MOBILNI INTERNET PUTEM RAČUNALA

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Koja se obračunska jedinica koristi za prijenos podataka?
Obračunska jedinica za prijenos podataka na Tele2 signalu iznosi 10 kB, a na T-Mobile signalu je 100 kB.
Što je mobilni širokopojasni pristup internetu?
Mobilni širokopojasni pristup internetu omogućuje jednostavno i brzo pristupanje internetu preko Tele2 USB modema ili PCI kartice bez potrebe za fiksnim priključkom.
Kako mogu početi koristiti mobilni širokopojasni pristup internetu?
Potrebno je otići u Tele2 centar ili na Tele2 ovlašteno prodajno mjesto te odabrati i kupiti/potpisati ugovor za jedan od ponuđenih tarifnih modela. Nakon toga, potrebno je spojiti uređaj na vaše računalo, kada će se automatski pokrenuti instalacija potrebnog softvera. Dalje slijedite upute za spajanje koje su priložene uz kupljeni paket.
Na kojim prodajnim mjestima mogu sklopiti ugovor za Tele2 mobilni internet?
Ugovor za Tele2 mobilni internet može se sklopiti u Tele2 centru ili na bilo kojem Tele2 ovlaštenom prodajnom mjestu.
Kada kupim mobilni širokopojasni pristup internetu, koje su mi usluge dostupne?
Dostupne su vam usluge prijenosa podataka i SMS.
Mogu li koristiti svoju trenutnu Tele2 govornu SIM karticu za mobilni širokopojasni pristup internetu?
Ne.
Može li se PCI kartica koristiti kod računala koja imaju PCMCIA otvor?
Adapter za PCMCI nalazi se u kompletu s modemom.
Može li se PCI koristiti kod računala s XpressCard utorom?
Da.
Može li se jedan uređaj koristiti na više računala?
Da, potrebno je samo ponovno instalirati potreban softver koji će se automatski pokrenuti prilikom prvog spajanja uređaja s računalom. No, ukupni prijenos podataka preko svih računala bit će naveden na računu korisnika koji je sklopio ugovor s Tele2.
Može li se koristiti uređaj za mobilni širokopojasni pristup internetu neke druge mreže sa Tele2 SIM karticom za pristup mobilnom internetu?
Da, ukoliko taj uređaj nije zaključan.
Može li Tele2 uređaj za mobilni širokopojasni pristup internetu raditi sa SIM karticama ostalih mreža?
Ne. Tele2 uređaj za mobilni širokopojasni pristup internetu radi samo s Tele2 podatkovnom SIM karticom.
Koji su minimalni tehnički zahtjevi računala za uspješnu instalaciju i korištenje Tele2 Mobile Partner softvera?
Express Card/54 ili Express Card/34 utor (PCMCIA ili XpressCard), USB 2.0 utor, Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Vista i Mac OS X 10.4 i 10.5 (s posljednjim updateovima), 50 MB slobodnog prostora na disku ili više te 128 MB RAM-a ili više.
Kako ću saznati telefonski broj svoje podatkovne SIM kartice?
Telefonski broj vaše SIM kartice piše na vašem Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa.
Na svom računalu imam više od jedne particije diska (logičkog diska). Na koju trebam instalirati Tele2 Mobile Partner softver?
Preporučuje se instalacija Tele2 Mobile Partner softvera na istoj particiji na kojoj su instalirani Microsoft® Windowsi.
Što se događa ako je u računalo umetnut Tele2 podatkovni modem bez SIM kartice?
Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikacija otkrit će da SIM kartica nije umetnuta i zatražit će da ju umetnete. Bez SIM kartice nećete se moći spojiti na Tele2 mrežu.
Mogu li nakon instaliranja Tele2 Mobile Partner softvera i dalje koristiti spajanje "običnim" modemom?
Da, možete, ali ne istovremeno dok koristite neki od Tele2 podatkovnih modema ili Tele2 Mobile Partner softver.
Zašto se Tele2 Mobile Partner softver ne može instalirati na mome računalu?
Provjerite imate li na odabranoj diskovnoj particiji dovoljno slobodnog prostora. Provjerite imate li odgovarajuća administratorska prava. Trebate imati potpuna administratorska prava.
Što učiniti ako ne mogu pristupiti internetu putem Tele2 Mobile Partner softvera?
Provjerite na Tele2 Mobile Partner softveru nalazite li se u prodručju pokrivenosti GPRS/EDGE/UMTS/HSPA signalom. Ako se pojavi "Greška/error 631" ili "Greška/error 619", pričekajte nekoliko minuta i pokušajte se ponovno spojiti. Provjerite koji APN koristite – treba biti mobileinternet.tele2.hr.
Izađite iz softvera i ponovno ga pokrenite, te se pokušajte spojiti. Ponovno pokrenite vaše računalo. Ukoliko se problem nastavi, zabilježite grešku koju vam računalo javlja pri pokušaju spajanja i nazovite Službu za korisnike na 095 1000 444.
Što učiniti ako ne mogu slati ili primati SMS poruke putem Tele2 Mobile Partner softvera?
Kako biste uspješno slali i primali SMS poruke korištenjem Tele2 Mobile partner softvera potrebno je da budete spojeni na podatkovnu mrežu. Provjerite je li spremnik vaših dolaznih poruka pun. Provjerite koristite li ispravan SMS centar (+385951000100). Ako se problem nastavi obratite se Službi za korisnike na 095 1000 444.
Kako deinstalirati Tele2 Mobile Partner softver?
Jednostavno odaberite Start/Control Panel/Add-Remove programs/Tele2 Mobile Partner softver i kliknite na Uninstall.

 

Koje su brzine omogućene pri primanju i slanju podataka?
Brzine dostupnog interneta i kartu pokrivenosti provjerite ovdje.
Čini se da moj uređaj ne radi. Što učiniti u tom slučaju?

Pokušajte ugasiti i upaliti aplikaciju za mobilni pristup na vašem računalu. Potom pokušajte ugasiti računalo i ne vaditi modem te ponovno upaliti računalo i pokrenuti aplikaciju i spajanje na internet.

Ukoliko vam ovo nije pomoglo, pokušajte umetnuti modem u drugi USB ili Xpress/PCMCIA otvor.
Ako i dalje imate poteškoće pokušajte deinstalirati te ponovno instalirati aplikaciju za pristup mobilnom internetu

Ukoliko i dalje imate poteškoća molimo nazovite Tele2 Službu za korisnike na 095 1000 444.

Što je Tele2 Mobile partner ili Tele2 Connect aplikacija?
Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect je aplikacija koja se instalira na prijenosnom ili stolnom računalu na kojemu ćete koristiti podatkovne modeme koji se nalaze u Tele2 ponudi za mobilni internet. Aplikacije omogućavaju jednostavnu instalaciju upravljačkih programa i postavki mreže (APN) potrebnih za uspješno kreiranje veze za spajanje na internet i nude jednostavno sučelje preko kojega se lako spajate na mrežu, šaljete SMS poruke, pratite potrošnju i ažurirate vaš imenik kontakata na SIM kartici.
Koji su minimalni tehnički zahtjevi računala za uspješnu instalaciju i korištenje Tele2 Mobile partner aplikacije?
Express Card/54 ili Express Card/34 utor (PCMCIA ili XpressCard), USB 2.0 utor, Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Vista i Mac OS X 10.4 i 10.5 (s posljednjim updateovima), 50 MB slobodnog prostora na disku ili više te 128 MB RAM-a ili više.
Na svom računalu imam više od jedne particije diska (logičkog diska). Na koju trebam instalirati Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikaciju?
Preporučuje se instalacija Tele2 Mobile Partner softvera na istoj particiji na kojoj su instalirani Microsoft® Windowsi.
Mogu li nakon instaliranja Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikacije i dalje koristiti spajanje "običnim" modemom?
Da, možete, ali ne istovremeno dok koristite neki od Tele2 podatkovnih modema ili Tele2 Mobile Partner te Tele2 Connect aplikaciju.
Zašto se Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikacija ne može instalirati na mome računalu?
Provjerite imate li na odabranoj diskovnoj particiji dovoljno slobodnog prostora. Provjerite imate li odgovarajuća administratorska prava. Trebate imati potpuna administratorska prava.
Što učiniti ako ne mogu pristupiti internetu putem Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikacije?
Provjerite na Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikaciji nalazite li se u prodručju pokrivenosti GPRS/EDGE/UMTS/HSPA signalom. Ako se pojavi "Greška/error 631" ili "Greška/error 619", pričekajte nekoliko minuta i pokušajte se ponovno spojiti. Provjerite koji APN koristite - treba biti mobileinternet.tele2.hr. Izađite iz aplikacije i ponovno ju pokrenite te se pokušajte spojiti. Ponovno pokrenite vaše računalo. Ukoliko se problem nastavi, zabilježite grešku koju vam računalo javlja pri pokušaju spajanja i nazovite Službu za korisnike 095 1000 444.
Što učiniti ako ne mogu slati ili primati SMS poruke putem Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikacije?
Kako biste uspješno slali i primali SMS poruke korištenjem Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikacije, trebate biti spojeni na podatkovnu mrežu. Provjerite je li spremnik vaših dolaznih poruka pun. Provjerite koristite li ispravan SMS centar (+385951000100). Ako se problem nastavi, obratite se Službi za korisnike na 095 1000 444.
Kako deinstalirati Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikaciju?
Jednostavno odaberite Start/Control Panel/Add-Remove programs/Tele2 Mobile Partner softver i kliknite na Uninstall.
Što je to Tele2 CARNet usluga?
Tele2 CARNet usluga je usluga mobilnog bežičnog prijenosa podataka i SMS-a za korisnike koji posjeduju elektronički identitet u CARNet-ovom sustavu AAI@EduH. Kako biste mogli bežično pristupati internetu, potrebno je imati otvoren CARNetov korisnički račun te kupiti Tele2 mobilni internet paket.
Kome je Tele2 CARNet usluga namijenjena?
Uslugu mogu iskoristiti svi korisnici CARNeta koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet. To su: studenti i profesori, članovi akademske i visokoškolske zajednice, učenici, profesori i zaposlenici osnovnih i srednji škola i učeničkih domova.
Gdje mogu naći više informacija o Tele2 CARNet usluzi mobilnog bežičnog prijenosa podataka?
Sve informacije o Tele2 CARNet usluzi su dostupne na stranici Tele2 CARNet tarifa i www.carnet.hr/tele2carnet.
Mogu li koristiti Tele2 CARNet uslugu u roamingu (izvan Hrvatske)?
Usluga za sada nije dostupna izvan Hrvatske.
Koji su uvjeti korištenja Tele2 CARNet usluge i gdje su dostupni?
Za uvjete korištenja Tele2 CARNet usluge kliknite ovdje.
Kako dobiti korisničko ime i lozinku (elektronički identitet) za pristup CARNetu?
Za dodjelu elektroničkog identiteta trebate se obratiti davatelju elektroničkog identiteta u svojoj ustanovi. Ustanova članica CARNeta će Vam dodjeliti korisničko ime i lozinku ukoliko ispunjavate uvjete za to. Sve detalje o tome možete pronaći na web stranicama www.carnet.hr/tele2carnet. CARNet Vam u slučaju zloupotrebe, a prema svojim pravilima korištenja mreže, može uskratiti pristup. U slučaju blokiranja ili deaktiviranja Vašeg korisničkog računa od strane CARNeta, nećete biti u mogućnosti spojiti se na CARNet mrežu niti bežičnim pristupom te nećete moći koristiti Tele2 CARNet uslugu. U tom slučaju možete od Tele2 zatražiti isključivanje Tele2 CARNet usluge, odnosno Tele2 će Vam ponuditi podatkovni tarifni model iste količine prijenosa podataka, po cijeni u Tele2 redovnoj ponudi.
Kako mogu provjeriti status svojeg korisničkog računa Tele2 CARNet usluge (elektroničkog identiteta)?
Provjeru statusa elektroničkog identiteta možete izvršiti na web stranici www.carnet.hr/tele2carnet ili kod davatelja elektroničkog identiteta u svojoj ustanovi.
Moram li dokazivati da imam pravo koristiti uslugu Tele2 CARNet?
Tele2 će provjeriti imate li valjan elektronički identitet prilikom kupovine Tele2 paketa za mobilni internet i usluge Tele2 CARNet. Ukoliko nemate aktivni CARNetov korisnički račun, nećete moći ostvariti internet vezu. Stoga preporučujemo da provjerite status svojeg korisničkog računa na www.carnet.hr/tele2carnet ili kod davatelja elektroničkog identiteta u svojoj ustanovi.
Što ako izgubim prava na korištenje Tele2 CARNet usluge?
Ukoliko izgubite pravo pristupa CARNetovoj mreži ili ne želite više koristiti Tele2 CARNet uslugu, Tele2 će Vam ponuditi podatkovni tarifni model iste količine prijenosa podataka po cijeni u Tele2 redovnoj ponudi. U navedenom slučaju, obvezno trajanje Ugovora za podatkovni tarifni model ili uslugu ostaje i dalje na snazi.
Što moram učiniti ako želim prekinuti pretplatnički odnos unatoč obveznom trajanju ugovora - Tele2 CARNet?
Tele2 CARNet pretplatu možete sklopiti sa i bez obveznog trajanja ugovornog odnosa. U slučaju da ste sklopili ugovor uz obvezno ugovorno trajanje te ga želi raskinuti, obavezni ste jednokratno platiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja trajanja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Vas kao pretplatnika.
Kako mogu aktivirati Tele2 CARNet uslugu?
Tele2 CARNet uslugu je moguće aktivirati u Tele2 centrima, ovlaštenim Tele2 prodajnim mjestima ili preko Tele2 prodajnih predstavnika ukoliko uslugu želi uključiti fakultet, škola ili ustanova za potrebe svojih djelatnika.
Koliko traje aktivacija usluge Tele2 CARNet?
Nakon potpisivanja ugovora o pretplatničkom odnosu, Tele2 CARNet usluga aktivira se kroz nekoliko minuta.