Tele2
 
Kontakt

 
Kontakt
Trenutno se nalazite na: Podrška korisnicima /

Rezultati pretraživanja

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Kako Tele2 obrađuje osobne podatke?
Sasvim je prirodno da Tele2, kao pružatelj telekomunikacijskih usluga, obrađuje mnoštvo podataka. Veliki dio ovih podataka definiran je, sukladno Direktivi o zaštiti podataka (95/46/EC), kao osobni podaci. Tele2 veliku pažnju posvećuje zaštiti svojih korisnika i posebno se ponosimo činjenicom da se obrada podataka provodi na siguran i zakonit način. Ova često postavljana pitanja služe u svrhu pružanja informacija o vrstama podataka koje Tele2 obrađuje, razlozima zašto Tele2 obrađuje podatke i načinima na koje Tele2 obrađuje podatke. 
Koje je vrste podataka koje obrađuje Tele2 moguće definirati kao osobne podatke?
Definicija osobnih podataka u skladu s Direktivom o zaštiti podataka uključuje sve podatke koji mogu - izravno i neizravno - identificirati pojedinca (fizičku osobu). Kako bi Tele2 mogao pružati usluge, mora, primjerice, obraditi podatke o prometu korisnika (često definirane kao osobne podatke) kao, primjerice, dužinu poziva i broj koji se poziva.

Tele2, također, treba zajamčiti primjenu prave tarife te da li se poziva broj iz fiksne ili mobilne mreže. Nadalje, Tele2 mora obraditi podatke o vrsti usluge koja se koristi - je li riječ o glasovnom pozivu ili je pak riječ o podatkovnom prometu. Ovaj tip obrade provodi se iz tehničkih razloga koji se odnose na isporuku i točan obračun usluge. Ostale vrste obrada podataka o prometu mogu uslijediti tek nakon što pojedinac da svoju suglasnost za takve obrade ili ako su pojedinačni podaci agregirani/anonimni tako da više na temelju njih nije moguće identificirati jednu određenu osobu.

Također sastavni dio svake komunikacijske usluge korisnika čine i podaci o lokaciji korisnika odnosno informacija o tome na koju baznu stanicu se spojio korisnik prilikom korištenja komunikacijske usluge. Navedeni podaci mogu označavati zemljopisni položaj terminalne opreme korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge.

Svi gore navedeni primjeri se smatraju obradama osobnih podataka, budući da su povezani s telefonskim brojem, IP adresom, osobnim identifikacijskim brojem i/ili brojem korisnika/ce – što znači da je pojedinca moguće identificirati po ovim podacima pojedinačno ili u kombinaciji s ostalim dostupnim podacima. 
Što je obrada osobnih podataka?
Kada se radi o podacima, pojam obrada podrazumijeva bilo koju radnju ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Primjerice, Tele2 bilježi da je korisnik uputio poziv i za to korisniku izdaje račun. Provode se dva tipa obrade podataka; prvo se bilježi poziv povezan s određenom pretplatom, a potom se koriste detalji poziva (trajanje poziva, vrijeme pozivanja itd.) u svrhu izdavanja računa. Budući da se podaci mogu koristiti za identifikaciju pojedinca, rukovanje istima se smatra obradom osobnih podataka. 
 
Kada Tele2 smije legalno obrađivati osobne podatke?
Tele2 i svi ostali tzv. kontrolori podataka (sva društva koja prikupljaju i obrađuju osobne podatke), smiju obrađivati podatke pod sljedećim uvjetima (jasnije definiranima nacionalnim pravom). Tele2 smije obrađivati podatke kada je ispunjen jedan od sljedeća tri kriterija:

1) Obrada podataka je potrebna za izvršenje ugovora. 
Konkretan primjer ovoga je da je Tele2 dužan obraditi podatke o ukupnom broju poslanih tekstualnih poruka (SMS) i o lokaciji s koje su iste poslane (u tuzemstvu ili inozemstvu) kako bi moglo ispostaviti račun korisniku. 

2) Korisnik/ca je dao/la suglasnost Tele2 po pitanju obrade njegovih/njezinih osobnih podataka. 
Ovakva suglasnost mora biti dobrovoljna. Konkretan primjer je da Tele2 obrađuje podatke u marketinške svrhe, primjerice ponuda korisnički prilagođene pretplate šalje se korisniku/ci, zajedno a mjesečnim računom (ponuda je usklađena s osobnim podacima korisnika/ce). Kako bi Tele2 ovo proveo na zakonski način, dužni smo tražiti suglasnost svih naših pretplatnika kada postanu korisnici Tele2 mreže ili najkasnije prije nego što želimo obraditi podatke za izravni marketing. 

3) Obrada je potrebna u svrhu ispunjenja zakonskih obveza. 
Postoje situacije kada je telekomunikacijski operater dužan registrirati i prikupiti podatke za ispunjavanje zakonskih obveza. Primjerice, Tele2 je  dužan prikupiti podatke i pohraniti ih kako bi udovoljilo računovodstvenim propisima na nacionalnoj razini. 
Što se podrazumijeva pod suglasnošću za obradu podataka od strane Tele2?
Kako bi Tele2 obradio podatke, primjerice, u svrhu slanja korisnički prilagođenih promotivnih ponuda, dužan je od korisnika ishoditi izričitu suglasnost. Prije nego korisnik/ca da njegovu/njezinu suglasnost Tele2 će korisniku/ci omogućiti dovoljno informacija o svrsi obrade podataka. Korisnik/ca ima izbor po pitanju davanja suglasnosti u svrhu navedene obrade podataka. Krajnji korisnik može povući svoju suglasnost u bilo koje doba.  

Tele2 pruža informacije o svrhama za koje obrađuje osobne podatke - navedene je informacije moguće pronaći u Općim uvjetima poslovanja Tele2. Korisnik/ca daje svoju suglasnost za primanje novinskih biltena (newsletters), marketing od strane Tele2 u trenutku stupanja u ugovorni odnos s Tele2. 
Što znači iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske?
Kada je riječ o obradi podataka u doba informacijske tehnologije, nacionalne granice postaju sve neodređenije. Mnoge usluge spadaju u takozvane usluge koje se temelje na računarstvu u oblaku, jer Internet ne mari za nacionalne granice. Navedeno se odnosi i na Tele2 jer imamo usluge koje se pružaju krajnjim korisnicima unutar Europske Unije/Europskog Gospodarskog Prostora, iako je odgovorni pružatelj usluge ugovorna strana sa sjedištem izvan Europske Unije. Sukladno ovom scenariju, ponekada je ugovorena strana također odgovorna za obradu osobnih podataka korisnika Tele2 usluga, u ime Tele2. U ovoj je situaciji potrebno ispuniti nekoliko uvjeta: 

• Postoji osigurana odgovarajuća razina zaštite u državama ili međunarodnim organizacijama u koju se osobni podaci iznose (primjerice prema odlukama Komisije Europske Unije ) ili; 
• Ugovorena strana dužna je pridržavati se propisa o zaštiti podataka Europske Unije kroz ugovorne uvjete (jamčeći da su podaci jednako zaštićen), ili; 
• Korisnik/ca Tele2 usluga je dao/la svoju suglasnost prije iznošenja podataka u treće zemlje.
 
Koje druge obveze ima Tele2 po pitanju osobnih podataka?
Obveza osiguranja i zaštite podataka je odgovornost prema našim korisnicima koja se podrazumijeva sama po sebi, ali je također opisana i strogo regulirana zakonom. Prema sadašnjem zakonodavstvu Tele2 ima odgovornost osigurati točnost, ažurnost, adekvatnost svih osobnih podataka koje Tele2 obrađuje isključivo u svrhu za koju se i prikupljaju. Primjerice, ako se podaci prikupljaju u komercijalnu svrhu, razlog će biti naveden u ugovoru. 

Nadalje, Tele2 ima obvezu izmjene i ispravka podataka na zahtjev korisnika/ce koji/a smatra da su podaci pogrešni. Korisnik/ca koji/a smatra da su osobni podaci koje Tele2 o njemu/njoj obrađuje netočni kontaktirat će Tele2 u usmenom ili pismenom obliku. Ovo je moguće napraviti putem naše web stranice ili pozivom Službi za korisnike.

Korisnik/ca ima pravo kontaktirati Tele2 kako bi saznao/la koji se osobni podaci o njoj/njemu obrađuju. Navedeno je moguće pomoću e-mail adrese: osobni.podaci@tele2.com. Na sva pitanja korisnika bit će odgovoreno u najkraćem roku od strane službenika za zaštitu osobnih podataka.
 
Tko je službenik za zaštitu osobnih podataka i postoji li takav u Tele2?
Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba, zaposlena u Tele2, koja se može usporediti s unutarnjim revizorom u pogledu osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka ima mogućnost samostalnog djelovanja unutar organizacije. Ova je osoba vrlo često odgovorna za kontakt s tijelima  nadležnim za zaštitu osobnih podataka te s krajnjim korisnicima koji imaju pitanja koja se tiču obrade (njihovih) podataka. 
Budućnost - Tele2 i nadolazeće Uredba o zaštiti podataka
Tele2 je u ranoj fazi bio aktivan u radu na novoj nadolazećoj Uredbi o zaštiti podataka (više informacija možete pronaći ovdje, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/). Za Tele2 je važno da posjedujemo zakonski okvir koji je prikladan za digitalno doba u kojem živimo. Sadašnja verzija Direktive o zaštiti podataka je zastarjela i nije prikladna za scenarije poput analize velike količine podataka, računarstva u oblaku i mnogih drugih internetski fenomena u okviru kojih se svakodnevno razvijaju i pokreću nove metode obrade podataka.

Najvažniji aspekti nadolazećeg pravnog okvira za Tele2 su ti da EU dobiva usklađeni okvir koji pruža skup pravila koja vrijede za čitavu Europu. Drugo, Tele2 dijeli mišljenje da će pojedinci u Europi dobiti jednaku zaštitu, bez obzira pruža li uslugu Tele2, Facebook, Vodafone, Google, Telefonica, Skype ili Deutsche Telekom. Po ovome, ekvivalentna pravila primjenjuju se na istovrsne usluge (tj. u potrazi smo za tehnološki neutralnim pristupom).

Također, to znači da položaj poduzeća koje obrađuje podatke neće biti relevantan - sve dok tvrtka pokriva kupce u Europskoj Uniji, primjenjuje se zakon o zaštiti podataka Europske Unije. U konačnici, Tele2 smatra da se buduće zakonodavstvo koje se odnosi na privatnost mora graditi na pristupu koji se temelji na riziku. To konkretno znači da Tele2 želi imati drugačiju zaštitu osobnih podataka, ovisno o njihovoj osjetljivosti kako bi se izbjegao takozvani zamor privatnosti (od krajnjih korisnika će se tražiti dobrovoljna suglasnost, ali ne postoji opći uvjet za izričitu suglasnost).

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi toga na koji način Tele2 obrađuje vaše osobne podatke ili bilo kakvih pitanja u vezi s ovim dokumentom, obratite se na e-mail adresu: osobni.podaci@tele2.com.
Koliko dugo Tele2 zadržava osobne podatke korisnika?
Period zadržavanja osobnih podataka korisnika definiran je nacionalnim zakonodavnim okvirom. Pri tome nekoliko različitih Zakona definiraju ovo područje:

1. Zakon o elektroničkim komunikacijama definira obvezu čuvanja osobnih podataka u svrhu omogućivanja provedbe istrage, otkrivanja i kaznenog progona kaznenih djela u skladu s posebnim zakonom iz područja kaznenog postupka te u svrhu zaštite obrane i nacionalne sigurnosti u skladu s posebnim zakonima iz područja obrane i nacionalne sigurnosti. Period čuvanja osobnih podataka u te svrhe je dvanaest mjeseci.

2. Zakonom o obveznim odnosima definiran je period čuvanja korisničkih ugovora od pet godina.

3. Zakonom o računovodstvu propisan je period čuvanja svih izdanih i primljenih računa  u periodu od 10 godina od proteka godine na koju se odnose.
Tele2.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web trgovine. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima saznajte ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Tele2.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Tele2.hr kliknite na gumb "Slažem se". Slažem se

Anketa o zadovoljstvu korisnika Tele2 web stranicom

Dobrodošli u ispunjavanje kratke Tele2 ankete o zadovoljstvu korisnika.
Tele2 nastoji poboljšati uslugu koju pruža svojim korisnicima i u tu svrhu želimo vam postaviti nekoliko pitanja o vašem iskustvu s korištenjem naše web stranice.Unaprijed zahvaljujemo na vašim povratnim informacijama!


Hvala vam na sudjelovanju u našoj anketi!
Vaše povratne informacije su nam dragocjene te ćemo ih upotrijebiti kako bismo dodatno poboljšali naše usluge.
Hvala vam što ste odabrali Tele2.
X
Ispuni
anketu X
Mreža i
pokrivenost X