Uvjeti korištenja Knock-out Mukte broja

Uvjeti korištenja "Mukte razgovori"
1. Svi novi Tele2 pretplatnici koji aktiviraju svoj broj od 01. prosinca 2008. godine do 03. ožujka
2010. godine te odaberu Knock out tarifni model, na poklon dobivaju Tele2 start paket na bonove
označen kao “Gratis ”bla bla” uz pretplatu.
2. Između ova dva broja unutar 48 sata aktivirat će se razgovori za 0kn/min uz uspostavu poziva
od 0,25 kn po pozivu, bez ikakve dodatne mjesečne naknade.
3. Korisnici mogu razgovarati do 1000 min prema svom Mukte broju svaki kalendarski mjesec.
Nakon 1000 min svi se razgovori naplaćuju prema redovnim cijenama Knockout tarife. Brojač
minuta se resetira 1. dana svakog kalendarskog mjeseca za pretplatnika i korisnika bonova.
4. Korisnik ne može odabrati neki drugi broj kao svoj Mukte broj.
5. Ako pretplatnik prijeđe u uslugu na bonove ili obratno, Mukte broj se gubi, odnosno bilo kojom
promjenom tarife, promjenom pretplatničkog broja, aktivacijom opcije ili migracijom, Mukte broj se
gubi, kao i ukoliko pretplatnik raskine ugovor ili ukoliko napravi prijenos ugovora.
6. Kako bi se aktivirao MUKTE broj, korisnik mora
a. Imati aktivnu postpaid SIM karticu
b. Ostvariti prvi poziv na prepaid SIM kartici
7. Unutar 48 sati od aktivacije prepaid SIM kartice MUKTE broj će biti aktiviran na oba broja i
korisnici će istovremeno primiti aktivacijski SMS na obje SIM kartice.
8. Korisnik može provjeriti koliko mu je besplatnih minuta preostalo:
a. PRETPLATNIK:
i. Korisnik šalje SMS sadržaja “MINUTE?” na 888
ii. Korisnik dobiva SMS sadržaja: “Od xx.yy. u zz:zz sati do xx.yy. u zz:zz mozes iskoristiti jos
xxx besplatnih minuta. Tvoj Tele2”
b. KORISNIK BONOVA:
i. Korisnik mora nazvati Službu za korisnike
9. Korisniku koji ima aktiviranu Opciju ZERO i Mukte broj bit će dodijeljeno ukupno 1000 minuta
razgovora mjesečno za 0 kn/min i uz naknadu za uspostavu poziva od 0,25kn/min, koje može
trošiti za pozive prema svim Tele2 korisnicima i prema Mukte broju
10.Pretplatnik koji promijeni minimalnu mjesečnu potrošnju, a nastavi koristiti istu tarifu, neće
izgubiti Gratis broj.
11. Ukoliko korisnik bonova ne aktivira SIM karticu iz “Gratis bla bla” start paketa do 01. rujna
2010. godine, oba korisnika će izgubiti pravo na navedenu promotivnu ponudu.12. Aktivacijom pretplatničkog broja, korisnik pristaje na navedene Uvjete korištenja.
13. Tele2 zadržava pravo izmjene ovih uvjeta, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web
stranice www.tele2.hr ili na drugi prikladan način.