Uvjeti korištenja „Zero in“ tarife za Tele2 pretplatnike


Uvjeti korištenja „Zero in“ tarife za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz
odabir „Zero in“ tarife, pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete korištenja tarife „Zero
in“ utvrnenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 „Zero in“ tarifa bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje.

3. Tele2 „Zero in“ tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 50, 100 ili 150
kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 „Zero
in“ tarife ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Korisnik „Zero in“ tarife ostvaruje pravo na 1.000 minuta besplatnih razgovora unutar Tele2
mreže svaki mjesec uz naplatu naknade za uspostavu poziva. Tele2 će pozive iznad 1.000 minuta
mjesečno naplatiti prema važećoj cijeni za pozive prema svim mrežama u Tele2 „Zero in“ tarifi.

6. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 tarife „Zero in“ tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

7. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

8. Cijene korištenja usluga Tele2 tarife „Zero in“ obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
baviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.