Uvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova: Gregor SMS paket 


1

Uvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova:
“GREGOR SMS PAKET”

1. Aktivacijom “Gregor SMS paketa” Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcije Gregor SMS paket (dalje u
tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Opciju “Gregor SMS paket” (dalje u tekstu: Opcija) mogu aktivirati Korisnici
tijekom promotivnog razdoblja od 10. srpnja do 15. kolovoza 2012. godine, a
razdoblje tijekom kojeg mogu koristiti paket traje od 10. srpnja do 22. kolovoza
2012. godine.
3. Aktivacijom Opcije Korisnik stječe pravo na slanje 100 besplatnih SMS poruka
prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj svaki dan 0-24h. SMS poruke
prema brojevima s dodanom vrijednosti i SMS poruke za dodatne usluge nisu
uključene u paket.
4. Za korištenje Opcije Korisnik plaća tjednu naknadu u iznosu od 3,00 kune (PDV
uključen) koja se naplaćuje s njegovog Tele2 računa.
5. Opciju mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 korisnici na bonove, osim
korisnika tarifnih modela Mobilni internet, koji imaju dovoljno sredstava na Tele2
računu za podmirenje tjedne naknade iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja.
6. Opcija se može koristiti sedam (7) kalendarskih dana od dana aktivacije. Opcija
se automatski produljuje svakih sedam (7) dana, pod uvjetom da je u trenutku
produljenja Tele2 račun Korisnika aktivan i da njegovo trajanje ne ističe tijekom
sljedećih sedam (7) dana, da na Korisnikovom računu ima dovoljan iznos za
naplatu tjedne naknade te da Korisnik prethodno nije deaktivirao opciju. Nakon
ponovne aktivacije s Korisnikovog računa će biti naplaćena tjedna naknada u
iznosu od 3,00 kune (PDV uključen) i bit će mu dodijeljeno novih 100 besplatnih
SMS poruka prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj.
7. Opcija će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku
od 24 sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.
8. Nakon što Korisnik iskoristi broj besplatnih SMS poruka iz točke 3. ovih Uvjeta
korištenja, a koje su uključene u iznos tjedne naknade, ostale SMS poruke
naplaćivat će mu se po cijenama utvrđenim službenim Tele2 cjenikom za tarifni
model koji Korisnik koristi.
9. Neiskorištene besplatne SMS poruke iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja nakon
isteka vremenskog perioda od 7 kalendarskih dana od dana aktivacije ne
prenose se u sljedeće razdoblje od 7 kalendarskih dana. U slučaju da Korisnik
nije iskoristio sve besplatne SMS poruke, a deaktivirao je opciju, nema pravo na
povrat razmjernog iznosa tjedne naknade.
2

10. Za aktivaciju Opcije potrebno je poslati SMS poruku sadržaja GREGOR na broj
855, a za deaktivaciju opcije Gregor SMS paket potrebno je poslati SMS poruku
sadržaja GREGORSTOP na broj 855. SMS poruke za aktivaciju i deaktivaciju
opcije poslane na broj 855 naplaćuju se prema cjeniku tarife koju korisnik
trenutno koristi.
11. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti broj preostalih besplatnih SMS
poruka na *150#. Iz ponuđenog izbornika treba odabrati 1 za OPCIJE te dobiva
informaciju o preostalom broju besplatnih poruka i trajanju SMS paketa.
12. Korisnik može istodobno imati aktivan samo jedan “Gregor SMS paket” po
jednom pretplatničkom broju.
13. Opciju “Gregor SMS paket” moguće je kombinirati s drugim ponudama.
14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na
odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi
primjeren način.