Uvjeti korištenja Knock-out tarife za pretplatnike aktivirane nakon 08.07.2012.


1

Uvjeti korištenja tarife Knock-out za Tele2 pretplatnike aktivirane nakon 08.07.2012.


1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) nakon
08.07.2012. Tele2 pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete Tele2 Knock-out
tarifnih modela (dalje u tekstu: Tele2 Knock-out tarife) utvrđenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 Knock-out tarifa biti će aktivirana prihvatom Zahtjeva, odnosno Zahtjeva za
promjenu tarife od strane Tele2.

3. Tele2 Knock-out tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 50, 100
i 150 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje
uključuje razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, uspostavu poziva, SMS i MMS
poruke, prijenos podataka i međunarodne pozive, osim roaminga. Usluga SMS parkinga,
mprijevoz, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s
dodatnom vrijednosti, te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos
minimalne mjesečne potrošnje. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 Knock-out tarifa ne
uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. U Tele2 Knock-out tarife uključen je određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i
nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te (dalje u tekstu: SMS paket). Veličina SMS
paketa ovisi o odabranom iznosu minimalne mjesečne potrošnje Knock-out tarife na koju
se korisnik pretplati, a naznačena je u Cjeniku usluga Tele2.

6. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje i/ili nepotrošenih SMS poruka iz
SMS paketa Tele2 Knock-out tarife tijekom jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći
mjesec.

7. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

8. Tele2 Korisniku će iznos minimalne mjesečne potrošnje za prvi mjesec aktivacije biti
naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu
broja dana u tom mjesecu u kojima je Korisnik bio na Knock-out tarifi sa ukupnim brojem
dana u tom mjesecu. Sljedeći puni mjesec Korisnik plaća puni iznos minimalne mjesečne
2

potrošnje.

9. Veličina SMS paketa dodijeljena korisniku u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna
odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Korisnik bio na Knock-out tarifi sa ukupnim
brojem dana u tom mjesecu, što znači da će korisnik koji se pretplatio na Knock-out tarifu
na polovici mjeseca imati pravo na polovicu ukupnog SMS paketa uključenog u Knock-out
tarifi. Sljedeći puni mjesec Korisnik ima na raspolaganju puni iznos SMS paketa za
odgovarajuću Knock-out tarifu.

10. Cijene korištenja usluga Tele2 Knock-out tarife obračunavaju se u skladu s važećim
Tele2 cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

11. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Knock-out tarifu određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike koja su objavljena na web stranicama
Tele2.

12. Korisnik koji je na Knock-out tarifu prešao sa stare Knock-out tarife i dalje će nastaviti s
korištenjem podatkovnih paketa u nepromijenjenom obliku, te ćemu isti biti naplaćivani, a
sve
sukladno Uvjetima korištenja za podatkovne pakete.

13. Opcija Knock-out Zero ne može se aktivirati niti prenositi na Knock-out tarifu iz ovih
Uvjeta korištenja.

14. Uz iznose minimalne mjesečne potrošnje iz točke 3 obvezatno trajanje ugovora
može iznositi 12 ili 24 mjeseca a Korisnik može potpisati ugovor i bez obaveznog
trajanja pretplatničkog ugovora.

15. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane
Tele2 krivnjom Korisnika, Korisnik će biti obvezan platiti puni iznos svih preostalih iznosa
minimalnih mjesečnih potrošnja do ukupnog broja minimalnih mjesečnih potrošnja na koje
se Korisnik obvezao obveznim trajanjem pretplatničkog ugovora. U slučaju da Korisnik
jednostrano raskine ugovor prije isteka obveznog trajanja pretplatničkog odnosa biti će
obvezan Tele2 jednokratno isplatiti iznos svih preostalih iznosa minimalnih mjesečnih
potrošnja do ukupnog broja minimalnih mjesečnih potrošnja na koje se Korisnik obvezao
Obveznim obveznim trajanjem pretplatničkog ugovora ili naknadu u visini popusta na
proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Korisnika.

3

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.