Pravila nagradnog natječaja Tele2 i OK prosinac 2016.


PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
Tele2 i OK prosinac 2016.
Članak 1.
PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA
Priređivač nagradnog natječaja "Tele2 i OK prosinac 2016." je tvrtka TELE2 d.o.o. Zagreb (OIB 70133616033),
Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb.
Članak 2.
SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Tele2 proizvoda i nagrađivanja Tele2 korisnika.
Članak 3.
VRIJEME TRAJANJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj počinje 28.11.2016. i traje do 31.12.2016. u 23:59h i bit će organiziran u jednom kolu.
Članak 4.
FOND NAGRADA
Fond nagrada nagradnog natječaja utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge
proizvode. U nagradnom natječaju dodjeljuje se ukupno 5 nagrada.
KOM
POJEDINAČNA
VRIJEDNOST
NAGRADE -
UKLJUČEN PDV
(KN)
UKUPNA
VRIJEDNOST -
UKLJUČEN PDV (KN)
Samsung Galaxy J3 Gold 5 1.199 5.995

Ukupni iznos nagradnog fonda (s PDV-om) je: 5.995,00 kn.
Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi korisnici koji u razdoblju trajanja nagradnog natječaja s
broja tj. SIM kartice koju dobiju na dar u izdanju časopisa OK u prosincu aktiviraju SIM karticu (naplatnom SMS
porukom nekom drugom broju ili nadoplatom računa) i zatim pošalju SMS poruku na besplatni broj 13444 i u
poruci navedu razlog zašto misle da trebaju osvojiti nagradu. Sve poslane poruke bit će uključene u odabir.
Korisnik može poslati jednu SMS poruku za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Komisija Tele2 će izabrati pet
najkreativnijih SMS-ova koji osvajaju nagradu. Pravo sudjelovanja nemaju radnici Organizatora i povezanih
društava.
Članak 6.
ODABIR DOBITNIKA
Tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora će u razdoblju od 1.1.2017. do najkasnije 5.1.2017.
pregledati sve prispjele prijave i odabrati dobitne SMS-ove. U slučaju da u nagradnom natječaju sudjeluje manji
broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, nagrade će se dodjeljivati dok se ne nagrade
svi sudionici.
Članak 7.
OBJAVA REZULTATA NAGRADNOG NATJEČAJA
Rezultati nagradnog natječaja, odnosno imena dobitnika nagrada te način i mjesto preuzimanja nagrada bit će
objavljeni najkasnije 6.1.2017. na web i Facebook stranici Organizatora. Dobitnici nagrada istog datuma biti
obaviješteni telefonskim putem.

Članak 8.
PODIZANJE NAGRADA
Dobitnik nagrade dužan je istu preuzeti najkasnije trideset dana od objave rezultata. Organizator ne snosi putne
troškove niti bilo kakve druge troškove vezane za podizanje nagrada. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je
dužan identitet potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili (u slučaju maloljetnih
dobitnika) osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik mora potpisati
primopredajni zapisnik. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.


Članak 9.
UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU
Svi sudionici u ovoj nagradnom natječaju suglasni su da, u slučaju dobitka neke od nagrada, Organizator ima
pravo objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i
video materijalu.

Članak 10.
IZVANREDNI PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u čl. 3, jedino u slučaju više sile.

Članak 11.
NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora
utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 28.11.2016.