Pravila nagradnog natječaja "Prodavalica"

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
"Prodavalica"
(u daljnjem tekstu: Pravila)


ČLANAK 1.
ORGANIZATOR
Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb, Hrvatska; upisano u
registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080492341, OIB: 70133616033; (u daljnjem tekstu: Organizator),
javno objavljuje pravila za nagradni natječaj koji će se odvijati sukladno odredbama ovih Pravila i primjenjivih
propisa kojima se uređuje javno obećanje nagrada (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj). Sudjelovanjem u
ovom Nagradnom natječaju, Sudionici definirani u članku 3. prihvaćaju ova Pravila.
Organizator zadržava pravo izmjene Pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena Pravila biti objavljena na
Tele2 web stranici www.tele2.hr


ČLANAK 2.
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 5. travnja do 5. svibnja 2019. godine. Svrha
Nagradnog natječaja je promocija usluga i proizvoda Organizatora. Nagradni natječaj će se provoditi na Tele2
web stranici www.tele2.hr


ČLANAK 3.
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve pravne osobe, osim onih pravnih osoba koje osobe
ovlaštene za zastupanje su ujedno i radnici Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik,
djeca, sestre i braća), osoba koje su izravno uključene u pripremu natječaja i proglašenje pobjednika, sve
ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji (u daljnjem
tekstu: Sudionici). Sudionici koji su Tele2 korisnici te koji imaju dugovanje prema Tele2 ili na neki drugi način
s Tele2 imaju narušen ugovorni odnos mogu sudjelovati u Nagradnom natječaju, ali ne mogu ostvariti nagradu.
Provjera navedenih povreda provodit će se prije uručenja nagrade.ČLANAK 4.
KONCEPT NAGRADNOG NATJEČAJA
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je na Tele2 web stranici učitati video snimku u trajanju do
30 sekundi u kojem će Sudionik na kreativan način prezentirati svoju pravnu osobu i poslovni tim. Sudionik
Nagradnog natječaja slanjem svoje video snimke potvrđuje da ista predstavlja njegovo autorsko djelo te da
snimku nije preuzeo s internetskih stranica ili drugih izvora. Samo pobjednička video snimka će biti vidljiva na
web stranici www.tele2.hr i društvenim mrežama Organizatora.

Sudionik Nagradnog natječaja je isključivo odgovoran za sadržaj video snimke koju je prijavio na Nagradni
natječaj. Sudionik Nagradnog natječaja ne smije objavljivati i distribuirati sadržaj koji bi povređivao prava trećih
osoba, nedoličan, vulgaran, nepristojan ili nezakonit sadržaj, uploadati ili širiti sadržaje zaštićene autorskim
pravima, uploadati fileove koji sadržavaju viruse ili bilo kakav software koji nanosi štetu, lažno se predstavljati
u svrhu prijevare ili obmane posjetitelja stranice niti kršiti odredbe važećih zakona i propisa.

Organizator zadržava pravo ukloniti bilo koju snimku odnosno sadržaj unesen od strane Sudionika Nagradnog
natječaja, ukoliko isti predstavlja kršenje odredaba važećih propisa u Republici Hrvatskoj, uvjeta ovog
Nagradnog natječaja te ako se može smatrati uvredljivim ili štetnim na bilo koji način.

Pobjednika natječaja određuje stručni žiri sastavljen od radnika Organizatora koji će odabrati najoriginalniji
video.
Kriteriji biranja najoriginalnijeg videa su:
- neočekivanost i kreativnost u video prezentaciji tima
- neočekivanost i kreativnost u tekstu / govoru prodajne pričeČLANAK 5.
NAGRADA
Organizator dodjeljuje 1 (jednu) nagradu.

Nagrada će se dodijeliti za jednu video snimku po izboru Organizatora. Dobitnik nagrade osvaja korištenje
tarife BIZNIS EKIPNA i obveznog podatkovnog paketa BEZBROJ GB za jednog nositelja i do tri člana bez
mjesečne naknade tijekom 24 mjeseca te maksimalno četiri uređaja (1x Huawei P20 Pro, do 3x Xiaomi Redmi
6A, ovisno o broju članova unutar tarife). Sve što nije uključeno u mjesečnu naknadu tarife i obveznog
podatkovnog paketa će se Dobitniku naplaćivati putem Tele2 računa za cijelo vrijeme korištenja tarife i
obveznog podatkovnog paketa.
Nagrada se ostvaruje zasnivanjem ugovornog odnosa s Organizatorom bez obveznog trajanja ugovora za
tarifu BIZNIS EKIPNA i obvezni podatkovni paket BEZBROJ GB i s jednim nositeljem i do tri člana za koje se
mjesečna naknada neće naplaćivati u periodu od 24 mjeseca. Ukoliko dobitnik glavne nagrade u periodu od
24 mjeseca izvrši promjenu tarife ili obveznog podatkovnog paketa, prijeđe na unaprijed plaćene usluge
(bonove), prebaci ugovor na drugu osobu ili prenese broj u drugu mrežu, prestaje mu gore opisana nagrada.
U slučaju ukidanja tarife i obveznog podatkovnog paketa Dobitniku će se isti zamijeniti novima koji po svojim
karakteristikama daju iste ili najsličnije koristi.

Nagrađena video snimka postaje vlasništvo Organizatora.


ČLANAK 6.
PREUZIMANJE NAGRADA
Pobjednička video snimka bit će objavljena na web stranici tele2.hr i Tele2 društvenim mrežama 8.5.2019., a
dobitnika nagrade Organizator će u roku od najviše 5 radnih dana od dana završetka Natječaja kontaktirati
telefonskim pozivom ili emailom koje je sudionik ostavio pri učitavanju video snimke te s dobitnikom sklopiti
ugovor.


ČLANAK 7.
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja natječaja:

1. ukoliko poslane video snimke nisu u skladu s definiranim smjernicama Nagradnog natječaja;
2. ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka;
3. ukoliko Sudionik prekrši ova Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti;
4. ukoliko vlasnik odabrane video snimke ne dostavi potpune osobne podatke nakon kontaktiranja od strane
Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata;
5. iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost Nagradnog natječaja.


ČLANAK 8.
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Dobitnik nagrade, je jasnom i potvrdnom radnjom dao
suglasnost da se ime pravne osobe objavi uz učitanu video snimku na web stranici tele2.hr i na Tele2
društvenim mrežama.


ČLANAK 9.
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom
Nagradnom natječaju.


ČLANAK 10.
RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga
Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je
sud u Zagrebu.


ČLANAK 11.
ZAŠTITA PODATAKA SUDIONIKA
Prijavom u Nagradni natječaj Sudionici su jasnom i potvrdnom radnjom dali pristanak da Organizator kao
voditelj obrade osobnih podataka može obrađivati njihove podatke u svrhu provođenja ovog Nagradnog
natječaja, a to su isključivo: naziv pravne osobe, OIB, email i kontakt telefon.
Također, svi Sudionici su prijavom u Nagradni natječaj jasnom i potvrdnom radnjom dali pristanak da
Organizator ima pravo objaviti i koristiti naziv njihove pravne osobe i video snimku tijekom 90 dana od dana
završetka ovog Nagradnog natječaja, u svrhu promocije usluga i proizvoda Tele2. Kako je navedeno u članku
5. ovog Nagradnog natječaja video snimka koja je nagrađena nagradom postaje vlasništvo Organizatora.

Organizator će čuvati osobne podatke Sudionika Nagradnog natječaja sljedećih 90 dana od dana završetka
istoga nakon čega će podaci biti uništeni. Tele2 će koristiti osobne podatke prema standardima koje propisuje
Zakon o provedbi Opće uredbe ("Narodne novine" 42/18).

Sudionik ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju
nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka sudionika u tu svrhu. Razumijevanja
radi, u tom slučaju Sudionik više neće ostvarivati, ukoliko još ostvaruje, daljnje pravo na nagradu.


ČLANAK 12.
PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran,
odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja
biti obaviješteni putem službenih web stranica Organizatora.


U Zagrebu, 25.4.2019.