Obaveze operatora usluga s dodanom vrijednosti prije početka pružanja usluge


Obaveze Operatora usluga s dodanom vrijednosti (VAS operatora)
prije početka pružanja usluge

VAS operatori, prigodom oglašavanja svojih usluga, obvezni su na
prikladan i lako razumljiv način dati opis usluge i njezinu cijenu.
Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih ili
zavaravajućih obavijesti, ili prikrivanjem važnih obavijesti, kao što su
cijene usluga ili dobna ograničenja korištenja usluga.
Svaki poziv prema usluzi s dodanom vrijednosti predstavlja poseban
ugovor izmenu korisnika usluga i VAS operatora.
VAS operatori moraju osigurati da se na početku svakog poziva prema
usluzi s dodanom vrijednosti najavi cijena poziva i početak naplate, te da
se omogući prekid poziva nakon ove najave, u razumnom roku od
najmanje dvije sekunde, a prije početka naplate poziva.
Ako postoji mogućnost da cijena poziva za uslugu prijene iznos
maksimalnog mjesečnog računa odrenenog od strane korisnika, tada, prije
nego se potroši ta svota, korisnika treba obavijestiti o troškovima
napravljenim do sada, te ga pozvati da potvrdi želi li nastaviti razgovor.
Ako korisnik ne potvrdi aktivno svoju želju o nastavku, poziv treba
prekinuti.
VAS operator je obvezan besplatno obavijesti korisnika o potrošnji za
svaki poziv prema broju za usluge koji prijene iznos od 250,00 kuna ili
prekinuti poziv kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta. Nakon prekida
pozivatelj može, ukoliko to želi ponoviti poziv. VAS operator je obvezan
osigurati da se usluge namijenjene djeci ne smiju odobriti djetetu korisniku
u iznosu većem od 50,00 kuna osim u slučaju drugačijeg sporazuma
izmenu operatora i roditelja/skrbnika djeteta. Nakon potrošnje navedenog
ili ugovornog iznosa, pružanje usluge mora biti obustavljeno.
Kod pružanja usluga s dodanom vrijednosti, a koje se ostvaruju slanjem
SMS poruka, potrebno je jasno naznačiti na koji način se prekida uporaba
usluge. To znači da korisniku usluge uz broj i cijenu mora biti istaknut i
način prekida uporaba usluge, te da u svakom trenutku slanjem poruke
odrenenog sadržaja (npr. »STOP«) korisnik može prestati s uporabom
usluge. Za uslugu koja se odnosi na SMS poruke informacija o cijeni mora
se pojaviti na zaslonu prije pristupa traženoj usluzi kao i obavijest da se uz
cijenu usluge s dodanom vrijednosti naplaćuje i trošak za prijenos
podataka, dajući tako korisniku mogućnost da prekine uslugu prije
nastanka troškova.
VAS operator mora osigurati usluge službe za podršku korisnicima putem
telefona, elektroničke pošte, te pisanim putem. Telefonska služba za
podršku korisnicima koju vode fizičke osobe, mora biti dostupna barem
radnim danom izmenu 08 i 16 sati. U ostala vremena VAS operator mora
osigurati barem uslugu službe za podršku korisnicima opremljenu
glasovnim pretincem, s jasnim uputama o radnom vremenu, te obavijesti
da će se korisnika kontaktirati sljedeći radni dan.