Ograničenje odgovornosti

Ograničenje odgovornosti
Napomene o korištenju Tele2
Tele2 d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni
podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na
http://www.tele2.hr/ stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Tele2 d.o.o. neće biti
odgovoran ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz
pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja http://www.tele2.hr/ ili zbog bilo koje greške ili
nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih internet stranica nad kojima Tele2
d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Tele2
d.o.o. nije odgovoran niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima
nikakvu odgovornost za takve informacije.

Tele2 d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem
trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih
promjena.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.tele2.hr ne smiju se reproducirati,
distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Tele2 d.o.o. ili na
bilo koji način koji može uzrokovati štetu Tele2 d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i
informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz
poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.