Pravila promjene ili deaktivacije usluga

Pravila su primjenjiva od 15.03.2016., a izmijenjena 01.09.2016. i 24.04.2017.

PRAVILA PROMJENE ILI DEAKTIVACIJE USLUGA


1) Od 15.03.2016. godine Tele2 poslovni korisnici te od 01.09.2016. privatni korisnici koji ugovore uz korištenje
tarife i usluge poput tarifa, obveznih podatkovnih opcija, roaming paketa, međunarodnih paketa, jediničnih
paketa minuta i SMS i slično, na direktnom ili telefonskom kanalu prodaje te poslovni korisnici koji ugovore
ponudu RASPALI INOZEMNO na svim kanalima prodaje, mogu ostvariti pogodnost u vidu popusta na
usluge i/ili proizvode na način kako je ugovoreno s prodajnim predstavnikom.

2) Navedeni korisnici koji tijekom obveznog trajanja ugovora deaktiviraju ili promjene jednu od paketa ili opcija,
tj. usluga na uslugu niže vrijednost (npr. korisnik koji mijenja obvezni podatkovni paket DESET GB na
obvezni podatkovni paket JEDAN GB ili korisnik koji deaktivira Roaming paket minuta 500) obvezni su
isplatiti jednokratnu naknadu za promjenu ili deaktivaciju usluge (u daljnjem tekstu: Naknade).

3) Naknade se razlikuju po usluzi te iznose:
a) Tarifa RASPALI i RASPALI SURF (samo za poslovne korisnike koji mijenja tarifu RASPALI na tarifu s
nižom mjesečnom naknadnom) = 400 kn
b) Tarifa ČISTO TRISTO i ČISTO TRISTO SURF (samo za poslovne korisnike koji mijenja tarifu ČISTO
TRISTO na tarifu s nižom mjesečnom naknadnom) = 200 kn
c) Obvezni podatkovni paket 2016: POLA GB = 100 kn
d) Obvezni podatkovni paket 2016: TRI GB = 250 kn
e) Obvezni podatkovni paket 2016: ŠEST = 400 kn
f) Obvezni podatkovni paket 2016: DESET GB = 550 kn
g) Obvezni podatkovni paket 2016: PETNAEST GB = 750 kn
h) Obvezni podatkovni paket 2017: JEDAN GB = 200 kn
i) Obvezni podatkovni paket 2017: PET GB = 350 kn
j) Obvezni podatkovni paket 2017: DESET GB = 450 kn
k) Obvezni podatkovni paket 2017: BEZBROJ GB = 700 kn
l) Međunarodne minute 100 (prema EEA) = 250 kn
m) Međunarodne minute 250 (prema EEA) = 350 kn
n) Međunarodne minute 500 (prema EEA) = 400 kn
o) Međunarodne minute 1000 (prema EEA) = 450 kn
p) Roaming minute 100 (unutar EEA) = 100 kn
q) Roaming minute 250 (unutar EEA) = 200 kn
r) Roaming minute 500 (unutar EEA) = 250 kn
s) Roaming minute 1000 (unutar EEA) = 300 kn
t) Sve mreže 50 (min/SMS) = 50 kn
u) Sve mreže 100 (min/SMS) = 100 kn
v) Sve mreže 200 (min/SMS) = 150 kn
w) Neograničeno u mreži (min/SMS) = 150 kn