Uvjeti korištenja „Slike i slova“ tarife za Tele2 pretplatnike


Uvjeti korištenja „Slike i slova“ tarife za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz
Odabir „Slike i slova“ tarife, pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete korištenja „Slike
i slova“ tarife utvrnenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 „Slike i slova“ tarifa bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje.

3. Tele2 „Slike i slova“ tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 50, 100 ili
150 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje
uključuje razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, uspostavu poziva, SMS i MMS
poruke, prijenos podataka i menunarodne pozive, osim roaminga. Usluga SMS parkinga,
mprijevoz, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s
dodatnom vrijednosti, te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos
minimalne mjesečne potrošnje. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 „Slike i slova“ tarife ne
uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 „Slike i slova“ tarife tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

6. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

7. Cijene korištenja usluga Tele2 „Slike i slova“ tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
baviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.