Uvjeti korištenja Kikiriki tarife za Tele2 pretplatnike


Uvjeti korištenja Kikiriki tarife za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz
Odabir Kikiriki tarife, pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete korištenja Kikiriki tarife
utvrnenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 Kikiriki tarifa bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje.

3. Tele2 Kikiriki tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 48 ili 170 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 Kikiriki
tarife ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 Kikiriki tarife tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

6. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

7. Cijene korištenja usluga Tele2 Kikiriki tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.