Pravila promjena tarifa za Tele2 pretplatnika


Pravila promjena tarifa za Tele2 pretplatnika
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


Od 24.04.2017. godine Tele2 tarife u aktualnoj ponudi i dostupne za promjenu tarife su: Čisto tristo, Čisto tristo surf,
Raspali i Raspali surf, a od 25.08.2016. Ekipna i Biznis Ekipna. Pretplatnici mogu promijeniti svoju tarifu samo na neku od
navedenih tarifa dostupnih za promjenu, te se u tom slučaju ne mogu vratiti na svoju staru tarifu niti na bilo koju drugu
tarifu koja nakon 15.03.2016. i 24.04.2017 nije dostupna za aktivaciju. Tolko - kolko surf, Čisto tristo surf i Raspali surf su
dostupne isključivo za promjenu tarife u kanalu izravne prodaje poslovnim Pretplatnicima.

Od 24.04.2017 tarife Tolko - kolko je dostupna isključivo za aktivaciju u kanalu direktne prodaje poslovnim Pretplatnicima

1. Pravila promjene tarifa za Tele2 pretplatnike tarifa Tolko - kolko, Tolko - kolko surf, Čisto tristo, Čisto tristo surf,
Raspali, Raspali surf Ekipna i Biznis Ekipna.

1.1. Pretplatnik ili poslovni Pretplatnik koji koristi tarifu Tolko - kolko, Čisto tristo, Raspali, Ekipna ili Biznis
Ekipna i koji nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju
od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutne tarife i tarife na koju
se vrši promjena. Poslovni pretplatnik koji koristi tarifu Tolko - kolko surf, Čisto tristo surf ili Raspali surf
i koji nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju od
tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutne tarife i tarife na koju se
vrši promjena.

1.2. Pretplatnik ili poslovni Pretplatnik koji koristi tarifu Tolko - kolko, Čisto tristo, Raspali, Ekipna ili Biznis
Ekipna i koji ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora i nije kupio uređaj sa ili bez dodatne opreme može
bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos mjesečne
naknade trenutne tarife i tarife na koju se vrši promjena. Poslovni pretplatnik koji koristi tarifu Tolko -
kolko surf, Čisto tristo surf i Raspali surf i koji ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora i nije kupio uređaj
sa ili bez dodatne opreme može bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za
promjenu, bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutne tarife i tarife na koju se vrši promjena.

1.3. Pretplatnik koji koristi tarifu Tolko - kolko, Čisto tristo, Raspali, Ekipna ili Biznis Ekipna te pri tome ima
ugovoreno obvezno trajanje ugovora i kupio je uređaj sa ili bez dodatne opreme te je ostvario popust na
cijenu uređaja sa ili bez dodatne opreme (Popust - ugovorena tarifa) može promijeniti tarifu na bilo koju
od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutno korištene tarife
dodatne opreme je iznos popusta koji Pretplatnik ostvaruje na cijenu uređaja sa ili bez dodatne opreme
pri ugovaranju odabrane tarife i ugovorne obveze na toj odabranoj tarifi. Primjerice, Pretplatnik ugovori
tarifu Raspali i pri tome ostvari tarifni popust na cijenu uređaja od 500 kn želi nakon nekoliko mjeseci
promijeniti trenutnu tarifu na tarifu Čisto tristo. U slučaju da je Pretplatnik u trenutku ugovaranja umjesto
tarife Raspali ugovorio tarifu Čisto tristo ostvario bi tarifni popust od primjerice 300 kn. Razlika između
tarifnih popusta iznosi 200 kn u slučaju promjene na tarifu Čisto tristo (500 kn - 300 kn = 200 kn). U
ovom primjeru Pretplatnik bi platio iznos od 200 kn kada bi promijenio ugovorenu tarifu Raspali sa
tarifom Čisto tristo.

1.4. Navedena razlika između tarifnih popusta se plaća prilikom prve promjene tijekom istog obveznog
trajanja ugovora i bit će obračunata na prvom sljedećem računu kojeg će Pretplatnik odnosno Poslovni
pretplatnik primiti nakon promjene tarife.

1.5. U slučaju povratka na prvotno ugovorenu tarifu razlika između tarifnih popusta se Pretplatniku ne plaća.
Također, u slučaju promjene tarife gdje Pretplatnik trenutnu tarifu mijenja tarifom na kojoj bi u trenutku
ugovaranja ostvario veći iznos tarifnog popusta na cijenu uređaja razlika između tarifnih popusta se ne
plaća Pretplatniku.

1.6. Korisnici koji sudjeluju u promociji "Siječanj 2019." u kojoj su potpisali ugovornu obvezu od 24 mjeseca
i na tarifu Raspali i na podatkovni paket Bezbroj GB nemaju mogućnost promjene tarife za vrijeme
trajanja ugovorne obveze.
1.7. Korisnici koji sudjeluju u promociji "Povratak u školu 2019" u kojoj su potpisali ugovornu obvezu od 24
mjeseca i na tarifu i na podatkovni paket Bezbroj GB imaju mogućnost promjene tarife za vrijeme trajanja
ugovorne obveze sukladno uvjetima korištenja promocije "Povratak u školu 2019".

1.8. Pravila iz točke 1.3., 1.4. i 1.5. se primjenjuju i za Poslovnog pretplatnika koji je ugovorio tarifu ili više
njih u bilo kojem prodajnom kanalu osim u prodajnom kanalu izravne prodaje poslovnim pretplatnicima.
Poslovni pretplatnici koji su tarifu ili više njih ugovorili i uređaj sa ili bez dodatne opreme kupili u
prodajnom kanalu izravne prodaje poslovnim pretplatnicima prvotno ugovorenu tarifu zajedno sa svim
ostalim ugovorenim uslugama ne mogu mijenjati tijekom cijelog obveznog trajanja ugovora osim ako je
drugačije ugovoreno sa prodajnim zastupnikom.

1.9. Pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora imati podmirene
sve račune, a najmanje jedan ako je prošlo tek jedno obračunsko razdoblje te promjenu može napraviti
jednom u obračunskom razdoblju. Pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i nema ugovoreno obvezno
trajanje ugovora može promijeniti tarifu i prije prvog plaćenog računa. Promjena tarife se radi u tijeku
obračunskog razdoblja u kojem je zatražena, uz zadovoljene gore navedene uvjete.

1.10. Poslovni pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora imati
podmirene sve račune, a najmanje šest ako je prošlo tek šest obračunskih razdoblja te promjenu može
napraviti samo jednom u obračunskom razdoblju i jednom tijekom istog obveznog trajanja ugovora ako
prelazi na tarifu s manjim iznosom mjesečne naknade. Poslovni pretplatnik koji trenutnu tarifu mijenja
tarifom s većim iznosom mjesečne naknade i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora imati
podmirene sve račune, a najmanje jedan ako je prošlo tek jedno obračunsko razdoblje te promjenu
može napraviti jednom u obračunskom razdoblju ali više puta tijekom istog obveznog trajanja ugovora.
Poslovni pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može
promijeniti tarifu i prije prvog plaćenog računa.

2. Pravila promjene tarifa za Tele2 pretplatnike svih ostalih tarifa

2.1. Pretplatnik odnosno poslovni Pretplatnik koji koristi bilo koju Tele2 tarifu osim Knock -out Team Business
i Super Business tarife (dalje u tekstu: Tele2 tarifu), i koji nije ugovorno vezan (nema ugovoreno obvezno
trajanje ugovora) može pod uvjetima iz točke 2.5. promijeniti trenutnu Tele2 tarifu u bilo koju drugu tarifu
u aktualnoj ponudi Tele2 bez obzira na iznos minimalne mjesečne potrošnje odnosno mjesečne
naknade tarife koju trenutno koristi, uz uvjet da su podmireni svi računi. Jednom kada prijeđe na tarifu
iz aktualne ponude primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1.

2.2. Pretplatnik odnosno poslovni Pretplatnik koji koristi bilo koju Tele2 tarifu, ugovorno je vezan (ima
ugovoreno obvezno trajanje ugovora) i podmirio je sve račune, može pod uvjetima naznačenim u
točkama 2.3., 2.4. i 2.5. Pravila iz ove točke 2. promijeniti tarifu na način da mu obvezno trajanje ugovora
nastavlja teći neprekinuto i na novoj (promijenjenoj) tarifi. Iznimno, Pretplatnik odnosn o poslovni
Pretplatnik koji koristi Tele2 tarifu uz ugovoreno obvezno trajanje od 18 mjeseci može prijeći na tarifu iz
aktualne Tele2 ponude samo uz produljenje trajanja ugovornog odnosa na 24 mjeseca, tj. obvezno
trajanje ugovora nastavlja teći neprekinuto na novoj tarifi, ali se produžuje za dodatnih 6 mjeseci.
Jednom kada prijeđe na tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1.

2.3. Pretplatnik odnosno poslovni Pretplatnik koji koristi Tele2 tarifu i koji je ugovorno vezan (ima ugovoreno
obvezno trajanje ugovora) može pod uvjetima iz točke 2.5. promijeniti Tele2 tarifu u drugu tarifu iz
aktualne Tele2 ponude s istim ili većim iznosom minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade,
i to jednom u kalendarskom mjesecu uz uvjet ukidanja svih eventualnih dodijeljenih popusta ostvarenih
po bilo kojoj osnovi na staroj tarifi i svih aktivnih dodatnih paketa ovisno o tarifi na koju prelazi. Jednom
kada prijeđe na tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1.


2.4. Pretplatnik koji koristi Tele2 tarifu i koji je ugovorno vezan (ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora)
može promijeniti Tele2 tarifu u drugu tarifu iz aktualne Tele2 ponude, s prvim neposredno manjim
iznosom minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade uz uvjet ukidanja svih eventualnih
dodijeljenih popusta ostvarenih po bilo kojoj osnovi na staroj tarifi i svih aktivnih paketa ovisno o tarifi na
koju prelazi uz sljedeće uvjete:
a) da su podmireni svi računi;
b) da plati jednokratnu naknadu za promjenu tarife u iznosu od 200 kuna (PDV uključen). U
promotivnom periodu od 20.10.2016. do 31.10.2018. jednokratna naknada za promjenu tarife u
iznosu od 200 kn se neće naplatiti.
Jednokratna naknada bit će obračunata na prvom sljedećem računu kojeg će Korisnik primiti nakon
promjene tarife. Jednom kada prijeđe na tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se pravila promjene tarife
iz točke 1.
Poslovni Pretplatnik koji koristi Tele2 tarifu i koji je ugovorno vezan (ima ugovoreno obvezno trajanje
ugovora) može promijeniti Tele2 tarifu u drugu tarifu iz aktualne Tele2 ponude, s prvim i drugim
neposredno manjim iznosom minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade uz uvjet ukidanja
svih eventualnih dodijeljenih popusta ostvarenih po bilo kojoj osnovi na staroj tarifi i svih aktivnih paketa
ovisno o tarifi na koju prelazi uz sljedeće uvjete:
a) najranije nakon 6 plaćenih i proknjiženih mjesečnih računa od trenutka ugovaranja obveznog
trajanja ugovora za pretplatu na kojoj se želi promijeniti tarifa;
b) jednom tijekom obveznog trajanja ugovora;
c) za prvi neposredno manji iznos minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade da plati
jednokratnu naknadu za promjenu tarife u iznosu od 200 kuna (PDV uključen). U promotivnom
periodu od 20.10.2016. do 31.10.2018. jednokratna naknada za promjenu tarife u iznosu od 200 kn
se neće naplatiti. Promotivni period ne naplate jednokratne naknade ne vrijedi za Poslovne
korisnike akvizirane u kanalu direktne prodaje

d) za drugi neposredno manji iznos minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade da plati
jednokratnu naknadu za promjenu tarife u iznosu od 300 kuna (PDV uključen). U promotivnom
periodu od 20.10.2016. do 31.10.2018. jednokratna naknada za promjenu tarife u iznosu od 300 kn
se neće naplatiti. Promotivni period ne naplate jednokratne naknade ne vrijedi za Poslovne
korisnike akvizirane u kanalu direktne prodaje Jednokratna naknada bit će obračunata na prvom
sljedećem računu kojeg će Poslovni korisnik primiti nakon promjene tarife. Jednom kada prijeđe na
tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1.

2.5. Za Korisnike odnosno Poslovne korisnike koji vrše promjenu tarifa pod uvjetima opisanim u točkama
2.1., 2.2. i 2.3. cijena prve promjene tarife u jednoj kalendarskoj godini je besplatna, a svaka slijedeća
unutar iste kalendarske godine se naplaćuje 40,00 kn (PDV uključen) i obračunava na prvom sljedećem
računu. U promotivnom periodu od 20.10.2016. do 31.10.2018. naknada za sve promjene tarife poslije
prve u jednoj kalendarskoj godini u iznosu od 40 kn se neće naplatiti. Promotivni period ne naplate
jednokratne naknade ne vrijedi za Poslovne korisnike akvizirane u kanalu direktne prodaje

2.6. 2.6. Promjena tarife izvršit će se u roku od 48 sati od podnošenja Zahtjeva za promjenu, a nova tarifa počinje teći od ponoći u danu u kojem je izvršena.