Igre bez kartica

  • Kupuj sadržaje s Google Play Trgovine  i plaćaj putem svog računa na bonove  
    ili pretplatničkog računa

Ne voliš ostavljati podatke o svojoj kartici na  internetu?

Zahvaljujući suradnji Google-a i Tele2, svoje omiljene aplikacije i virtualni sadržaj u Google Play Trgovini možeš plaćati i putem Tele2 računa. To znači da više ne moraš upisivati i ostavljati podatke o svojoj kreditnoj kartici na svom Google računu. 

Želiš li kupiti aplikaciju, platiti dodatni sadržaj u svojoj omiljenoj igri ili bilo kakav dodatni sadržaj unutar aplikacija - za to imaš Tele2 račun koji možeš sam kreirati u svojoj Google Play Trgovini.

Bez obzira jesi li pretplatnik ili korisnik bonova, svi Tele2 korisnici mogu uživati u ovoj usluzi. Ako si Tele2 pretplatnik, kupljeni sadržaj bit će naplaćen na tvom sljedećem mjesečnom računu, a ako si korisnik bonova, iznos će se skinuti odmah s tvog računa.

Uvijek pravi izazivač, Tele2 je prvi na hrvatskom tržištu koji je ponudio ovu uslugu!

 Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

1. Što se sve nalazi u Google Play Trgovini?

Google Play Trgovina namijenjena je korisnicima pametnih telefona s Android operativnim sustavom, u kojoj možete preuzeti:

- Aplikacije
- Igre za Android uređaje
- Filmove i TV serije
- Glazbu

2. Što se sve može kupiti naplatom preko Tele2 računa?

Trenutno preko Tele2 računa možete kupiti:

- Aplikacije
- Igre za Android uređaje
- Filmove i TV serije 

3. Kako se koristi?

Za početak korištenja Google Play Trgovine i preuzimanje/kupovinu sadržaja u Trgovini trebali bi u svojem uređaju dodati/kreirati osobni Google račun. Za kreiranje računa slijedite ove korake:

1. U glavnom izborniku uređaja odaberite "Postavke" - "Računi"

2. Pod "Računima" odaberite "Dodaj račun" - Google

3. Slijedite upute

Prikaz procesa pogledajte i u dokumentu.

4. Kako mogu kupiti sadržaj na Google Play Trgovini?

Tele2 je prvi mobilni operater u Hrvatskoj koji je svojim korisnicima omogućio plaćanje Google sadržaja Tele2 računom.

Kupnja sadržaja na Google Play Trgovini omogućena je svim vlasnicima Google računa u kojem su odabrali jedno od dostupnih sredstava plaćanja. Dostupna sredstva plaćanja su Tele2 račun te kreditna/debitna kartica.

5. Kako koristim Tele2 račun za kupnje u Google Play Trgovini?

Prilikom kupnje sadržaja u Trgovini kao sredstvo plaćanja odaberite Tele2 račun. Google će kod Tele2 provjeriti je li vaš broj omogućen za kupnje sadržaja, odnosno, ima li dovoljno sredstava ako koristite bonove te jeste li aktivni pretplatnik ako ste Tele2 pretplatnik i jesu li dosegnuti definirani limiti kupnje za Google Play sadržaj.

U slučaju da nema nikakvih ograničenja Google će vaš odabrani sadržaj naplatiti preko Tele2 računa, a trošak sadržaja bit će vam iskazan na sljedećem mjesečnom računu, ako ste pretplatnik, ili će vaš račun biti odmah umanjen za iznos kupnje ako ste korisnik na bonove.

Proces kupovine pogledajte u dokumentu.

6. Što ako sam dosad kupovao preko kreditne/debitne kartice a sad želim to isto raditi preko Tele2? 

Ukoliko ste dosad plaćali preko kreditne/debitne kartice, nećete biti pitani za odabir plaćanja kako je prikazano u prethodnom pitanju, ali jednostavno u koraku prije potvrde promijenite ovaj način kupovine možete promijeniti u koraku prikazanom na https://payments.google.com

7. Koliki je limit za kupnju sadržaja na Google Play Trgovini?

Maksimalni iznos pojedine transakcije za kupovine u Trgovini Play iznosi 150 kn.
Ukupni mjesečni iznos koji možeš potrošiti u Trgovini Play iznosi 400 kn.

8. Hoću li dobiti neku potvrdu o uspješnoj kupnji?

Po završetku transakcije u kojoj ste kupili neki sadržaj na Google Play Trgovini, primit ćete SMS poruku potvrde o kupnji te email obavijest koju šalje Google na vaš Gmail.

Dodatno, u pregledu Google transakcija na usluzi Google Wallet možete provjeriti sve kupnje koje ste imali na Google Play Trgovini.

9. Na kojim uređajima se može koristiti?

Google Play proizvod Gdje se može koristiti
Google Play Store
Google Play Igre
Google Play Filmovi i TV
  • Android uređaji
  • Na iPhone-u i na iPad-u
  • Na računalu
  • Na TV-u
Google Play Glazba


10. Što ako mi netko uzme telefon ili ga izgubim, može li netko kupovati sadržaje s njega?

Moguće je spriječiti nenamjerne i/ili neovlaštene kupnje tako da uključite provjeru autentičnosti. Kao lozinka, koja se mora unijeti kako bi se ostvarila kupnja.

Postavke autentičnosti primjenjuju se samo na aktivan Google račun na uređaju na kojem su postavljene. Koristite li više uređaja, dodatnu autorizaciju trebali bi ponoviti za svaki uređaj, a koristite li više računa na jednom uređaju, dodatnu autorizaciju bi trebali postaviti na svim računima u uređaju.

Za detalje se obratite Google Play podršci.

11. Kako postaviti autentičnost za kupnje na Google Play Trgovini?

Za postavljanje provjere autentičnosti otvorite Google Play (Trgovina Play) i odaberite meni. Potom kliknite na "Postavke" i zatim "Zahtijevaj provjeru autentičnosti za kupnju".

U ponuđenim opcijama odaberite jedno:

- Za sve kupnje putem Google Play-a na ovom uređaju (Provjera autentičnosti neophodna je za svaku kupnju sadržaja, uključujući i kupnje iz aplikacija)

- Svakih 30 minuta (Nakon svake provjere autentičnosti preostaje 30 minuta vremena u kojem nije potrebna ponovna provjera i za to vrijeme moguće je kupovati sve sadržaje, uključujući i kupnje iz aplikacija, bez provjere autentičnosti)

- Nikada (provjera autentičnosti nije neophodna za kupnju sadržaja. S ovom opcijom uključenom moguće su nenamjerne i neovlaštene kupnje, i korisnik računa je u potpunosti odgovoran za eventualne transakcije)

12. Mogu li tražiti povrat u slučaju neželjene ili nenamjerne kupnje? Kome se trebam javiti?

Za sve upite u vezi s povratima trebate se javiti Google podršci budući da je Google vlasnik odnosa kupca i Trgovine. Povrati su omogućeni na Google Play Trgovini u sljedećim slučajevima:

- Ako je nešto kupljeno sa vašeg računa, a ti to niste dozvolili
- Ako kupljeni sadržaj nije isporučen, ne radi, ili nije ono što ste očekivali

Ako ste slučajno kupili sadržaj, ili ste nešto kupili, a kasnije se predomislili u vezi s tim sadržajem, napravit će se detaljna provjera te će konačna odluka ovisiti o rezultatu provjere.

Ako ste podatke o svom računu ustupili trećoj strani, ili kršite obveze iz uvjeta korištenja Trgovine, ili ne zaštitite svoj račun provjerom autentičnosti, Google obično neće moći pomoći i izvršiti povrat.

Važno je zahtjev za povrat uputiti što prije nakon što otkrijete poteškoću.

13. U kojem vremenu je moguće tražiti povrat nakon kupnje igre, ili aplikacije?

Za igre i/ili aplikacije moguće je tražiti povrat unutar 2 sata od kupnje. Kako biste zatražili povrat trebali biste otvoriti Google Play apikaciju (Trgovina Play).

- Odaberite Meni - Račun- Povijest narudžbi
- U popisu kupljenih sadržaja pronađite igru ili aplikaciju koju biste vratili
- Odaberite "Povrat" kako biste zaključili povrat i deinstalirali aplikaciju

Napomena: igru ili aplikaciju možete vratiti samo jednom i tražiti povrat. Ako ju opet kupite nećete imati pravo na povrat.

Za kupnje unutar igre ili aplikacije, ili u vremenu do 48 sati od kupnje, zahtjev za povrat možete podnijeti na stranicama Google podrške.

 Ako je prošlo više od 48 i više sati od kupnje programer igre ili aplikacije je odgovoran za odluku imate li pravo na povrat ili ne. Kontaktirajte programera direktno i tražite povrat. Podaci za kontakt programera nalaze se u detaljima i opisu igre ili aplikacije na Trgovini Play.

Proces povrata pogledajte u dokumentu.

14. Što ukoliko nemam dovoljno novaca na računu na bonove ili sam prekoračio limit?

U tom slučaju kupnja nažalost neće biti omogućena.