Uvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova Podatkovni paket 10MB besplatni


1

Uvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova:
„Podatkovni paket 10MB - besplatni“

1. Aktivacijom opcije „Podatkovni paket 10MB - besplatni“ Tele2 korisnik bonova (dalje u
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcije „Podatkovni paket 10MB –
besplatni“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Opciju „Podatkovni paket 10MB - besplatni“ (dalje u tekstu: Opcija) mogu aktivirati
Korisnici tijekom promotivnog razdoblja od 23. srpnja do 12. kolovoza 2012. godine, a
razdoblje tijekom kojeg mogu koristiti paket traje od 23. srpnja do 19. kolovoza 2012.
godine.

3. Aktivacijom Opcije Korisnik stječe pravo na korištenje podatkovnog paketa od 10MB.
Podatkovni paket je moguće koristiti isključivo u Republici Hrvatskoj te podatkovni
prijenos u inozemstvu nije uključen u paket.

4. Za korištenje Opcije Korisnik ne plaća naknadu.

5. Opciju mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 korisnici na bonove, osim korisnika
tarifnih modela Mobilni internet, Apsolutno najjeftiniji pozivi i Pričalica, a čije trajanje
računa ne ističe tijekom sljedećih sedam (7) dana.

6. Opcija se može koristiti sedam (7) kalendarskih dana od dana aktivacije.

7. Opcija će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24
sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.

8. Nakon što Korisnik iskoristi dodijeljeni podatkovni paket iz točke 3. ovih Uvjeta
korištenja, a koji je uključen u iznos mjesečne naknade, preostali podatkovni prijenos će
mu se naplaćivati po cijenama utvrđenim službenim Tele2 cjenikom za tarifni model koji
Korisnik koristi.

9. Neiskorišten podatkovni prijenos iz podatkovnog paketa iz točke 3. ovih Uvjeta
korištenja, poništava se nakon isteka vremenskog perioda od 7 kalendarskih dana od
dana aktivacije.

10. Za aktivaciju Opcije potrebno je poslati SMS poruku sadržaja PAKET na broj 855. SMS
poruke za aktivaciju opcije poslane na broj 855 naplaćuju se prema cjeniku tarife koju
korisnik trenutno koristi.


2

11. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti broj preostalog podatkovnog prijenosa
(iskazanog u megabajtima) na *150#. Iz ponuđenog izbornika treba odabrati 1 za
OPCIJE te dobiva informaciju o preostalom broju megabajta iz podatkovnog paketa i
trajanju paketa.

12. Korisnik može istodobno imati aktivan samo jedan „Podatkovni paket 10MB - besplatni“
po jednom pretplatničkom broju.

13. Opciju „Podatkovni paket 10MB - besplatni“ moguće je kombinirati s drugim ponudama.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren
način.