RAČUNI I UPLATE

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Što je naknada za pristup mreži, tko je plaća i koliko iznosi?
Naknada za pristup mreži uvela se zbog Vladinih mjera kroz koje su značajno povećali jednu od godišnjih naknada za uporabu radio frekvencijskog spektra u mobilnoj mreži.

Jedinstvena naknada za pristup mreži za privatne i poslovne pretplatnike iznosi 8 kn + PDV. Pretplatnici koji su uz svoju tarifu (nakon 24.04.2017.) odabrali jedan od obaveznih podatkovnih paketa, ne plaćaju naknadu za pristup mreži. 

Tele2 bonaši ne plaćaju naknadu za pristup mreži.
Što je minimalna mjesečna potrošnja i koje se stavke plaćaju mjesečno?
Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg plaćate svaki puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje možete u cijelosti potrošiti na razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, na SMS i MMS poruke, prijenos podataka i na međunarodne pozive, osim roaminga. Usluga SMS parkinga, mPrijevoz, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s dodatnom vrijednosti ne ulaze u iznos minimalne mjesečne potrošnje. Nepotrošeni iznos minimalne mjesečne potrošnje ne prenosi se u sljedeći mjesec. Minimalna mjesečna potrošnja ne uključuje naknadu za pristup mreži u iznosu od 10 kn.
Koje je obračunsko razdoblje na Tele2 pretplatničke usluge?
Obračunsko razdoblje je kalendarski mjesec, od 1. do zadnjeg dana u pojedinom mjesecu.
Koji iznos mjesečne naknade plaćam ako postanem korisnik, primjerice, 15-og dana u mjesecu?
Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen razmjerno danima korištenja tarife u tom mjesecu. Primjerice, ako ste postali pretplatnik 15. u mjesecu, i izabrali ste tarifu koja ima mjesečnu naknadu 100 kn i 100 MB besplatnog podatkovnog prometa uključenog u tarifu, za razdoblje korištenja u mjesecu aktivacije bit će vam naplaćena polovica mjesečne naknade (50 kn) i imat ćete pravo na 50 MB besplatnog podatkovnog prometa.
Što je mjesečna naknada?
Mjesečna naknada je minimalni iznos računa koji ste mjesečno dužni podmirivati. Ovisno o tarifnom modelu koji koristite, mjesečna naknada uključuje različite usluge. To mogu biti: pozivi i sms poruke, podatkovni promet i sl. Mjesečna naknada nikada ne uključuje visokovrijedne usluge (pozive i sms), roaming usluge, sms parking i sl.
Što je to Opcija uređaj?
Opcija uređaj je usluga koja omogućava Tele2 pretplatnicima kupnju mobilnog uređaja po povoljnijim uvjetima, "na rate", i to preko Tele2 računa.

Mobilni uređaj (telefon) "na rate" se plaća preko ugovaranja dodatne mjesečne naknade za Opciju uređaj, koja se naplaćuje povrh tarifne naknade na Tele2 računu kroz sljedećih 12 ili 24 mjeseca, ovisno o vrsti odabrane ugovorne obveze. 
Ulazi li mjesečna naknada za korištenje podatkovnog paketa u iznos minimalne mjesečne potrošnje?
Naknada za podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju. Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade podatkovnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.
Aktivirao sam tarifu 15. u mjesecu, no naplaćena mi je samo polovica mjesečne naknade. Zašto mi je na računu obračunat manji iznos od onoga na koji sam se obvezao?

Tijekom prvog mjeseca korištenja mjesečna naknada za tarifu obračunava se proporcionalno danu aktivacije tarife, tj. naplaćeni iznos je proporcionalan/razmjeran broju dana u mjesecu tijekom kojih koristite tarifu. Primjerice, ukoliko ste aktivirali tarifu 15. u mjesecu, bit će vam obračunata polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki sljedeći mjesec bit će obračunat ukupan iznos mjesečne naknade.

Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije tarife također su proporcionalni broju dana u mjesecu. To znači da će vam biti dodijeljena polovica paketa uključenog u tarifi. Sljedeći mjesec imat ćete na raspolaganju puni iznos paketa u tarifi.

Prošloga mjeseca sam boravio u inozemstvu. Zbog čega na računu nemam obračunat promet koji sam ostvario?

Obračun prometa ostvarenog u inozemstvu može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja uslugom. Kašnjenje ovisi o tome kada strani pružatelj usluga mreže kojom ste se ondje koristili pošalje obračun potrošnje prema Tele2. Potrošnja će biti obračunata na jednom od sljedećih računa. 

Što je to šifra pretplatnika?

Šifra pretplatnika ili korisnički broj je identifikacijski broj korisnika u sustavu obračuna i naplate, i sve pretplate se vežu za korisnički broj. Prilikom uplate, navedeni broj je potrebno navesti kao poziv na broj.

Imam dva broja na pretplati u Tele2. Znači li to da ću dobiti i dva računa?

Bit će vam dostavljen jedan račun. Ukoliko imate više pretplata na istom korisničkom računu, tj. na šifri pretplatnika, na osnovnoj stranici računa bit će prikazan ukupan iznos dugovanja po korisničkom računu, a na Specifikaciji i Detaljnom ispisu poziva bit će razdvojena potrošnja za svaku pretplatu zasebno, tj. bit će moguće vidjeti obračun potrošnje na razini pojedinog broja.

Imam dva broja na istoj šifri pretplatnika te obračun potrošnje za oba broja dobivam na istom računu. Mogu li dobiti odvojene račune za svaki od brojeva?
Račun se uvijek izdaje za sve brojeve na jednoj šifri pretplatnika te nemate mogućnost dobiti odvojene račune za svaki od brojeva.
U koje stavke svoje potrošnje mogu dobiti uvid na Specifikaciji računa?
Na Specifikaciji možete dobiti uvid u sljedeće stavke (za svaki pretplatnički broj odvojeno):

  • Iznos mjesečne naknade (uključuje mjesečne naknade tarife koju korisnik koristi, mjesečnu naknadu za Superfrend broj, mjesečne naknade podatkovnih paketa). Iznos mjesečne naknade ovisi o tarifi koju ste odabrali i o broju pretplata koje su vezane uz vaš korisnički račun.
  • Komunikacijske usluge (označava vašu potrošnju tijekom obračunskog razdoblja - pozive, SMS, MMS, podatkovni prijenos).
  • Popuste i naknade (uključuje jednokratne naknade, kompenzacije).
  • Usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a (odnosi se na SMS parking, SMS prijevoz i sl.).
Na Specifikaciji se nalazi i Informativni prikaz iskorištenih pogodnosti. Sve pogodnosti i popust su već obračunati u financijskom iznosu iskorištenih komunikacijskih usluga te se prikazani popust odnosi na pogodnosti koje su vam dodijeljene unutar vaše odabrane tarife ili u sklopu određene promotivne ponude (osim onih koje su vam dodijeljene u neograničenom iznosu).
Na Specifikaciji na računu postoje dvije stavke: "Mjesečne naknade" i "Popusti i naknade". Koja je razlika među njima?
Stavka "Mjesečne naknade" uključuje mjesečne naknade tarife i mjesečne naknade za korištenje podatkovnih paketa. Stavka "Popusti i naknade" uključuje jednokratne naknade ili nadoplate (npr. naknadu za zamjenu SIM kartice, mobilne sadržaje, SMS parking, mPrijevoz) ili jednokratne popuste.
U koju potrošnju mi Detaljni ispis poziva omogućuje uvid?

Na Detaljnom ispisu poziva prikazana je isključivo potrošnja telekomunikacijskih usluga tijekom obračunskog razdoblja. Ne prikazuju se mjesečne i jednokratne naknade.

Također, na Detaljnom ispisu poziva su, radi što preciznijeg obračuna potrošnje, pozivi prikazani bez obračunske jedinice te kao iznos s 4 decimalne znamenke. U cijenu poziva su uključene cijena po minuti i cijena naknade za uspostavu poziva.

Koristim tarifu Revolucija, no na Specifikaciji nema posebne stavke prema kojoj mogu vidjeti koliko sam SMS poruka besplatno poslao.

U tarifi Revolucija ostvarujete pravo na neograničeni broj besplatno poslanih SMS poruka. Uvidom u Detaljni ispis poziva možete vidjeti koliko vam je poruka naplaćeno po cijeni od 0,00 kn/SMS, no u Specifikaciji ta stavka nije posebno izdvojena. Isto pravilo se primjenjuje i na tarifama Unlimited Business 300, Unlimited Business 400, Među nama i Smiley, gdje stavke besplatno ostvarenih minuta, SMS poruka ili podatkovnog prometa nisu posebno izdvojene na Specifikaciji.

Koji je iznos ispisan na uplatnici?

Na uplatnici je ispisan zbroj dugovanja prethodnih razdoblja i dugovanja za prethodni mjesec. Ukoliko kasnite s uplatom, odnosno uplatu izvršite nakon zatvaranja obračunskog razdoblja, uplata će biti vidljiva na prvom sljedećem računu. 

Podmirio sam sva dugovanja iz prethodnih razdoblja, no na računu sam dobio zbroj dugovanja prethodnih razdoblja i dugovanja za prethodni mjesec. Što da radim? Na koji način mogu izvršiti uplatu?

Vjerojatno je novi račun već izdan te je nakon toga uplata evidentirana u sustavu. U tom slučaju, dovoljno je da napravite uplatu iznosa dugovanja za prethodni mjesec. Koristite model i poziv na broj koji se već nalaze na dostavljenom računu.

Što je to Dug po prethodnim računima?

Dug po prethodnim računima je iznos ukupnog dugovanja po prethodno izdanim računima koji nisu bili podmireni odnosno registrirani u našem sustavu do početka formiranja ovog računa. 

Nisam aktivirao uslugu Detaljnog ispisa poziva, no želio bih dobiti ispis za prethodni mjesec. Je li moguće i koliko se naplaćuje?

PRETPLATA I POSLOVNI KORISNICI:

Moguće je. Detaljan ispis poziva možete zatražiti pozivom Službi za korisnike na 095 1000 444 (za privatne korisnike) ili 095 1000 500 (za poslovne korisnike). Ispis će vam biti poslan na Moj Tele2 portal, a usluga se ne naplaćuje. Na Moj Tele2 možete se registrirati poveznicom Moj Tele2, a za potpunu slobodu preuzmite Moj Tele2 aplikaciju.

Google Play

App Store
Nisam primio račun za prethodni mjesec. Koga trebam obavijestiti?
Svi Vaši računi dostupni su na portalu Moj Tele2 ili putem Moj Tele2 aplikacije (Google Play i App Store).
Izgubio sam original računa. Mogu li dobiti kopiju računa i koliko se naplaćuje njezino slanje?

Kopiju računa možete zatražiti pozivom Službi za korisnike na 095 1000 500. Na zahtjev, kopija računa bit će vam poslana e-mailom ili poštom. Slanje kopije naplaćuje se 10,00 kuna, a naknada će biti obračunata na prvom sljedećem mjesečnom računu. Uvid u kopiju računa dostupan je i na portalu Moj Tele2.

Na koji način mogu saznati podatke za uplatu računa?

PRETPLATA:

Svoje podatke za uplatu računa možete saznati šaljući SMS sadržaja RACUN na besplatni broj 13880. Također, uvid u navedene podatke možete dobiti i na web portalu Moj Tele2 ili pozivom prema Službi za korisnike na 095 1000 444 i slijedeći upute govornog automata. Provjera podataka za uplatu računa slijedeći upute govornog automata moguća je isključivo za korisnike govornih tarifa.


POSLOVNI KORISNICI:

Uvid u navedene podatke možete dobiti na web portalu Moj Tele2 ili pozivom prema Službi za korisnike na 095 1000 500.

Na koji način mogu dobiti pregled prethodnih računa?

Portal Moj Tele2 vam omogućuje jednostavan online pregled vaših računa do 12 mjeseci, tj. obračunskih razdoblja unatrag. 

Koliko iznosi Naknada za ponovno uključenje?
Naknada za ponovno uključenje privremeno ograničenih usluga nakon podmirenja duga iznosi 60 kuna po korisničkom broju. Iznos uključuje PDV, a naknada će se obračunati na prvom sljedećem računu nakon ponovnog uključenja.
Što je to datum dospijeća?

Preporučujemo uplatu dugovanja do datuma dospijeća. Ovisno o instituciji putem koje izvršavate uplatu, ponekad je potrebno i do 2 radna dana kako bi vaša uplata bila evidentirana u našem sustavu. Ukoliko ne podmirite ukupni iznos svog računa do datuma dospijeća, račun se smatra opomenom te ćemo vam nakon isteka roka od 30 dana privremeno ograničiti korištenje Tele2 usluga. O točnom datumu privremenog ograničenja Tele2 usluga naknadno ćemo vas obavijestiti.

Gdje i na koji način mogu platiti svoj račun?

Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun HR4523400091510186599, a poziv na broj odgovara vašem korisničkom broju, tj. šifri pretplatnika navedenoj u gornjem desnom kutu izdanog računa. Račun možete platiti uplatnicom u svim institucijama platnog prometa u Republici Hrvatskoj. Preporučujemo plaćanje računa posredovanjem banaka, e-bankarstva i FINA-e kako bi uplata u najkraćem roku bila vidljiva u našem sustavu. 

Na Detaljnom ispisu poziva prikazano mi je da sam slao SMS poruke prema broju +385951000100. Što prikazuje ovaj broj?

Navedeni broj prikazuje SMS poruke poslane iz roaminga.

Na koji način mogu podnijeti prigovor na račun?
PRETPLATA:
Prigovor na račun možete podnijeti u roku od 30 dana od datuma dospijeća računa zaobavljene usluge pisanim putem na sljedeći način: putem naše web stranice, dopisom na adresu Telemach Hrvatska Služba za korisnike, Vukovarska 31, 31000 Osijek, Hrvatska. Prigovor treba sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. U slučaju podnošenja prigovora na iznos računa, potrebno je podmiriti nesporni dio iznosa računa ili najmanji prosječni iznos kojim ste bili zaduženi u razdoblju od 3 mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor. 
 
POSLOVNI KORISNICI:
Prigovor na račun možete podnijeti u roku od 30 dana od datuma dospijeća računa zaobavljene usluge pisanim putem na sljedeći način: putem e-mail adrese poslovni@telemach.hr dopisom na adresu Telemach Hrvatska Služba za korisnike, Vukovarska 31, 31000 Osijek, Hrvatska. Prigovor treba sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. U slučaju podnošenja prigovora na iznos računa, potrebno je podmiriti nesporni dio iznosa računa ili najmanji prosječni iznos kojim ste bili zaduženi u razdoblju od 3 mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor.
Na Detaljnom ispisu poziva prikazano mi je da sam zvao broj +385951000223. Što prikazuje ovaj broj?

Navedeni broj prikazuje vaše dolazne pozive koji su preusmjereni na govornu poštu.