Kontakt

 
Kontakt
Trenutno se nalazite na: Podrška korisnicima / / Često postavljana pitanja

Rezultati pretraživanja

Najčešća pitanja

Kako mogu nadoplatiti svoj Tele2 račun na bonove?

Tele2 račun na bonove možete nadoplatiti tako da utipkate *131*13-znamenkasti broj s bona# i pritisnete tipku za pozivanje.

Aktivirao sam tarifu 15. u mjesecu, no naplaćena mi je samo polovica mjesečne naknade. Zašto mi je na računu obračunat manji iznos od onoga na koji sam se obvezao?

Tijekom prvog mjeseca korištenja, mjesečna naknada za tarifu obračunava se proporcionalno danu aktivacije tarife, tj. naplaćeni iznos je proporcionalan/razmjeran broju dana u mjesecu tijekom kojih koristite tarifu. Primjerice, ukoliko ste aktivirali tarifu 15. u mjesecu, bit će vam obračunata polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni mjesec bit će obračunat ukupan iznos mjesečne naknade.

Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije tarife također je proporcionalna broju dana u mjesecu. To znači da će vam biti dodijeljena polovica paketa uključenog u tarifi. Sljedeći mjesec imat ćete na raspolaganju puni iznos paketa u tarifi.

Aktivirao sam tarifu 15. u mjesecu, no naplaćena mi je samo polovica mjesečne naknade. Zašto mi je na računu obračunat manji iznos od onoga na koji sam se obvezao?

Tijekom prvog mjeseca korištenja mjesečna naknada za tarifu obračunava se proporcionalno danu aktivacije tarife, tj. naplaćeni iznos je proporcionalan/razmjeran broju dana u mjesecu tijekom kojih koristite tarifu. Primjerice, ukoliko ste aktivirali tarifu 15. u mjesecu, bit će vam obračunata polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki sljedeći mjesec bit će obračunat ukupan iznos mjesečne naknade.

Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije tarife također su proporcionalni broju dana u mjesecu. To znači da će vam biti dodijeljena polovica paketa uključenog u tarifi. Sljedeći mjesec imat ćete na raspolaganju puni iznos paketa u tarifi.

Koje su cijene Tele2 bonova?

Uvođenjem naknade za pristup mreži u iznosu od 10% na iznos bona koji se nadoplatom bona dobije na pre-paid račun, od 12.7.2014. mijenja se cijena bona na način da:

 • bon od 25 kn ima cijenu od 27,50 kuna (s uključenom naknadom za pristup mreži u iznosu od 2,50 kn),
 • bon od 50 kn cijenu od 55 kn (s uključenom naknadom za pristup mreži u iznosu od 5 kn),
 • bon od 100 kn cijenu od 110 kn (s uključenom naknadom za pristup mreži u iznosu od 10 kn), a
 • bon od 200 kn cijenu od 220 kn (s uključenom naknadom za pristup mreži u iznosu od 20 kn).

Koliki je rok valjanosti Tele2 bonova?

Ovisno o iznosu nadoplate, od 12. srpnja 2014. rokovi uporabe bonova su sljedeći:

- 10 dana za nadoplatu bonom u iznosu od 25 kn
- 75 dana za nadoplatu bonom u iznosu od 50 kn
- 150 dana za nadoplatu bonom u iznosu od 100 kn
- 250 dana za nadoplatu bonom u iznosu od 200 kn

Na mojoj Specifikaciji poziva prikazane su dvije mjesečne naknade: mjesečna naknada za tarifu Knock-out 100 koja iznosi 77,42 kune te mjesečna naknada za tarifu Među nama 100 koja iznosi 22,58 kuna. Što znače ove dvije stavke?

Tijekom mjeseca ste napravili promjenu tarife s Knock-out 100 na tarifu Među nama 100. Mjesečna naknada se obračunava proporcionalno/razmjerno danima korištenja tarife. Primjerice, ukoliko ste aktivirali tarifu 20. u mjesecu, bit će vam obračunata trećina mjesečne naknade. Svaki sljedeći mjesec bit će vam obračunat ukupan iznos mjesečne naknade.

Iznos od 77,42 kune predstavlja mjesečnu naknadu tarife Knock-out 100 koja se obračunala proporcionalno danima korištenja navedene tarife, a iznos od 22,58 kuna je mjesečna naknada za tarifu Među nama 100 koja se također obračunala proporcionalno danima korištenja.

Što trebam učiniti kako bih primao Detaljni ispis poziva? Koliko se naplaćuje?

Ukoliko želite aktivirati uslugu Detaljnog ispisa poziva nazovite Službu za korisnike na 095 1000 444. Detaljni ispis poziva dobivat ćete svaki mjesec uz vaš korisnički račun i bit će vam dostupan putem weba na portalu Moj Tele2. Usluga Detaljnog ispisa poziva se ne naplaćuje, a počet ćete ga primati sa prvim sljedećim računom. Kako biste primili Detaljni ispis računa za određeni mjesec, uslugu možete aktivirati prije predzadnjeg dana navedenog mjeseca.

Na mojoj Specifikaciji poziva su prikazane dvije mjesečne naknade: mjesečna naknada za tarifu Poslovna tarifa 95 koja iznosi 49,03 kune te mjesečna naknada za tarifu Unlimited Business 300 koja iznosi 145,16 kuna. Što znače ove dvije stavke?

Tijekom mjeseca ste napravili promjenu tarife s Poslovne tarife 95 na tarifu Unlimited Business 300. Mjesečna naknada se obračunava proporcionalno/razmjerno danima korištenja tarife. Primjerice, ukoliko ste aktivirali tarifu 20. u mjesecu, bit će vam obračunata trećina mjesečne naknade. Svaki sljedeći mjesec bit će vam obračunat ukupan iznos mjesečne naknade.

Iznos od 49,03 kune predstavlja mjesečnu naknadu tarife Poslovna 95 koja se obračunala proporcionalno danima korištenja navedene tarife, a iznos od 145,16 kuna je mjesečna naknada za tarifu Unlimited Business 300 koja se također obračunala proporcionalno danima korištenja.

Kako mogu provjeriti stanje na svom Tele2 računu na bonove?

Stanje na Tele2 računu na bonove možete provjeriti tako da utipkate *130# i pritisnete tipku za pozivanje. U tarifama koje u sebi imaju uključenu određenu količinu minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa stanje paketa provjerite biranjem kombinacije *150# i pritiskom tipke za pozivanje. Nakon toga slijedite upute na zaslonu ekrana.

Koristim tarifu Slike i slova 100 i dobio sam račun u iznosu od 115,00 kuna za prethodni mjesec. No, tijekom navedenog mjeseca, potrošio sam možda 50-ak kuna. Zbog čega mi je mjesečni račun toliko visok?

Mjesečna naknada od 100 kuna tarife Slike i slova 100 je najmanji iznos računa koji plaćate bez obzira koliko ste uključenih minuta, SMS poruka i podatkovnog prijenosa potrošili. Ovisno o odabranoj tarifi, mjesečnu naknadu odnosno minimalnu mjesečnu potrošnju možete u cijelosti potrošiti na razgovore, na SMS poruke, na podatkovni prijenos ili na pozive prema međunarodnim brojevima (osim prometa ostvarenog u inozemstvu). Usluge SMS parkinga, mPrijevoz, mobilni sadržaji te usluge s dodatnom vrijednosti ne ulaze u iznos mjesečne naknade. Nepotrošeni iznos mjesečne naknade ne prenosi se u sljedeći mjesec.
Iznos mjesečne naknade ne uključuje Naknadu za uporabu radijske frekvencije u iznosu 5,00 kn, ni Naknadu za pristup mreži u iznosu 10,00 kn (8,00 kn + PDV). Ove dvije naknade se naplaćuju povrh iznosa mjesečne naknade.

Odabrao sam tarifu Unlimited Business 100 i dobio sam račun u iznosu od 115,00 kuna za prethodni mjesec. No, tijekom navedenog mjeseca, potrošio sam možda 50-ak kuna. Zbog čega mi je mjesečni račun toliko visok?

Mjesečna naknada od 100 kuna tarife Unlimited Business 100 je najmanji iznos računa koji plaćate bez obzira koliko ste uključenih minuta, SMS poruka i podatkovnog prijenosa potrošili. Ovisno o odabranoj tarifi, mjesečnu naknadu odnosno minimalnu mjesečnu potrošnju možete u cijelosti potrošiti na razgovore, na SMS poruke, na podatkovni prijenos ili na pozive prema međunarodnim brojevima (osim prometa ostvarenog u inozemstvu). Usluge SMS parkinga, mPrijevoz, mobilni sadržaji te usluge s dodatnom vrijednosti ne ulaze u iznos mjesečne naknade. Nepotrošeni iznos mjesečne naknade ne prenosi se u sljedeći mjesec.
Iznos mjesečne naknade ne uključuje Naknadu za uporabu radijske frekvencije u iznosu 5,00 kn ni Naknadu za pristup mreži u iznosu 10,00 kn (8,00 kn + PDV). Ove dvije naknade se naplaćuju povrh iznosa mjesečne naknade.

Što je naknada za pristup mreži i zašto se uvodi?

Naknada za pristup mreži se uvodi zbog Vladinih mjera kroz koju su značajno povećali jednu od godišnjih naknada za uporabu radio frekvencijskog spektra u mobilnoj mreži.
Odluka Vlade o uvođenju povećanja naplate korištenja radio frekvencijskog spektra predstavlja značajan udar na poslovanje Tele2. Radi se o tolikom povećanju godišnjeg troška za frekvencije da bi isti utjecali na općenito poslovanje Tele2. Kako bi se očuvala radna mjesta i daljnja ulaganja u Hrvatskoj kao i mogućnost nuđenja povoljnih mobilnih usluga svima, Tele2 uvodi spomenutu naknadu.
Jedinstvena naknada za pristup mreži za sve privatne i poslovne pretplatnike iznosi 8 kn + PDV.

Što je naknada za pristup mreži i zašto se uvodi?

Naknada za pristup mreži se uvodi zbog Vladinih mjera kroz koju su značajno povećali jednu od godišnjih naknada za uporabu radio frekvencijskog spektra u mobilnoj mreži.
Odluka Vlade o uvođenju povećanja naplate korištenja radio frekvencijskog spektra predstavlja značajan udar na poslovanje Tele2. Radi se o tolikom povećanju godišnjeg troška za frekvencije da bi isti utjecali na općenito poslovanje Tele2. Kako bi se očuvala radna mjesta i daljnja ulaganja u Hrvatskoj kao i mogućnost nuđenja povoljnih mobilnih usluga svima, Tele2 uvodi spomenutu naknadu.
Jedinstvena naknada za pristup mreži za sve privatne i poslovne pretplatnike iznosi 8 kn + PDV.

Imam dva broja na pretplati i naplatila mi se Naknada za pristup mreži u iznosu 20,00 kn. Zašto?

Naknada za pristup mreži se uvodi zbog Vladinih mjera kroz koju su značajno povećali jednu od godišnjih naknada za uporabu radio frekvencijskog spektra u mobilnoj mreži. Jedinstvena naknada za pristup mreži za sve privatne i poslovne pretplatnike iznosi 10 kn (8 kn + PDV), a naplaćuje se pojedinačno za svaku pretplatu. U Vašem slučaju to iznosi 20 kn (16 kn + PDV).

Imam dva broja na pretplati i naplatila mi se Naknada za pristup mreži u iznosu 20,00 kn. Zašto?

Naknada za pristup mreži se uvodi zbog Vladinih mjera kroz koju su značajno povećali jednu od godišnjih naknada za uporabu radio frekvencijskog spektra u mobilnoj mreži. Jedinstvena naknada za pristup mreži za sve privatne i poslovne pretplatnike iznosi 10 kn (8 kn + PDV), a naplaćuje se pojedinačno za svaku pretplatu. U Vašem slučaju to iznosi 20 kn (16 kn + PDV).

Što uključuje stavka "50 kuna popusta na telekomunikacijske usluge"?

Stavka "50 kuna popusta na telekomunikacijske usluge" obuhvaća pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva. Ne uključuje promet ostvaren u inozemstvu, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena Naknada za uporabu radijske frekvencije.

Što uključuje stavka "50 kuna popusta na telekomunikacijske usluge"?

Stavka "50 kuna popusta na telekomunikacijske usluge" obuhvaća pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i MMS poruke, prijenos podataka te ukoliko vaša tarifa ima / naplaćuje naknadu za uspostavu poziva. Ne uključuje promet ostvaren u inozemstvu, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena Naknada za uporabu radijske frekvencije.

Na koji način se troši stavka "50 kuna popusta na telekomunikacijske usluge", tj. primjenjuje li mi se odmah dodijeljeni popust?

Popust se počne primjenjivati nakon što ste tijekom određenog mjeseca dosegnuli iznos odabrane minimalne mjesečne potrošnje. 

Na koji se način troši stavka "50 kuna popusta na telekomunikacijske usluge", tj. primjenjuje li mi se odmah dodijeljeni popust?

Popust se počne primjenjivati nakon što ste tijekom određenog mjeseca dosegnuli iznos odabrane minimalne mjesečne potrošnje.

Što uključuju stavke "bonus minute", "bonus SMS" i "bonus podatkovni paket"?

Stavka "bonus minute" uključuje besplatne pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u Hrvatskoj, stavka "bonus SMS" su besplatne SMS poruke prema fiksnim i mobilnim mrežama u Hrvatskoj, a stavka "bonus podatkovni paket" se odnosi na besplatni podatkovni promet u Hrvatskoj.

Što uključuju stavke "bonus minute", "bonus SMS" i "bonus podatkovni paket"?

Stavka "bonus minute" uključuje besplatne pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u Hrvatskoj, stavka "bonus SMS" su besplatne SMS poruke prema fiksnim i mobilnim mrežama u Hrvatskoj, a stavka "bonus podatkovni paket" se odnosi na besplatni podatkovni promet u Hrvatskoj.

Na koji se način troše pogodnosti "bonus minute", "bonus SMS" ili "bonus podatkovni paket", tj. primjenjuju li se odmah?

Bonus minute, SMS ili podatkovni paket troše se nakon dostignutog iznosa odabrane minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade, postojećih podatkovnih paketa i promotivnih popusta.

Na koji se način troše pogodnosti "bonus minute", "bonus SMS" ili "bonus podatkovni paket", primjenjuju li se odmah?

Bonus minute, SMS ili podatkovni paket se troše nakon dostignutog iznosa odabrane minimalne mjesečne potrošnje, postojećih podatkovnih paketa i promotivnih popusta.

Ako se nalazim na tarifi Superfrend, imam aktivan podatkovni paket i ostvarujem pravo na "popust na telekomunikacijske usluge", kojim redoslijedom će mi se trošiti pogodnosti?

Uvijek će vam se prvo trošiti minute prema Superfrend broju i podatkovni paket, nakon toga će se trošiti promet iz minimalne mjesečne potrošnje/mjesečne naknade odabrane tarife te na kraju popust na telekomunikacijske usluge.

Ako se nalazim na tarifi Superfrend, imam aktivan podatkovni paket i ostvarujem pravo na "popust na telekomunikacijske usluge", kojim redoslijedom će mi se trošiti pogodnosti?

Uvijek će vam se prvo trošiti minute prema Superfrend broju i podatkovni paket, nakon toga će se trošiti promet iz minimalne mjesečne potrošnje / mjesečne naknade odabrane tarife, te na kraju popust na telekomunikacijske usluge.

Prošloga mjeseca sam boravio u inozemstvu. Zbog čega na računu nemam obračunat promet koji sam ostvario?

Obračun prometa ostvarenog u inozemstvu može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja uslugom. Kašnjenje ovisi o tome kada strani pružatelj usluga mreže kojom ste se ondje koristili pošalje obračun potrošnje prema Tele2. Potrošnja će biti obračunata na jednom od sljedećih računa. 

Prošloga mjeseca sam boravio u inozemstvu. Zbog čega na računu nemam obračunat promet koji sam ostvario?

Obračun prometa ostvarenog u inozemstvu može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja uslugom. Kašnjenje ovisi o tome kada strani pružatelj usluga mreže kojom ste se ondje koristili pošalje obračun potrošnje prema Tele2. Potrošnja će biti obračunata na jednom od sljedećih računa. 

Na koji način mogu provjeravati potrošnju tijekom tekućeg mjeseca?

Za provjeru potrošnje govorne tarife pošaljite SMS poruku sadržaja TPO na besplatni broj 13880, a za provjeru potrošnje podatkovne tarife pošaljite MB? na besplatni broj 13880. Provjera potrošnje je dostupna i putem weba na portalu Moj Tele2 ili pozivom na 095 1000 444 i slijedeći upute govornog automata. Provjera putem govornog automata moguća je isključivo za korisnike govornih tarifa. Tekuću potrošnju moguće je provjeriti od 05.-og u mjesecu, a stanje potrošnje putem SMS poruke sadržaja TPO može se provjeriti jednom u 24 sata.

Na koji način mogu provjeravati potrošnju tijekom tekućeg mjeseca?

Za provjeru potrošnje govorne tarife pošaljite SMS poruku sadržaja TPO na besplatni broj 13880, a za provjeru potrošnje podatkovne tarife pošaljite MB? na besplatni broj 13880. Provjera potrošnje je dostupna i putem weba na portalu Moj Tele2. Tekuću potrošnju moguće je provjeriti od 05.-og u mjesecu, a stanje potrošnje putem SMS poruke sadržaja TPO može se provjeriti jednom u 24 sata.

Što je to šifra pretplatnika?

Šifra pretplatnika ili korisnički broj je identifikacijski broj korisnika u sustavu obračuna i naplate, i sve pretplate se vežu za korisnički broj. Prilikom uplate, navedeni broj je potrebno navesti kao poziv na broj.

Što je to šifra pretplatnika?

Šifra pretplatnika ili korisnički broj je identifikacijski broj korisnika u sustavu obračuna i naplate, i sve pretplate se vežu za korisnički broj. Prilikom uplate, navedeni broj je potrebno navesti kao poziv na broj.

Imam dva broja na pretplati u Tele2. Znači li to da ću dobiti i dva računa?

Bit će vam dostavljen jedan račun. Ukoliko imate više pretplata na istom korisničkom računu, tj. na šifri pretplatnika, na osnovnoj stranici računa bit će prikazan ukupan iznos dugovanja po korisničkom računu, a na Specifikaciji i Detaljnom ispisu poziva bit će razdvojena potrošnja za svaku pretplatu zasebno, tj. bit će moguće vidjeti obračun potrošnje na razini pojedinog broja.

Imam dva broja na pretplati u Tele2. Znači li to da ću dobiti i dva računa?

Bit će vam dostavljen jedan račun. Ukoliko imate više pretplatničkih brojeva na istom korisničkom računu, tj. na šifri pretplatnika, na osnovnoj stranici računa bit će prikazan ukupan iznos dugovanja po korisničkom računu, a na Specifikaciji i Detaljnom ispisu poziva bit će razdvojena potrošnja za svaki pretplatnički broj zasebno, tj. bit će moguće vidjeti obračun potrošnje na razini pojedinog broja.

Imam dva broja na istoj šifri pretplatnika te obračun potrošnje za oba broja dobivam na istom računu. Mogu li dobiti odvojene račune za svaki od brojeva?

Račun se uvijek izdaje za sve brojeve na jednoj šifri pretplatnika te nemate mogućnost dobiti odvojene račune za svaki od brojeva.

Imam dva broja na istoj šifri pretplatnika te obračun potrošnje za oba broja dobivam na istom računu. Mogu li dobiti odvojene račune za svaki od brojeva?

Račun se uvijek izdaje za sve brojeve na jednoj šifri pretplatnika te nemate mogućnost dobiti odvojene račune za svaki od brojeva.

U koje stavke svoje potrošnje mogu dobiti uvid na Specifikaciji računa?

Na Specifikaciji možete dobiti uvid u sljedeće stavke (za svaki pretplatnički broj odvojeno):

 • Iznos mjesečne naknade (uključuje mjesečne naknade tarife koju korisnik koristi, mjesečnu naknadu za Superfrend broj, mjesečne naknade podatkovnih paketa). Iznos mjesečne naknade ovisi o tarifi koju ste odabrali i o broju pretplata koje su vezane uz vaš korisnički račun.
 • Komunikacijske usluge (označava vašu potrošnju tijekom obračunskog razdoblja - pozive, SMS, MMS, podatkovni prijenos).
 • Popuste i naknade (uključuje jednokratne naknade, kompenzacije).
 • Usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a (odnosi se na Naknadu za uporabu radijske frekvencije, SMS parking, SMS prijevoz i sl.).

Na Specifikaciji se nalazi i Informativni prikaz iskorištenih pogodnosti. Sve pogodnosti i popust su već obračunati u financijskom iznosu iskorištenih komunikacijskih usluga te se prikazani popust odnosi na pogodnosti koje su vam dodijeljene unutar vaše odabrane tarife ili u sklopu određene promotivne ponude (osim onih koje su vam dodijeljene u neograničenom iznosu).

U koje stavke svoje potrošnje mogu dobiti uvid na Specifikaciji računa?

Na Specifikaciji možete dobiti uvid u sljedeće stavke (za svaki pretplatnički broj odvojeno):

 • Iznos mjesečne naknade (uključuje mjesečne naknade tarife koju koristite te mjesečne naknade podatkovnih paketa). Iznos mjesečne naknade ovisi o tarifi koju ste odabrali i o broju pretplata koje su vezane uz vaš korisnički račun.
 • Komunikacijske usluge (označava vašu potrošnju tijekom obračunskog razdoblja - pozive, SMS, MMS, podatkovni prijenos).
 • Popuste i naknade (uključuje jednokratne naknade, kompenzacije).
 • Usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a (odnosi se na Naknadu za uporabu radijske frekvencije, SMS parking, SMS prijevoz i sl.)

Na Specifikaciji se nalazi i Informativni prikaz iskorištenih pogodnosti. Sve pogodnosti i popust su već obračunati u financijskom iznosu iskorištenih komunikacijskih usluga te se prikazani popust odnosi na pogodnosti koje su vam dodijeljene unutar vaše odabrane tarife ili u sklopu određene promotivne ponude (osim onih koje su vam dodijeljene u neograničenom iznosu).

Na Specifikaciji na računu postoje dvije stavke: "Mjesečne naknade" i "Popusti i naknade". Koja je razlika među njima?

Stavka "Mjesečne naknade" uključuje mjesečne naknade tarife i mjesečne naknade za korištenje podatkovnih paketa. Stavka "Popusti i naknade" uključuje jednokratne naknade ili nadoplate (naknade za uporabu radijske frekvencije, naknadu za zamjenu SIM kartice, mobilne sadržaje, SMS parking, mPrijevoz) ili jednokratne popuste.

Na Specifikaciji na računu postoje dvije stavke: "Mjesečne naknade" i "Popusti i naknade". Koja je razlika među njima?

Stavka "Mjesečne naknade" uključuje mjesečne naknade tarife i mjesečne naknade za korištenje podatkovnih paketa. Stavka "Popusti i naknade" uključuje jednokratne naknade ili nadoplate (Naknade za uporabu radijske frekvencije, naknadu za zamjenu SIM kartice, mobilne sadržaje, SMS parking, mPrijevoz) ili jednokratne popuste.

U koju potrošnju mi Detaljni ispis poziva omogućuje uvid?

Na Detaljnom ispisu poziva prikazana je isključivo potrošnja telekomunikacijskih usluga tijekom obračunskog razdoblja. Ne prikazuju se naknada za uporabu radijske frekvencije te mjesečne i jednokratne naknade.

Također, na Detaljnom ispisu poziva su, radi što preciznijeg obračuna potrošnje, pozivi prikazani bez obračunske jedinice te kao iznos s 4 decimalne znamenke. U cijenu poziva su uključene cijena po minuti i cijena naknade za uspostavu poziva.

U koju potrošnju mi Detaljni ispis poziva omogućuje uvid?

Na Detaljnom ispisu poziva prikazana je isključivo potrošnja telekomunikacijskih usluga tijekom obračunskog razdoblja. Ne prikazuju se Naknada za uporabu radijske frekvencije te mjesečne i jednokratne naknade.

Također, na Detaljnom ispisu poziva su, radi što preciznijeg obračuna potrošnje, pozivi prikazani bez obračunske jedinice te kao iznos s 4 decimalne znamenke. U cijenu poziva su uključene cijena po minuti i cijena naknade za uspostavu poziva.

U Detaljnom ispisu poziva nigdje nije posebno istaknuta cijena naknade za uspostavu poziva koju plaćam.

U Detaljnom ispisu poziva, naknada za uspostavu poziva je prikazana zbrojeno s cijenom po minuti.

U Detaljnom ispisu poziva nigdje nije posebno istaknuta cijena naknade za uspostavu poziva koju moja tarifa sadrži i koju plaćam.

U Detaljnom ispisu poziva, naknada za uspostavu poziva prikazana je zbrojeno s cijenom po minuti razgovora za svaki pojedini poziv.

Koristim tarifu Smiley, no na Specifikaciji nema posebne stavke prema kojoj mogu vidjeti koliko sam SMS poruka besplatno poslao.

U tarifi Smiley ostvarujete pravo na neograničeni broj besplatno poslanih SMS poruka. Uvidom u Detaljni ispis poziva možete vidjeti koliko vam je poruka naplaćeno po cijeni od 0,00 kn/SMS, no u Specifikaciji ta stavka nije posebno izdvojena. Isto pravilo se primjenjuje i na tarifama Među nama i Revolucija gdje stavke besplatno ostvarenih minuta, SMS poruka ili podatkovnog prometa nisu posebno izdvojene na Specifikaciji.

Koristim tarifu Revolucija, no na Specifikaciji nema posebne stavke prema kojoj mogu vidjeti koliko sam SMS poruka besplatno poslao.

U tarifi Revolucija ostvarujete pravo na neograničeni broj besplatno poslanih SMS poruka. Uvidom u Detaljni ispis poziva možete vidjeti koliko vam je poruka naplaćeno po cijeni od 0,00 kn/SMS, no u Specifikaciji ta stavka nije posebno izdvojena. Isto pravilo se primjenjuje i na tarifama Unlimited Business 300, Unlimited Business 400, Među nama i Smiley, gdje stavke besplatno ostvarenih minuta, SMS poruka ili podatkovnog prometa nisu posebno izdvojene na Specifikaciji.

Koja je razlika između Specifikacije poziva i Detaljnog ispisa poziva?

Specifikacija poziva je sažeta verzija Detaljnog ispisa poziva. U Specifikaciji poziva svi su iznosi navedeni bez PDV-a i s PDV-om, a na Detaljnom ispisu poziva uključuju PDV.

Koja je razlika između Specifikacije poziva i Detaljnog ispisa poziva?

Specifikacija poziva sažeta je verzija Detaljnog ispisa poziva. U Specifikaciji poziva svi su iznosi navedeni bez PDV-a i s PDV-om, a na Detaljnom ispisu poziva iznosi uključuju PDV.

Koji je iznos ispisan na uplatnici?

Na uplatnici je ispisan zbroj dugovanja prethodnih razdoblja i dugovanja za prethodni mjesec. Ukoliko kasnite s uplatom, odnosno uplatu izvršite nakon zatvaranja obračunskog razdoblja, uplata će biti vidljiva na prvom sljedećem računu. 

Koji je iznos ispisan na uplatnici?

Na uplatnici je ispisan zbroj dugovanja prethodnih razdoblja i dugovanja za prethodni mjesec. Ukoliko kasnite s uplatom, odnosno uplatu izvršite nakon zatvaranja obračunskog razdoblja, uplata će biti vidljiva na prvom sljedećem računu. 

Podmirio sam sva dugovanja iz prethodnih razdoblja, no na računu sam dobio zbroj dugovanja prethodnih razdoblja i dugovanja za prethodni mjesec. Što da radim? Na koji način mogu izvršiti uplatu?

Vjerojatno je novi račun već izdan te je nakon toga uplata evidentirana u sustavu. U tom slučaju, dovoljno je da napravite uplatu iznosa dugovanja za prethodni mjesec. Koristite model i poziv na broj koji se već nalaze na dostavljenom računu.

Podmirio sam sva dugovanja iz prethodnih razdoblja, no na računu sam dobio zbroj dugovanja prethodnih razdoblja i dugovanja za prethodni mjesec. Što da radim? Na koji način mogu izvršiti uplatu?

Vjerojatno je novi račun već izdan te je nakon toga uplata evidentirana u sustavu. U tom slučaju, dovoljno je da napravite uplatu iznosa dugovanja za prethodni mjesec. Koristite model i poziv na broj koji se već nalaze na dostavljenom računu.

Što je to Dug po prethodnim računima?

Dug po prethodnim računima je iznos ukupnog dugovanja po prethodno izdanim računima koji nisu bili podmireni odnosno registrirani u našem sustavu do početka obračunskog razdoblja ovog računa. 

Što je to Dug po prethodnim računima?

Dug po prethodnim računima je iznos ukupnog dugovanja po prethodno izdanim računima koji nisu bili podmireni odnosno registrirani u našem sustavu do početka obračunskog razdoblja ovog računa. 

Što trebam učiniti kako bih primao Detaljni ispis poziva? Koliko se naplaćuje?

Ukoliko želite aktivirati uslugu Detaljnog ispisa poziva nazovite Službu za korisnike na 095 1000 500. Detaljni ispis poziva dobivat ćete svaki mjesec uz vaš mjesečni račun i bit će vam dostupan putem weba na portalu Moj Tele2. Usluga Detaljnog ispisa poziva se ne naplaćuje, a počet ćete ga primati sa prvim sljedećim računom. Kako biste primili Detaljni ispis računa za određeni mjesec, uslugu možete aktivirati prije predzadnjeg dana navedenog mjeseca.

Nisam aktivirao uslugu Detaljnog ispisa poziva, no želio bih dobiti ispis za prethodni mjesec. Je li moguće i koliko se naplaćuje?

Detaljan ispis poziva možete zatražiti pozivom Službi za korisnike na 095 1000 444. Ispis će vam biti poslan e-mailom ili poštom, a usluga se ne naplaćuje.

Nisam aktivirao uslugu Detaljnog ispisa poziva, no želio bih dobiti ispis za prethodni mjesec. Je li moguće i koliko se naplaćuje?

Detaljan ispis poziva možete zatražiti pozivom Službi za korisnike na 095 1000 500. Ispis će vam biti poslan e-mailom ili poštom, a usluga se ne naplaćuje.

Nisam primio račun za prethodni mjesec. Koga trebam obavijestiti?

Ukoliko niste primili račun molimo vas da nazovete Službu za korisnike kako bismo vam poslali podatke za uplatu te provjerili jesu li vaši korisnički podaci ispravni. Također, putem Službe za korisnike možete zatražiti i kopiju računa.

Nisam primio račun za prethodni mjesec. Koga trebam obavijestiti?

Ukoliko niste primili račun, molimo vas nazovite Službu za korisnike kako bismo vam poslali podatke za uplatu te provjerili jesu li vaši korisnički podaci ispravni. Također, putem Službe za korisnike možete zatražiti i kopiju računa.

Izgubio sam original računa. Mogu li dobiti kopiju računa i koliko se naplaćuje njezino slanje?

Kopiju računa možete zatražiti pozivom Službi za korisnike na 095 1000 444. Na zahtjev, kopija računa bit će vam poslana e-mailom ili poštom. Slanje kopije naplaćuje se 10,00 kuna, a naknada će biti obračunata na prvom sljedećem računu. Uvid u kopiju računa dostupan je i na portalu Moj Tele2.

Izgubio sam original računa. Mogu li dobiti kopiju računa i koliko se naplaćuje njezino slanje?

Kopiju računa možete zatražiti pozivom Službi za korisnike na 095 1000 500. Na zahtjev, kopija računa bit će vam poslana e-mailom ili poštom. Slanje kopije naplaćuje se 10,00 kuna, a naknada će biti obračunata na prvom sljedećem mjesečnom računu. Uvid u kopiju računa dostupan je i na portalu Moj Tele2.

Na koji način mogu saznati podatke za uplatu računa?

Svoje podatke za uplatu računa možete saznati šaljući SMS sadržaja RACUN na besplatni broj 13880. Također, uvid u navedene podatke možete dobiti i na web portalu Moj Tele2 ili pozivom prema Službi za korisnike na 095 1000 444 i slijedeći upute govornog automata. Provjera podataka za uplatu računa slijedeći upute govornog automata moguća je isključivo za korisnike govornih tarifa.

Na koji način mogu saznati podatke za uplatu računa?

Uvid u navedene podatke možete dobiti na web portalu Moj Tele2 ili pozivom prema Službi za korisnike na 095 1000 500.

Na koji način mogu dobiti pregled prethodnih računa?

Moj Tele2 vam omogućuje jednostavan online pregled vaših računa do 12 mjeseci, tj. obračunskih razdoblja unatrag. 

Na koji način mogu dobiti pregled prethodnih računa?

Portal Moj Tele2 vam omogućuje jednostavan online pregled vaših računa do 12 mjeseci, tj. obračunskih razdoblja unatrag. 

Kako se mogu prijaviti za korištenje portala Moj Tele2?

Proces prijave na web portal Moj Tele2 je sljedeći:

 • Na internet stranici Moj Tele2 potrebno je kliknuti na gumb Registriracija te nakon toga unijeti pretplatnički broj i OIB.
 • Na pretplatnički broj ćete primiti 6-eroznamenkastu jednokratnu zaporku.
 • Nakon toga upisujete adresu svoje elektroničke pošte koja je ujedno i korisničko ime za portal Moj Tele2 te trebate označiti da ste pročitali i suglasili se s Uvjetima korištenja.
 • Sustav će na adresu elektroničke pošte poslati zaporku za portal Moj Tele2.

Što je to datum dospijeća?

Preporučujemo uplatu dugovanja do datuma dospijeća. Ovisno o instituciji putem koje izvršavate uplatu, ponekad je potrebno i do 5 radnih dana kako bi vaša uplata bila evidentirana u našem sustavu. Ukoliko ne podmirite ukupni iznos svog računa do datuma dospijeća, račun se smatra opomenom te ćemo vam nakon isteka roka od 30 dana privremeno ograničiti korištenje Tele2 usluga. O točnom datumu privremenog ograničenja Tele2 usluga naknadno ćemo vas obavijestiti.

Što je to datum dospijeća?

Preporučujemo uplatu dugovanja do datuma dospijeća. Ovisno o instituciji putem koje izvršavate uplatu, ponekad je potrebno i do 5 radnih dana kako bi vaša uplata bila evidentirana u našem sustavu. Ukoliko ne podmirite ukupni iznos svog računa do datuma dospijeća, račun se smatra opomenom te ćemo vam nakon isteka roka od 30 dana privremeno ograničiti korištenje Tele2 usluga. O točnom datumu privremenog ograničenja Tele2 usluga naknadno ćemo vas obavijestiti.

Koliko iznosi Naknada za ponovno uključenje?

Naknada za ponovno uključenje privremeno ograničenih usluga nakon podmirenja duga iznosi 60 kuna po korisničkom broju. Iznos uključuje PDV, a naknada će se obračunati na prvom sljedećem računu nakon ponovnog uključenja.

Koliko iznosi Naknada za ponovno uključenje?

Naknada za ponovno uključenje privremeno ograničenih usluga nakon podmirenja duga iznosi 60 kuna po korisničkom broju. Iznos uključuje PDV, a naknada će se obračunati na prvom sljedećem računu nakon ponovnog uključenja.

Gdje i na koji način mogu platiti svoj račun?

Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun 2340009-1510186599, a poziv na broj odgovara vašem korisničkom broju, tj. šifri pretplatnika navedenom u gornjem desnom kutu izdanog računa. Račun možete platiti uplatnicom u svim institucijama platnog prometa u Republici Hrvatskoj. Preporučujemo plaćanje računa posredovanjem banaka, e-bankarstva i FINA-e kako bi uplata u najkraćem roku bila vidljiva u našem sustavu. 

Gdje i na koji način mogu platiti svoj račun?

Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun 2340009-1510186599, a poziv na broj odgovara vašem korisničkom broju, tj. šifri pretplatnika navedenoj u gornjem desnom kutu izdanog računa. Račun možete platiti uplatnicom u svim institucijama platnog prometa u Republici Hrvatskoj. Preporučujemo plaćanje računa posredovanjem banaka, e-bankarstva i FINA-e kako bi uplata u najkraćem roku bila vidljiva u našem sustavu. 

Gdje mogu ugovoriti plaćanje računa trajnim nalogom?

Za otvaranje trajnog naloga možete odabrati Diners, MasterCard, Visa ili American Express kreditnu karticu, odnosno račune Zagrebačke, Raiffeisen, OTP banke, Erste & Steiermarkische, Hrvatske poštanske, Hypo Alpe-Adria banke, Splitske banke, te Privredne banke Zagreb.

Trajni nalog možete ugovoriti na Tele2 prodajnim mjestima, ali i u poslovnicama banaka i kartičnih kuća. Sklapanje trajnog naloga preko Diners Club kreditne kartice, Vise te MasterCard kartice moguće je na svim Tele2 prodajnim mjestima, a sklapanje trajnog naloga preko American Express kreditne kartice moguće je na Tele2 prodajnim mjestima koja prihvaćaju American Express kreditnu karticu kao sredstvo plaćanja. Sklapanje trajnog naloga s tekućeg računa moguće je u poslovnicama ZABA-e, RBA, PBZ-a, OTP-a, HPB-a, Hypo Alpe-Adria banke, Splitske i Erste banke.

Mjesečnim izvještajem banka ili kartična kuća obavještava vas o terećenju vaše kartice ili računa, a Tele2 dostavlja original računa.

Na koji način mogu podnijeti prigovor na račun?

Prigovor na račun možete podnijeti u roku od 30 dana od datuma dospijeća računa za obavljene usluge pisanim putem na sljedeći način: e-mailom na poslovni@tele2.com, dopisom na adresu Tele2 Služba za korisnike, Županijska 21, 31000 Osijek, Hrvatska ili slanjem faksa na broj 095/1000 448. Prigovor treba sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. U slučaju podnošenja prigovora na iznos računa, potrebno je podmiriti nesporni dio iznosa računa ili najmanji prosječni iznos kojim ste bili zaduženi u razdoblju od 3 mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor. 

Što je to E-račun?

Umjesto na kućnu adresu, mjesečne račune možete primati isključivo u elektroničkom obliku.

Uključenje usluge E-račun moguće je zatražiti:
 • na web portalu Moj Tele2. Račun (u PDF formatu) će vam svaki mjesec biti prikazan na portalu Moj Tele2, a obavijest o tome ćete primiti mailom ili SMS porukom.
 • putem vašeg internetskog bankarstva gdje ćete izravno primati svoj Tele2 račun u PDF formatu. Tamo će vas dočekati automatski kreirana E-uplatnica, što štedi vaše vrijeme jer ne trebate ručno upisivati sve podatke s uplatnice.

Na Detaljnom ispisu poziva prikazano mi je da sam slao SMS poruke prema broju +385951000100. Što prikazuje ovaj broj?

Navedeni broj prikazuje SMS poruke poslane iz roaminga.

Na koji način mogu podnijeti prigovor na račun?

Prigovor na račun možete podnijeti u roku od 30 dana od datuma dospijeća računa za obavljene usluge pisanim putem na sljedeći način: e-mailom na korisnik@tele2.com, dopisom na adresu Tele2 Služba za korisnike, Županijska 21, 31000 Osijek, Hrvatska ili slanjem faksa na broj 095/1000 445. Prigovor treba sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. U slučaju podnošenja prigovora na iznos računa, potrebno je podmiriti nesporni dio iznosa računa ili najmanji prosječni iznos kojim ste bili zaduženi u razdoblju od 3 mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor. 

Na Detaljnom ispisu poziva prikazano mi je da sam zvao broj +385951000223. Što prikazuje ovaj broj?

Navedeni broj prikazuje vaše dolazne pozive koji su preusmjereni na govornu poštu.

Na Detaljnom ispisu poziva prikazano mi je da sam slao SMS poruke prema broju +385951000100. Što prikazuje ovaj broj?

Navedeni broj prikazuje SMS poruke poslane iz roaminga.

Na Detaljnom ispisu poziva prikazano mi je da sam zvao broj +385951000223. Što prikazuje ovaj broj?

Navedeni broj prikazuje vaše dolazne pozive koji su preusmjereni na govornu poštu.

Tele2.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web trgovine. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima saznajte ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Tele2.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Tele2.hr kliknite na gumb "Slažem se". Slažem se