Pravila nagradne igre "Podborka"

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), Organizacija d.o.o. i Tele2 d.o.o.
donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.
Prema ovim pravilima Organizacija d.o.o., Zagreb, URED: Zharova 9, SJEDIŠTE: Trebež 15,
10090 ZGB, OIB 28895248436 priređuje nagradnu igru naziva «Podborka».

Članak 2.
Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za tvrtku Tele2. d.o.o.

Članak 3.
Nagradna igra «Podborka» počinje 24.11.2017. i traje do 30.12.2017. do 21h.
Svaki dobitnik može biti izvučen isključivo jednom i može osvojiti jednu nagradu.
Jedno nagradno izvlačenje na kojem će se podijeliti tri nagrade održat će se 03.01.2018. u
prostorijama tvrtke Tele2 d.o.o.

Članak 4.
Nagradna igra će biti organizirana za posjetitelje Tele2 promocija u hrvatskim trgovačkim
centrima.
Posjetitelji mogu sudjelovati u nagradnoj igri tako da kod Tele2 promotora dobiju kupon koji
moraju ispuniti, otići u najbliži Tele2 dućan u trgovačkom centru, zamoliti djelatnika Tele2
dućana da im poštambilja ispunjeni kupon te takav, poštambiljani kupon odnijeti natrag i
uručiti Tele2 promotorima na Tele2 štandu.
Po završetku svih promocija slučajnim odabirom izvući će se tri sretna dobitnika.

Članak 5.
Fond nagrada za nagradnu igru «Podborka» iznosi 7.276,00 kuna (uključen PDV), a nagrade
su: 1. PlayStation 4 Slim + četiri igre + tromjesečno PS plus članstvo vrijednosti 2.999,00 kn
(PDV uključen)
2. Mobitel Samsung Galaxy A5 2017 vrijednosti 2.249,00 kn (PDV uključen) 3. Tarifa RASPALI s BEZBROJ GB, 12 mjeseci bez naknade vrijednosti 2.028,00 kn
(PDV uključen)

Izvlačenje će se održati u posebnom terminu koji je definiran u članku 7. ovih Pravila.
Priređivač se obvezuje uplatiti 5% vrijednosti nagradnog fonda Hrvatskom crvenom križu.
Svaki dobitnik može biti izvučen isključivo jedanput i može osvojiti jednu nagradu.

Članak 6.
Sudionik u nagradnoj igri «Podborka» može osvojiti nagradu naznačenu u članku 5. ovih
pravila, pod uvjetom da sudjeluje nagradnoj igri na načina naveden u članku 4. ovih pravila.

Članak 7.
Tročlana komisija će nadzirati javno izvlačenje nagrada naznačenih u članku 5. koje će se
održati u prostorijama Tele2 d.o.o. u slijedećem terminu:
03.01.2018. u 11 sati

Dobitnici koji će osvojiti nagrade u nagradnoj igri «Podborka» bit će objavljeni na web
stranicama www.tele2.hr najkasnije osam dana od dana izvlačenja. Sudionici u nagradnoj
igri/dobitnici prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne
igre. Podaci prikupljeni u nagradnoj igri mogu biti korišteni u svrhe direktnog marketinga.

Članak 8.
Priređivač i partneri nagradne igre osiguravaju nagradu iz nagradnog fonda i jamče dobitniku
njihovu realizaciju. Dobitnik će biti obaviješten o preuzimanju nagrade u roku 8 dana od
izvlačenja. Nagrada će biti poslana dobitnicima. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu
naknadu. Rok za preuzimanje nagrade je najkasnije 30 dana od objave dobitnika. Pravila
nagradne igre će biti objavljena na web www.tele2.hr

Članak 9.
Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti
nagradu u gore navedenom roku. Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka priređivač će
pismeno obavijestiti dobitnike koji nisu preuzeli nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u
roku 10 dana. Po isteku tog naknadnog roka dobitnici koji nisu preuzeli nagrade gube pravo
preuzimanja ostvarene nagrade. Trenutkom preuzimanja nagrade, prestaju sve daljnje obveze
priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 10.
Priređivač nagradne igre može istu staviti u privremeno stanje mirovanja ili u cjelosti
prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja.

Članak 11.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih pravila.
U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Zagreb, 24.11.2017.
Organizacija d.o.o.
Direktor
Tomica Hrupelj

KLASA:
URBROJ: