AKTIVACIJE I PROMJENE TARIFA

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Kako promijeniti tarifu na bonove?
Tarifu na bonove možete promijeniti sami putem Moj Tele2 ili slanjem odgovarajuće ključne riječi putem SMS poruke na broj 13888.

Ključne riječi su:
 - 0GB i 1000 jedinica min/SMS – ključna riječ: 0GB1000, cijena: 55 kn
- 2GB i 200 jedinica min/SMS – ključna riječ: 2GB200, cijena: 55 kn
- 2GB i 1000 jedinica min/SMS – ključna riječ: 2GB1000, cijena: 65 kn
- 6GB i 200 jedinica min/SMS – ključna riječ: 6GB200, cijena: 75 kn
- 6GB i 1000 jedinica min/SMS – ključna riječ: 6GB1000, cijena: 85 kn
- BEZBROJ GB i 1000 jedinica min/SMS – ključna riječ: BEZBROJGB1000, cijena: 199 kn
 
Više informacija o tarifama na bonove provjerite ovdje.
Koja je tarifa na mojoj Tele2 kartici?
Kako biste saznali koja je tarifa na vašoj prepaid kartici utipkajte *130# i pritisnite tipku za pozivanje. Na novim karticama aktivirana je Osnovna tarifa.
Koje sve tarife mogu odabrati?
Možete odabrati bilo koju tarifu uz pretplatu ili na bonove koje se trenutno nalaze u Tele2 ponudi.

Ponuda tarifa na bonove nalazi se na stranici tarifa na bonove.
Ponuda tarifa uz pretplatu nalazi se na stranici tarifa za pretplatnike.
Ponuda tarifa za poslovne korisnike nalazi se na stranici tarifa za poslovne korisnike.
Tarifa koju koristim više nije u aktualnoj Tele2 ponudi. Gdje mogu naći informacije o njoj?
Informacije o svim aktualnim tarifama, te onima koje su bile u Tele2 ponudi, mogu se pronaći u Cjeniku, dok se Uvjeti korištenja tarifa mogu pronaći ovdje.
Što se događa s pogodnostima na mojoj staroj tarifi?
Promjenom tarife prestaju ti vrijediti sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje si imao/imala na staroj tarifi.
Mogu li umanjiti minimalnu mjesečnu naknadu za vrijeme trajanja ugovorne obveze?
Sve mogućnosti mijenjanja tarifa obzirom na obvezno trajanje ugovora i visinu minimalne mjesečne naknade pogledajte u dokumentu Pravila promjena glasovnih tarifa ili u dokumentu Pravila promjene podatkovnih tarifa
Koje sve tarife mogu odabrati?
Možete odabrati bilo koju tarifu uz pretplatu ili na bonove koje se trenutno nalaze u Tele2 ponudi.

Ponuda tarifa na bonove nalazi se na stranici tarifa na bonove.
Ponuda tarifa uz pretplatu nalazi se na stranici tarifa za pretplatnike.
Ponuda tarifa za poslovne korisnike nalazi se na stranici tarifa za poslovne korisnike.
Tarifa koju koristim više nije u aktualnoj Tele2 ponudi. Gdje mogu naći informacije o njoj?
Informacije o svim aktualnim tarifama, te onima koje su bile u Tele2 ponudi, mogu se pronaći u Cjeniku, dok se Uvjeti korištenja tarifa mogu pronaći ovdje.
Mogu li promijeniti tarifu na niži iznos tijekom obveznog trajanja ugovora? Koliko pretplata za Mobilni internet mogu imati na svoje ime?
Svaki korisnik može sklopiti jednu pretplatu za Mobilni internet.
Što se događa s pogodnostima na mojoj staroj tarifi?
Promjenom tarife prestaju ti vrijediti sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje si imao/imala na staroj tarifi.
Koliko se naplaćuje promjena tarife?
Promjena tarife je besplatna bez obzira prelaziš li na tarifu s većom ili manjom mjesečnom naknadom, te imaš li ili nemaš ugovornu obvezu. Samo u slučaju da je prilikom ugovaranja stare tarife kupljen uređaj, a sad želiš prijeći na tarifu s nižom mjesečnom naknadom, bit će ti naplaćena razlika u popustu na cijenu uređaja. Npr. ukoliko si pri ugovaranju stare tarife dobio/dobila popust od 500 kn na uređaj, a popust na isti uređaj uz novu tarifu koju želiš iznosi 200 kn, tada će ti prilikom promjene tarife biti naplaćeno 300 kn razlike
Što ako želim promijeniti samo obvezni podatkovni paket?
Podatkovni paket možeš mijenjati kad god želiš, ne ovisno o tome mijenjaš li svoju tarifu ili ne. Ukoliko mijenjaš obvezni podatkovni paket, novi paket će ti biti aktiviran od početka sljedećeg mjeseca. Stoga, ako u tekućem mjesecu trebaš više interneta, možeš jednostavno aktivirati dodatni jednokratni podatkovni paket koji će vrijediti samo taj mjesec.
Od kada mi se počinje primjenjivati nova tarifa i obvezni podatkovni paket?
Tarifa se počinje primjenjivati odmah u mjesecu promjene tarife, a količina minuta/SMS poruka (npr. u tarifi ČISTO TRISTO) dodjeljuje se proporcionalno preostalim danima u tom mjesecu. Novi obvezni podatkovni paket počet će se primjenjivati od prvog dana sljedećeg mjeseca.
Kako se obračunava mjesečna naknada za obvezni podatkovni paket?
Mjesečna naknada za odabrani obvezni podatkovni paketa naplaćuje se u punom iznosu ne ovisno o datumu aktivacije. No, u podatkovnom paketu dobivaš i puni iznos podatkovnog prometa uključenog u mjesečnu naknadu odabranog paketa. Podatkovni promet možeš iskoristiti do kraja tekućeg mjeseca. Ne potrošeni podatkovni promet se ne prenosi u sljedeći mjesec.
Kako se obračunava mjesečna naknada za tarifu?
Mjesečna naknada se naplaćuje razmjerno broju dana korištenja tarife u mjesecu aktivacije. Ako npr. na polovici mjeseca aktiviraš tarifu ČISTO TRISTO (koja u mjesečnoj naknadi uključuje 300 min/SMS poruka), količina uključenih minuta i/ili SMS poruka u mjesecu aktivacije će biti proporcionalna broju dana korištenja u tom mjesecu tj. dobit ćeš polovicu količine uključene u mjesečnu naknadu. Također će ti biti naplaćena i polovica mjesečne naknade za tarifu.
Mogu li umanjiti minimalnu mjesečnu naknadu za vrijeme trajanja ugovorne obveze?
Sve mogućnosti mijenjanja tarifa obzirom na obvezno trajanje ugovora i visinu minimalne mjesečne naknade pogledajte u dokumentu Pravila promjena glasovnih tarifa ili u dokumentu Pravila promjene podatkovnih tarifa
Koje sve tarife mogu odabrati?
Možete odabrati bilo koju tarifu uz pretplatu ili na bonove koje se trenutno nalaze u Tele2 ponudi.

Ponuda tarifa na bonove nalazi se na stranici tarifa na bonove.
Ponuda tarifa uz pretplatu nalazi se na stranici tarifa za pretplatnike.
Ponuda tarifa za poslovne korisnike nalazi se na stranici tarifa za poslovne korisnike.
Tarifa koju koristim više nije u aktualnoj Tele2 ponudi. Gdje mogu naći informacije o njoj?
Informacije o svim aktualnim tarifama, te onima koje su bile u Tele2 ponudi, mogu se pronaći u Cjeniku, dok se Uvjeti korištenja tarifa mogu pronaći ovdje.
Mogu li promijeniti tarifu na niži iznos tijekom obveznog trajanja ugovora? Mogu li ograničiti potrošnju svojih djelatnika?
Usluga kontrole troškova je besplatna usluga koja vam omogućuje određivanje granice potrošnje za svakog pojedinog djelatnika unutar tvrtke i to na dva načina: odredite novčani iznos koji svaki pojedini djelatnik tijekom jednoga obračunskog razdoblja može potrošiti na poslovne razgovore i usluge mobilne telefonije, ili odredite dnevni vremenski period u kojem će se razgovori i usluge mobilne telefonije tretirati kao poslovni troškovi. Svi troškovi koji prijeđu novčani limit ili pozivi i usluge učinjeni izvan definiranog vremenskog perioda obračunavat će se kao privatni troškovi zaposlenika, a računi će stizati na njihove privatne adrese.
Mogu li unutar tvrtke razgovarati za 0 kuna?
Možete ukoliko imate aktiviranu VPN uslugu. Za više informacija nazovite 095 1000 500 ili na stranici VPN usluge. VPN uslugu možete aktivirati putem svog prodajnog predstavnika i u Tele2 Centrima.
Što je VPN?
VPN je usluga koja vam omogućuje besplatno komuniciranje unutar firme. Navedeno podrazumijeva besplatno pozivanje između mobilnih priključaka kao i besplatno pozivanje između mobilnih i fiksnih priključaka koji se nalaze na Metronet mreži. 
Usluga je namijenjena svim poslovnim korisnicima sa 5 ili više pretplatničkih ugovora koji žele kontrolirati svoje telekomunikacijske troškove. Dostupna je na svim poslovnim tarifnim modelima koji se nalaze u Tele2 ponudi.
Za svaki pojedini mobilni i fiksni priključak unutar VPN usluge možete odrediti kratki broj, bez naplaćivanja aktivacijske i mjesečne naknade. 
VPN uslugu možete ugovoriti u Tele2 centrima te putem Tele2 ili Metronet prodajnih predstavnika.
 
Koliko pretplata za Mobilni internet mogu imati na svoje ime?
Svaki korisnik može sklopiti jednu pretplatu za Mobilni internet.
Što se događa s pogodnostima na mojoj staroj tarifi?
Promjenom tarife prestaju ti vrijediti sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje si imao/imala na staroj tarifi.
Koliko se naplaćuje promjena tarife?
Promjena tarife je besplatna bez obzira prelaziš li na tarifu s većom ili manjom mjesečnom naknadom, te imaš li ili nemaš ugovornu obvezu. Samo u slučaju da je prilikom ugovaranja stare tarife kupljen uređaj, a sad želiš prijeći na tarifu s nižom mjesečnom naknadom, bit će ti naplaćena razlika u popustu na cijenu uređaja. Npr. ukoliko si pri ugovaranju stare tarife dobio/dobila popust od 500 kn na uređaj, a popust na isti uređaj uz novu tarifu koju želiš iznosi 200 kn, tada će ti prilikom promjene tarife biti naplaćeno 300 kn razlike
Što ako želim promijeniti samo obvezni podatkovni paket?
Podatkovni paket možeš mijenjati kad god želiš, ne ovisno o tome mijenjaš li svoju tarifu ili ne. Ukoliko mijenjaš obvezni podatkovni paket, novi paket će ti biti aktiviran od početka sljedećeg mjeseca. Stoga, ako u tekućem mjesecu trebaš više interneta, možeš jednostavno aktivirati dodatni jednokratni podatkovni paket koji će vrijediti samo taj mjesec.
Od kada mi se počinje primjenjivati nova tarifa i obvezni podatkovni paket?
Tarifa se počinje primjenjivati odmah u mjesecu promjene tarife, a količina minuta/SMS poruka (npr. u tarifi ČISTO TRISTO) dodjeljuje se proporcionalno preostalim danima u tom mjesecu. Novi obvezni podatkovni paket počet će se primjenjivati od prvog dana sljedećeg mjeseca.
Kako se obračunava mjesečna naknada za obvezni podatkovni paket?
Mjesečna naknada za odabrani obvezni podatkovni paketa naplaćuje se u punom iznosu ne ovisno o datumu aktivacije. No, u podatkovnom paketu dobivaš i puni iznos podatkovnog prometa uključenog u mjesečnu naknadu odabranog paketa. Podatkovni promet možeš iskoristiti do kraja tekućeg mjeseca. Ne potrošeni podatkovni promet se ne prenosi u sljedeći mjesec.
Kako se obračunava mjesečna naknada za tarifu?
Mjesečna naknada se naplaćuje razmjerno broju dana korištenja tarife u mjesecu aktivacije. Ako npr. na polovici mjeseca aktiviraš tarifu ČISTO TRISTO (koja u mjesečnoj naknadi uključuje 300 min/SMS poruka), količina uključenih minuta i/ili SMS poruka u mjesecu aktivacije će biti proporcionalna broju dana korištenja u tom mjesecu tj. dobit ćeš polovicu količine uključene u mjesečnu naknadu. Također će ti biti naplaćena i polovica mjesečne naknade za tarifu.