Za novinarske upite, upite o sponzorstvima i donacijama, kontaktirajte nas na press.hr@tele2.com