Gdje si ti, tu je i Tele2

Kao stalni izazivači promjena na tržištu, kontinuirano izazivamo i sebe, a posebno u dijelu kvalitete naše mreže. Svake godine ulažemo znatan dio svojih sredstava u kvalitetu i poboljšanje naše mreže, kako bismo vam uvijek pružali najbolje korisničko iskustvo, posebno u segmentu mobilnog interneta.

Možemo se pohvaliti da pokrivamo 98%  populacije Hrvatske brzim internetom tako da, gdje god se nalaziš, možeš gledati filmove, serije ili slušati omiljenu glazbu, jer najpovoljniji neograničeni mobilni internet na tržištu sada je postao još dostupniji i brži.  Što god da radiš, radiš to bez prekidanja u najvećoj kvaliteti, jer je 4G mreža nadograđena u 4G+ mrežu s poboljšanim brzinama za još bolje korisničko iskustvo naših preko milijun korisnika. 

Kvaliteta mobilne usluge ovisi o opterećenosti mreže, jačini signala i karakteristikama uređaja te nije moguće garantirati minimalnu brzinu niti dostupnost usluge u svako doba i na svakoj lokaciji.

Pokrivenost signalom

Karta prikazuje pokrivenost signalom Tele2 mreže u odabranim mjestima. Pokrivenost prikazana na karti je rezultat računalne simulacije, a stvarna pokrivenost može odstupati zbog faktora poput konfiguracije terena ili ako se nalazite u različitim zatvorenim prostorima.