Uvjeti korištenja „Zero out“ tarife za Tele2 pretplatnikeUvjeti korištenja „Zero out“ tarife za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz odabir „Zero out“
tarife, pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća uvjete korištenja tarife „Zero out“ utvrđenih ovim
Uvjetima korištenja.

2. Tele2 „Zero out“ tarifa bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje i naknade za
mjesečno korištenje.

3. Tele2 „Zero out“ tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 50, 100 ili 150 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 „Zero out“ tarife ne uključuje
naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Korisnik „Zero out“ tarife ostvaruje pravo na 500 minuta besplatnih razgovora prema svim mrežama unutar
Hrvatske svaki mjesec uz naplatu naknade za uspostavu poziva. Tele2 će pozive iznad 500 minuta mjesečno
naplatiti prema važećoj cijeni u cjeniku za Tele2 „Zero out“ tarifu.

6. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 tarife „Zero out“ tijekom jednog mjeseca neće
biti prenesena u sljedeći mjesec.

7. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluge. Pozivi će
biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

8. Cijene korištenja usluga Tele2 tarife „Zero out“ obračunavaju se u skladu s važećim Tele2 cjenikom, i
naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.