Uvjeti korištenja Knock-out opcije Zero za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja Knock-out opcije Zero za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom Knock-out Opcije Zero (u daljnjem tekstu: Opcija) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Knock-out opcije Zero za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Opciju mogu aktivirati svi Korisnici:
- koji se nalaze na Knock-out tarifi te su istu aktivirali do 09.02.2012.
- kojima je rok korištenja Tele2 korisničkog računa dulji od 30 dana
- koji na računu imaju više od 49 kuna

3. Korisnik aktivira Opciju slanjem SMS poruke sadržaja KOZERO na broj 13855. Slanje SMS poruke na
broj 13855 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku SMS poruke za tarifni model koji Korisnik koristi.

4. Korisnik koji je aktivirao Opciju na navedeni način ostvaruje pravo na pogodnosti koje se sastoje od
1.000 minuta razgovora za 0 kn/min prema Tele2 mreži u RH. Za korisnike koji su Opciju aktivirali do
15.09.2011. godine prilikom potrošnje besplatnih minuta iz Opcije naknada za uspostavu poziva
naplaćuje se ukoliko se Korisnik nalazi na Knock-out tarifi s cijenom poziva 0,49 kn/min prema svim
mrežama (nakon nadoplate bonom od 100 do 199 kuna, a u promotivnom razdoblju od 12.12.2011. do
31.03.2011. nakon nadoplate bonom od 50 do 99 kuna) ili na Knockout tarifi s cijenom poziva 0,39
kn/min prema svim mrežama (nakon nadoplate bonom od 200 kn i više). Ukoliko je Korisnik na osnovnoj
Knock-out tarifi (kada nije nadoplatio račun bonom od min 100 kuna, a u promotivnom razdoblju od
12.12.2011. do 31.03.2011. bonom od min 50), naknada za uspostavu poziva mu neće biti naplaćena.
Za korisnike koji su Knock-out tarifu i Opciju aktivirali od 15.09.2011. godine naknada za uspostavu
poziva naplaćuje se uvijek.

5. Mjesečna naknada za aktivaciju Opcije iznosi 49 kuna.

6. Opcija je aktivna 30 dana od dana aktivacije. Ukoliko nakon 30 dana korisnik ne deaktivira Opciju, ona
će mu se sama produljiti na novo razdoblje od 30 dana. Prilikom produljenja, Korisniku će se naplatiti
naknada u iznosu od 49 kuna. Ukoliko korisnik na računu nema više od 49 kn, ili mu je rok korištenja
Tele2 korisničkog računa kraći od 30 dana, Opcija mu neće biti aktivirana (Opcija mu neće biti
produljena na novo razdoblje).

7. Ukoliko korisnik želi deaktivirati Opciju treba poslati SMS poruku sadržaja KOZEROSTOP na broj
13855. Slanje SMS poruke na broj 13855 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku SMS poruke za
tarifni model koji Korisnik koristi.

8. Obračunska jedinica za potrošnju besplatnih minuta definirana je službenim cjenikom.

9. Korisnik može provjeriti stanje i trajanje nepotrošenih besplatnih minuta ukoliko utipka *150# te pritisne
tipku za pozivanje.

10. Ukoliko Korisnik prijeđe na neku drugu tarifu za korisnike bonova koja je Korisniku dostupna za
aktivaciju, moći će iskoristiti dodijeljene besplatne minute do kraja tj. do isteka 30 dana od aktivacije
pogodnosti i dodjele besplatnih minuta, sukladno uvjetima korištenja te tarife.

11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.