Posebna ponuda Mobilnog interneta za Tele2 postojeće privatne pretplatnike


„Posebna ponuda Mobilnog interneta za Tele2 postojeće privatne pretplatnike“1. Pravo na posebnu ponudu tableta Samsung Galaxy Tab 7“ imaju aktivni Tele2 privatni pretplatnici.

2. Ponuda ne vrijedi za privatne pretplatnike na tarifama Mobilni internet niti za poslovne korisnike.

3. U Promotivnoj ponudi Privatni pretplatnici stječu pravo na kupnju uređaja Samsung Galaxy Tab 2 (7“)
po cijeni od 1 kn ukoliko istovremeno kupe Opciju uređaj 50 kn i Tarifu Mobilni internet M uz obvezno
trajanje pretplatničkog odnosa od 24 mjeseca.

4. Za vrijeme obveznog trajanja pretplatničkog odnosa za Tarifu Mobilni internet M Privatni pretplatnici
ostvaruju 50 kn popusta na mjesečnu naknadu Tarife Mobilni internet M.

5. Posebna ponuda dostupna je od 21.5. i može se iskoristiti do 31.07.2013.

6. Ponuda tablet uređaja koja prati ovu promociju dostupna je do 31.7.2013. ili do isteka zaliha. Tele2
zadržava pravo da u slučaju isteka zaliha tablet uređaja iz ponude isti zamijeni drugim modelima.

7. U ovoj posebnoj ponudi primjenjuju se postojeća pravila korištenja i aktivacije tarifa za Mobilni internet.

8. Tele2 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web
stranice www.tele2.hr ili na drugi prikladan način.

9. Uvjeti korištenja Posebne ponude Mobilnog interneta za Tele2 postojeće privatne pretplatnike
primjenjuju se od 21.5.2013.