Uvjeti korištenja mobilnog interneta na bonove (Osnovna tarifa dostupna za aktivaciju do 07.07.2013.)


UVJETI KORIŠTENJA TELE2 MOBILNOG INTERNETA NA BONOVE

1. Aktivacijom Tele2 mobilnog interneta na bonove, Tele2 prepaid korisnik (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Tele2 Mobilni Internet na bonove sadrži aktiviranu osnovnu tarifu Prepaid mobilnog interneta s
cijenom prijenosa podataka od 1 kn za 1 MB, te cijenom SMS poruke od 0,29 kn po poruci.
Obračunska jedinica na osnovnoj tarifi je 1kB.

3. Nadoplatom računa bonom od minimalno 50 kn automatski se aktivira tarifa s cijenom
prijenosa podataka od 0,50 kn za 1MB te cijenom SMS poruke od 0,29 kn po poruci. Nadoplatom
računa bonom od minimalno 100 kn automatski se aktivira tarifa s cijenom
prijenosa podataka od 0,25 kn za 1MB te cijenom SMS poruke od 0,29 kn po poruci.
Korisnici koji se nalaze na nekoj od postojećih tarifa mobilnog interneta na bonove, mogu aktivirati
osnovu tarifu slanjem SMS poruke sadržaja OSNOVNA korištenjem Tele2 Mobile Partner ili Tele2
Connect aplikacije na broj 880. SMS poruka prema broju 880 se ne naplaćuje.

4. Ukoliko nakon isteka 30 dana nema nadoplate računa sa bonom vrijednosti od minimalno 50 kn
ili više, Korisnik se vraća na osnovnu tarifu.

5. Ukoliko je Korisnik na tarifi od 1 kn/MB minimalan iznos za uspostavu veze je 10kn, Ukoliko je
korisnik na tarifi od 0,50 kn/MB, minimalan iznos za uspostavu veze iznosi 5 kn, a ukoliko koristi
tarifu od 0,25 kn/MB, potreban minimalan iznos jest 2,5 kn.

6. Za bilo koju aktivnost (download ili upload), Korisnik treba provjeriti je li ima dovoljan iznos na
računu. U protivnom, nakon potrošenog iznosa na računu, veza će se prekinuti, a aktivnost neće
biti izvršena.

7. Korisnik može provjeriti stanje na računu putem Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect
aplikacije. Ako je Korisnik tek nadoplatio Tele2 račun, potrebno je pričekati kraće vrijeme prije nove
provjere stanja računa, kako bi Korisnik dobio točan iznos stanja na računu.

8. Korisnik može nadoplatiti račun na nekoliko načina:
• Putem Tele2 Connect ili Tele2 Mobile Partner aplikacije unosom 13-znamenkastog broja s Tele2
bona.
• Putem Tele2 web shopa na linku https://shop.tele2.hr/.
Odaberite tab Tele2 bonovi i odaberite ponuđene apoene od 10, 25, 50, 100 i 200 kn ili bilo koji
proizvoljni iznos od 10 do 500 kn.
• U Tele2 prodajnim centrima direktnom nadoplatom Tele2 prepaid računa sa bilo kojim
novčanim iznosom od 10 do 500 kn.
• Putem SMS kupovine bona uz plaćanje kreditnom karticom, uz prethodnu registraciju na
Tele2 prodajnim mjestima.


09.Tele2 mobilni internet podržava uslugu prijenosa podataka, te SMS.

10.Tele2 mobilni internet ne podržava roaming uslugu, glasovnu uslugu, te MMS.

11.Tele2 mobilni internet podržava HSPA, UMTS, EDGE i GPRS
mrežnu tehnologiju.
12.Tele2 zadržava pravo deaktivacije Tele2 mobilnog interneta na bonove u slučaju primijećene
zlouporabe koja može dovesti do teškoća u radu Tele2 mobilne mreže, o čemu će na prikladan
način obavijestiti Korisnika.

13. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

14.Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima, na odgovarajući način će se
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, email-om ili na drugi primjeren način.