Uvjeti korištenja Knock-out tarife za pretplatnike aktivirane od 30.03.2012. do 07.07.2012.


Uvjeti korištenja tarife Knock-out za Tele2 pretplatnike aktivirane od 30.03.2012. do
07.07.2012.

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) od
30.03.2012. do 07.07.2012. Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća uvjete Tele2
Knock-out tarifnih
modela (dalje u tekstu: Tele2 Knock-out tarife) utvrđenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 Knock-out tarifa biti će aktivirana prihvatom Zahtjeva, odnosno Zahtjeva za
promjenu tarife od strane Tele2.

3. Tele2 Knock-out tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 50 i 100 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje
uključuje razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, uspostavu poziva, SMS i MMS
poruke, prijenos podataka i međunarodne pozive, osim roaminga. Usluga SMS parkinga,
mPrijevoz, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s
dodatnom vrijednosti, te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos
minimalne mjesečne potrošnje. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 Knock-out tarifa ne
uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. U Tele2 Knock-out tarife uključen je određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i
nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te (dalje u tekstu: SMS paket). Veličina SMS paketa
ovisi o odabranom iznosu minimalne mjesečne potrošnje Knock-out tarife na koju se korisnik
pretplati, a naznačena je u Cjeniku usluga Tele2.

6. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje i/ili nepotrošenih SMS poruka iz SMS
paketa Tele2 Knock-out tarife tijekom jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.
7. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

8. Tele2 Korisniku će iznos minimalne mjesečne potrošnje za prvi mjesec aktivacije biti
naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu
broja dana u tom mjesecu u kojima je Korisnik bio na Knock-out tarifi sa ukupnim brojem
dana u tom mjesecu. Sljedeći puni mjesec Korisnik plaća puni iznos minimalne mjesečne
potrošnje.

9. Veličina SMS paketa dodijeljena korisniku u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu
broja dana u tom mjesecu u kojima je Korisnik bio na Knock-out tarifi sa ukupnim brojem dana u
tom mjesecu, što znači da će korisnik koji se pretplatio na Knock-out tarifu na polovici mjeseca
imati pravo na polovicu ukupnog SMS paketa uključenog u Knock-out tarifi. Sljedeći puni mjesec
Korisnik ima na raspolaganju puni iznos SMS paketa za odgovarajuću Knock-out tarifu.

10. Cijene korištenja usluga Tele2 Knock-out tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

11. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Knock-out tarifu određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike koja su objavljena na web stranicama Tele2.

12. Korisnik koji je na Knock-out tarifu prešao sa stare Knock-out tarife i dalje će nastaviti s
korištenjem podatkovnih paketa u nepromijenjenom obliku, te će mu isti biti naplaćivani, a sve
sukladno Uvjetima korištenja za podatkovne pakete.

13. Opcija Knock-out Zero ne može se aktivirati niti prenositi na Knock-out tarifu iz ovih Uvjeta
korištenja.

14. Obavezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca a Korisnik može potpisati ugovor i
bez obaveznog trajanja pretplatničkog ugovora.

15. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane Tele2
krivnjom Korisnika, Korisnik će biti obvezan platiti puni iznos svih preostalih iznosa minimalnih
mjesečnih potrošnja do ukupnog broja minimalnih mjesečnih potrošnja na koje se Korisnik
obvezao obveznim trajanjem pretplatničkog ugovora. U slučaju da Korisnik jednostrano raskine
ugovor prije isteka obveznog trajanja pretplatničkog odnosa biti će obvezan Tele2 jednokratno
isplatiti iznos svih preostalih iznosa minimalnih mjesečnih potrošnja do ukupnog broja minimalnih
mjesečnih potrošnja na koje se Korisnik obvezao Obveznim obveznim trajanjem pretplatničkog
ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te
naknade povoljnije za Korisnika.

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.