Pravila promjena tarifa za Tele2 pretplatnika


Pravila promjena tarifa za Tele2 pretplatnika
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


Od 24.04.2017. godine Tele2 tarife u aktualnoj ponudi i dostupne za promjenu tarife su: Čisto tristo, Čisto tristo surf, Raspali i Raspali surf, a od 25.08.2016. Ekipna i Biznis Ekipna. Pretplatnici mogu promijeniti svoju tarifu samo na neku od navedenih tarifa dostupnih za promjenu, te se u tom slučaju ne mogu vratiti na svoju staru tarifu niti na bilo koju drugu tarifu koja nakon 15.03.2016. i 24.04.2017 nije dostupna za aktivaciju. Tolko - kolko surf, Čisto tristo surf i Raspali surf su dostupne isključivo za promjenu tarife u kanalu izravne prodaje poslovnim Pretplatnicima.

Od 24.04.2017 tarife Tolko - kolko je dostupna isključivo za aktivaciju u kanalu direktne prodaje poslovnim Pretplatnicima

1. Pravila promjene tarifa za Tele2 pretplatnike tarifa Tolko - kolko, Tolko - kolko surf, Čisto tristo, Čisto
tristo surf, Raspali, Raspali surf Ekipna i Biznis Ekipna.

1.1. Pretplatnik ili poslovni Pretplatnik koji koristi tarifu Tolko - kolko, Čisto tristo, Raspali, Ekipna ili
Biznis Ekipna i koji nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može bez naknade promijeniti
tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos mjesečne naknade
trenutne tarife i tarife na koju se vrši promjena. Poslovni pretplatnik koji koristi tarifu Tolko -
kolko surf, Čisto tristo surf ili Raspali surf i koji nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može
bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos
mjesečne naknade trenutne tarife i tarife na koju se vrši promjena.

1.2. Pretplatnik ili poslovni Pretplatnik koji koristi tarifu Tolko - kolko, Čisto tristo, Raspali, Ekipna ili
Biznis Ekipna i koji ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora i nije kupio uređaj sa ili bez
dodatne opreme može bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za
promjenu, bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutne tarife i tarife na koju se vrši
promjena. Poslovni pretplatnik koji koristi tarifu Tolko - kolko surf, Čisto tristo surf i Raspali surf
i koji ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora i nije kupio uređaj sa ili bez dodatne opreme
može bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na
iznos mjesečne naknade trenutne tarife i tarife na koju se vrši promjena.

1.3. Pretplatnik koji koristi tarifu Tolko - kolko, Čisto tristo, Raspali, Ekipna ili Biznis Ekipna te pri
tome ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora i kupio je uređaj sa ili bez dodatne opreme te je
ostvario popust na cijenu uređaja sa ili bez dodatne opreme (Popust - ugovorena tarifa) može
promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos mjesečne
naknade trenutno korištene tarife dodatne opreme je iznos popusta koji Pretplatnik ostvaruje
na cijenu uređaja sa ili bez dodatne opreme pri ugovaranju odabrane tarife i ugovorne obveze
na toj odabranoj tarifi. Primjerice, Pretplatnik ugovori tarifu Raspali i pri tome ostvari tarifni
popust na cijenu uređaja od 500 kn želi nakon nekoliko mjeseci promijeniti trenutnu tarifu na
tarifu Čisto tristo. U slučaju da je Pretplatnik u trenutku ugovaranja umjesto tarife Raspali
ugovorio tarifu Čisto tristo ostvario bi tarifni popust od primjerice 300 kn. Razlika između tarifnih
popusta iznosi 200 kn u slučaju promjene na tarifu Čisto tristo (500 kn - 300 kn = 200 kn). U
ovom primjeru Pretplatnik bi platio iznos od 200 kn kada bi promijenio ugovorenu tarifu Raspali
sa tarifom Čisto tristo.

1.4. Navedena razlika između tarifnih popusta se plaća prilikom prve promjene tijekom istog
obveznog trajanja ugovora i bit će obračunata na prvom sljedećem računu kojeg će Pretplatnik
odnosno Poslovni pretplatnik primiti nakon promjene tarife.


1.5. U slučaju povratka na prvotno ugovorenu tarifu razlika između tarifnih popusta se Pretplatniku
ne plaća. Također, u slučaju promjene tarife gdje Pretplatnik trenutnu tarifu mijenja tarifom na
kojoj bi u trenutku ugovaranja ostvario veći iznos tarifnog popusta na cijenu uređaja razlika
između tarifnih popusta se ne plaća Pretplatniku.

1.6. Korisnici koji sudjeluju u promociji "Siječanj 2019." u kojoj su potpisali ugovornu obvezu od 24
mjeseca i na tarifu Raspali i na podatkovni paket Bezbroj GB nemaju mogućnost promjene
tarife za vrijeme trajanja ugovorne obveze.

1.7. Korisnici koji sudjeluju u promociji "Povratak u školu 2019" u kojoj su potpisali ugovornu obvezu
od 24 mjeseca i na tarifu i na podatkovni paket Bezbroj GB imaju mogućnost promjene tarife
za vrijeme trajanja ugovorne obveze sukladno uvjetima korištenja promocije "Povratak u školu
2019".

1.8. Korisnici koji sudjeluju u promociji "Mobastična 2.0 2019." u kojoj su potpisali ugovornu obvezu
od 24 mjeseca i na tarifu Raspali i na podatkovni paket Bezbroj GB nemaju mogućnost
promjene tarife za vrijeme trajanja ugovorne obveze.

1.9. Pravila iz točke 1.3., 1.4. i 1.5. se primjenjuju i za Poslovnog pretplatnika koji je ugovorio tarifu
ili više njih u bilo kojem prodajnom kanalu osim u prodajnom kanalu izravne prodaje poslovnim
pretplatnicima. Poslovni pretplatnici koji su tarifu ili više njih ugovorili i uređaj sa ili bez dodatne
opreme kupili u prodajnom kanalu izravne prodaje poslovnim pretplatnicima prvotno ugovorenu
tarifu zajedno sa svim ostalim ugovorenim uslugama ne mogu mijenjati tijekom cijelog
obveznog trajanja ugovora osim ako je drugačije ugovoreno sa prodajnim zastupnikom.

1.10. Pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora imati
podmirene sve račune, a najmanje jedan ako je prošlo tek jedno obračunsko razdoblje te
promjenu može napraviti jednom u obračunskom razdoblju. Pretplatnik koji želi promijeniti tarifu
i nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može promijeniti tarifu i prije prvog plaćenog
računa. Promjena tarife se radi u tijeku obračunskog razdoblja u kojem je zatražena, uz
zadovoljene gore navedene uvjete.

1.11. Poslovni pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora
imati podmirene sve račune, a najmanje šest ako je prošlo tek šest obračunskih razdoblja te
promjenu može napraviti samo jednom u obračunskom razdoblju i jednom tijekom istog
obveznog trajanja ugovora ako prelazi na tarifu s manjim iznosom mjesečne naknade. Poslovni
pretplatnik koji trenutnu tarifu mijenja tarifom s većim iznosom mjesečne naknade i ima
ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora imati podmirene sve račune, a najmanje jedan ako
je prošlo tek jedno obračunsko razdoblje te promjenu može napraviti jednom u obračunskom
razdoblju ali više puta tijekom istog obveznog trajanja ugovora. Poslovni pretplatnik koji želi
promijeniti tarifu i nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može promijeniti tarifu i prije prvog
plaćenog računa.

2. Pravila promjene tarifa za Tele2 pretplatnike svih ostalih tarifa

2.1. Pretplatnik odnosno poslovni Pretplatnik koji koristi bilo koju Tele2 tarifu osim Knock -out Team
Business i Super Business tarife (dalje u tekstu: Tele2 tarifu), i koji nije ugovorno vezan (nema
ugovoreno obvezno trajanje ugovora) može pod uvjetima iz točke 2.5. promijeniti trenutnu Tele2
tarifu u bilo koju drugu tarifu u aktualnoj ponudi Tele2 bez obzira na iznos minimalne mjesečne
potrošnje odnosno mjesečne naknade tarife koju trenutno koristi, uz uvjet da su podmireni svi
računi. Jednom kada prijeđe na tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se pravila promjene tarife
iz točke 1.

2.2. Pretplatnik odnosno poslovni Pretplatnik koji koristi bilo koju Tele2 tarifu, ugovorno je vezan
(ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora) i podmirio je sve račune, može pod uvjetima
naznačenim u točkama 2.3., 2.4. i 2.5. Pravila iz ove točke 2. promijeniti tarifu na način da mu
obvezno trajanje ugovora nastavlja teći neprekinuto i na novoj (promijenjenoj) tarifi. Iznimno,
Pretplatnik odnosn o poslovni Pretplatnik koji koristi Tele2 tarifu uz ugovoreno obvezno trajanje
od 18 mjeseci može prijeći na tarifu iz aktualne Tele2 ponude samo uz produljenje trajanja
ugovornog odnosa na 24 mjeseca, tj. obvezno trajanje ugovora nastavlja teći neprekinuto na
novoj tarifi, ali se produžuje za dodatnih 6 mjeseci. Jednom kada prijeđe na tarifu iz aktualne
ponude primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1.

2.3. Pretplatnik odnosno poslovni Pretplatnik koji koristi Tele2 tarifu i koji je ugovorno vezan (ima
ugovoreno obvezno trajanje ugovora) može pod uvjetima iz točke 2.5. promijeniti Tele2 tarifu u
drugu tarifu iz aktualne Tele2 ponude s istim ili većim iznosom minimalne mjesečne potrošnje,
tj. mjesečne naknade, i to jednom u kalendarskom mjesecu uz uvjet ukidanja svih eventualnih
dodijeljenih popusta ostvarenih po bilo kojoj osnovi na staroj tarifi i svih aktivnih dodatnih paketa
ovisno o tarifi na koju prelazi. Jednom kada prijeđe na tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se
pravila promjene tarife iz točke 1.

2.4. Pretplatnik koji koristi Tele2 tarifu i koji je ugovorno vezan (ima ugovoreno obvezno trajanje
ugovora) može promijeniti Tele2 tarifu u drugu tarifu iz aktualne Tele2 ponude, s prvim
neposredno manjim iznosom minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade uz uvjet
ukidanja svih eventualnih dodijeljenih popusta ostvarenih po bilo kojoj osnovi na staroj tarifi i
svih aktivnih paketa ovisno o tarifi na koju prelazi uz sljedeće uvjete:
a) da su podmireni svi računi;
b) da plati jednokratnu naknadu za promjenu tarife u iznosu od 200 kuna (PDV uključen). U
promotivnom periodu od 20.10.2016. do 31.10.2018. jednokratna naknada za promjenu
tarife u iznosu od 200 kn se neće naplatiti.
Jednokratna naknada bit će obračunata na prvom sljedećem računu kojeg će Korisnik primiti
nakon promjene tarife. Jednom kada prijeđe na tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se pravila
promjene tarife iz točke 1.
Poslovni Pretplatnik koji koristi Tele2 tarifu i koji je ugovorno vezan (ima ugovoreno obvezno
trajanje ugovora) može promijeniti Tele2 tarifu u drugu tarifu iz aktualne Tele2 ponude, s prvim
i drugim neposredno manjim iznosom minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade uz
uvjet ukidanja svih eventualnih dodijeljenih popusta ostvarenih po bilo kojoj osnovi na staroj
tarifi i svih aktivnih paketa ovisno o tarifi na koju prelazi uz sljedeće uvjete:

a) najranije nakon 6 plaćenih i proknjiženih mjesečnih računa od trenutka ugovaranja
obveznog trajanja ugovora za pretplatu na kojoj se želi promijeniti tarifa;
b) jednom tijekom obveznog trajanja ugovora;
c) za prvi neposredno manji iznos minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade da
plati jednokratnu naknadu za promjenu tarife u iznosu od 200 kuna (PDV uključen). U
promotivnom periodu od 20.10.2016. do 31.10.2018. jednokratna naknada za promjenu
tarife u iznosu od 200 kn se neće naplatiti. Promotivni period ne naplate jednokratne
naknade ne vrijedi za Poslovne korisnike akvizirane u kanalu direktne prodaje
d) za drugi neposredno manji iznos minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade da
plati jednokratnu naknadu za promjenu tarife u iznosu od 300 kuna (PDV uključen). U
promotivnom periodu od 20.10.2016. do 31.10.2018. jednokratna naknada za promjenu
tarife u iznosu od 300 kn se neće naplatiti. Promotivni period ne naplate jednokratne
naknade ne vrijedi za Poslovne korisnike akvizirane u kanalu direktne prodaje Jednokratna
naknada bit će obračunata na prvom sljedećem računu kojeg će Poslovni korisnik primiti
nakon promjene tarife. Jednom kada prijeđe na tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se
pravila promjene tarife iz točke 1.

2.5. Za Korisnike odnosno Poslovne korisnike koji vrše promjenu tarifa pod uvjetima opisanim u
točkama 2.1., 2.2. i 2.3. cijena prve promjene tarife u jednoj kalendarskoj godini je besplatna, a
svaka slijedeća unutar iste kalendarske godine se naplaćuje 40,00 kn (PDV uključen) i
obračunava na prvom sljedećem računu. U promotivnom periodu od 20.10.2016. do
31.10.2018. naknada za sve promjene tarife poslije prve u jednoj kalendarskoj godini u iznosu
od 40 kn se neće naplatiti. Promotivni period ne naplate jednokratne naknade ne vrijedi za
Poslovne korisnike akvizirane u kanalu direktne prodaje

2.6. 2.6. Promjena tarife izvršit će se u roku od 48 sati od podnošenja Zahtjeva za promjenu, a nova
tarifa počinje teći od ponoći u danu u kojem je izvršena.