Uvjeti korištenja Knock-out opcije Zero


Uvjeti korištenja Knock-out opcije Zero za Tele2 pretplatnike


1. Aktivacijom opcije Zero Tele2 pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Opciju Zero mogu aktivirati Tele2 pretplatnici koji imaju aktiviranu Knock-out tarifu.

3. Opcija Zero aktivira se slanjem SMS poruke sadržaja KOZERO na broj 880.

4. Opcija Zero omogućuje 1.000 minuta razgovora za 0 kn/min prema svim Tele2 korisnicima u
domaćem prometu uz naknadu za uspostavu poziva od 0,25 kn/min.

5. Tele2 pretplatnicima minute se računaju od prvog do zadnjeg dana u mjesecu.

6. Mjesečna naknada za Tele2 pretplatnike za korištenje opcije Zero iznosi 49 kn.

7. Tele2 pretplatnicima opcija Zero ostaje trajno aktivirana, do trenutka deaktivacije. Za
deaktivaciju, Tele2 pretplatnik mora poslati SMS poruku sadržaja KOZERO- na 880. Opcija će biti
deaktivirana na kraju mjeseca.

8. Tele2 pretplatniku će prvi mjesec aktivacije biti naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
ukoliko je Opciju aktivirao 20-tog u mjesecu, bit će mu naplaćena trećina mjesečne naknade te će
mu biti omogućeno koristiti jednu trećinu od 1000 minuta. Sljedeći mjesec korisnik plaća punu
naknadu, te ima punih 1000 minuta razgovora za 0 kn/min.

9. Korisnik može provjeriti koliko je iskoristio besplatnih minuta slanjem SMS poruke sadržaja
zerominute na broj 888.

10. Trajanje poziva ograničeno je na 60 minuta, nakon ćega se poziv automatski prekida.

11. Korisniku koji ima aktiviranu Opciju Zero i Mukte broj bit će dodijeljeno ukupno 1000 minuta
razgovora mjesečno za 0 kn/min i uz naknadu za uspostavu poziva od 0,25 kn/min, koje može
trošiti za pozive prema svim Tele2 korisnicima i prema Mukte broju.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.