Informacija o alternativnim davateljima usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA

Alternativni davatelj usluge podatkovnog prometa u
roamingu unutar EU/EEA

Ulaskom u Europsku Uniju Tele2 je dužan slijediti regulative namijenjene telekom operaterima unutar EU/EEA.
Od 1.7. 2014. na snazi je EU regulativa III koja govori o alternativnim davateljima usluge podatkovnog prometa
u roamingu unutar EU/EEA.

Alternativni davatelj usluge podatkovnog prometa u roamingu na području pojedine zemlje, članice EU/EEA je
subjekt koji će omogućiti Tele2 korisniku, uz korištenje postojeće Tele2 SIM kartice, potpisivanje ugovora za
korištenje podatkovnog prometa unutar zemalja članica EU/EEA.

Pojavom alternativnog davatelja usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA Tele2 je dužan
obavijestiti svoje korisnike o postojanju takve ponude.

Aktivacija:
Korisnik sam odabire alternativnog davatelja usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA i s njim
potpisuje ugovor. Korisnik treba ručno odabrati izabranog operatera i prilagoditi postavke svog uređaja. Podaci
o postavkama uređaja, cijene i sve korisničke servisne informacije biti će omogućene od strane alternativnog
davatelja usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA. Ukoliko korisnik pogrešno konfigurira uređaj,
izabere pogrešnu mrežu bit će prebačen na svog početnog pružatelja usluge (Tele2 , tj. njegove partnere u
inozemstvu).

Prijelaz korisnika na alternativnog davatelja usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA (kao i
povratak na Tele2) je besplatan.

Prijelaz korisnika na drugog operatera unutar RH može ugroziti ugovor s alternativnim davateljem usluge
podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA kao i njegovu funkcionalnost. Tele2 i alternativni davatelj
usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA nemaju obvezu pružanja usluge korisniku ukoliko
korisnik promijeni domaćeg operatera.

Obavještavanje korisnika:
Svi korisnici bit će upoznati s mogućnostima korištenja usluga alternativnog davatelja usluge podatkovnog
prometa u roamingu unutar EU/EEA bez obveze izvršavanja ikakvih promjena. Potpisivanje ugovora s
alternativnim davateljem usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA neće promijeniti postojeći
ugovor s Tele2.

Deaktivacija:

Usluga će biti deaktivirana od strane alternativnog davatelja usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar
EU/EEA nakon isteka ugovora s alternativnim davateljem usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar
EU/EEA.

Ograničenja:

Korisnik može potpisati ugovor s alternativnim davateljem usluge lokalnog podatkovnog prometa u
međunarodnom roamingu samo ukoliko isti ima roaming ugovor sa Tele2. U slučaju prekida roaming ugovora
između Tele2 i alternativnog davatelja usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA, korisnikov
ugovor s alternativnim davateljem usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA automatski se
prekida.

Izdavanje računa:

Korisnik koji potpiše ugovor s alternativnim davateljem usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA,
dobit će račun od davatelja usluge za sve regulirane usluge (isključivo podatkovni promet unutar EU).

Za sve ostale neregulirane usluge korisnik će dobiti račun od Tele2 (pozivi unutar RH, pozivi prema inozemstvu,
pozivi s dodatnom vrijednošću, dolazni i odlazni roaming pozivi, SMS i sl.),

Detalji o potrebnim radnjama za promjenu davatelja usluge podatkovnog prometa u roamingu unutar EU/EEA
bit će dostupni kod alternativnog davatelja usluge.