Informacija o alternativnim davateljima roaming usluge unutar EU/EEA

Alternativni davatelj roaming usluga unutar EU/EEA

Ulaskom u Europsku Uniju Tele2 je dužan slijediti regulative namijenjene telekom operaterima unutar EU/EEA.
Od 1.7. 2014. na snazi je EU regulativa III koja govori o alternativnim davateljima roaming usluga unutar
EU/EEA.

Alternativni davatelj roaming usluga unutar EU/EEA je subjekt koji će omogućiti Tele2 korisniku, uz korištenje
postojeće Tele2 SIM kartice, potpisivanje ugovora za korištenje svih reguliranih roaming usluga (pozivi, SMS,
MMS podatkovni promet i sl.) iz mreža i prema mrežama unutar EU/EEA.

Pojavom alternativnog davatelja roaming usluga unutar EU/EEA Tele2 je dužan obavijestiti svoje korisnike o
postojanju takve ponude.

Aktivacija:
Korisnik sam odabire alternativnog davatelja roaming usluga unutar EU/EEA i s njim potpisuje ugovor.
Alternativni davatelj roaming usluga unutar EU/EEA nakon toga kontaktira Tele2, koji je dužan u roku jednog
radnog dana omogućiti svom korisniku prelazak na alternativnog davatelja roaming usluga unutar EU/EEA.
Korisnik koji koristi usluge alternativnog davatelja roaming usluga unutar EU/EEA u dijelu usluga koje davatelj
nudi, ne smatra se Tele2 korisnikom. Pri korištenju svih ostalih nereguliranih usluga korisnik se smatra Tele2
korisnikom.

Korisnik može imati neograničen broj ugovora s alternativnim davateljima roaming usluga unutar EU/EEA, ali
aktivan može biti samo jedan. Prijelaz korisnika na alternativnog davatelja roaming usluga unutar EU/EEA (kao
i povratak na Tele2) je besplatan.

Prijelaz korisnika na drugog operatera unutar RH može ugroziti ugovor s alternativnim davateljem roaming
usluga unutar EU/EEA kao i njegovu funkcionalnost. Tele2 kao i alternativni pružatelj usluga nemaju obvezu
pružanja usluge korisniku ukoliko korisnik promijeni domaćeg pružatelja usluga.

Svi korisnici bit će upoznati s mogućnostima korištenja alternativnih davatelja roaming usluga unutar EU/EEA
bez obveze izvršavanja ikakvih promjena. Potpisivanje ugovora s alternativnim davateljem roaming usluga
unutar EU/EEA neće promijeniti postojeći ugovor s Tele2.
Deaktivacija:
Ako korisnik želi raskinuti ugovor s alternativnim davateljem roaming usluga unutar EU/EEA dužan je dostaviti
obavijest o raskidu ugovora davatelju usluge, ili na Tele2 prodajnom mjestu popunjavanjem za to predviđenog
obrasca.

Izdavanje računa:

Korisnik koji potpiše ugovor s alternativnim davateljem roaming usluga unutar EU/EEA, dobit će račun od
davatelja usluga za sve regulirane usluge (pozivi, sms i podatkovni promet iz i prema mrežama unutar EU/EEA).

Za sve ostale neregulirane usluge korisnik će dobiti račun od Tele2 (pozivi unutar RH, pozivi prema inozemstvu,
pozivi s dodatnom vrijednošću, sve roaming usluge iz i prema mrežama izvan EU/EEA), ukoliko nije drukčije
dogovoreno s alternativnim davateljem roaming usluga unutar EU/EEA.

Alternativni davatelj roaming usluga unutar EU/EEA dužan je sklopiti veleprodajni ugovor sa Tele2. Prestankom
važenja ovog ugovora svim korisnicima koji su sklopili ugovor s alternativnim davateljem roaming usluga unutar
EU/EEA, ugovor će prestati vrijediti.

Detalji o potrebnim radnjama za promjenu davatelja roaming usluga bit će dostupni kod alternativnog davatelja
roaming usluga.