Koraci za kreiranje i korištenje usluge Google Play Store

Kako kreirati osobni Google račun?

1. U glavnom izborniku uređaja odaberite "Postavke" ? "Računi"
2. Pod "Računima" odaberite "Dodaj račun" ? Google
3. Slijedite upute

1. Korak: klik na Google trgovina (Play store ikonicu) i provjera informacija:
2. Korak: dodavanje email adrese (mora biti Google mail/račun) ili izrada novog računa:

3. Nakon provjere upisanih informacija pojavljuje se:

Proces kupovine

1. Korak: klik na Trgovina, gdje se otvara sljedeći izbornik s glavnom podjelom:

2. Korak: odabir kupovine (u ovom slučaju aplikacija):3. Potvrda kupovine - prvo se otvara prozor koji informira korisnika što sve aplikacija traži za
funkcioniranje, ekran prije odabira načina plaćanja i sam odabir načina plaćanja gdje korisnik
može odabrati a) bankovnu karticu ili b) Tele2 naplatu:4. Dodatne provjere i potvrde:5. Završavanje kupovine: potrebno još jednom unijeti zaporku. Korisnik može isključiti ponovno
traženje zaporke označavanjem potrebne kućice.
Ukoliko korisnik ima dovoljan iznos sredstava na računu na bonove ili je Tele2 pretplatnik,
pojavit će se potvrda o uspješnom plaćanju koja će doći i na korisnikov e-mail.