Uvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova Podatkovni paket 50MB za 1 kunu


1

Uvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova:
„PODATKOVNI PAKET 50MB za 1 kunu“

1. Aktivacijom opcije „Podatkovni paket 50MB za 1 kunu“ Tele2 korisnik bonova (dalje u
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcije „Podatkovni paket 50MB za 1
kunu“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Opciju „Podatkovni paket 50MB za 1 kunu“ (dalje u tekstu: Opcija) mogu aktivirati
Korisnici tijekom promotivnog razdoblja od 23. srpnja do 12. kolovoza 2012. godine, a
razdoblje tijekom kojeg mogu koristiti paket traje od 23. srpnja do 11. rujna 2012.
godine.

3. Aktivacijom Opcije Korisnik stječe pravo na korištenje podatkovnog paketa od 50MB.
Podatkovni paket je moguće koristiti isključivo u Republici Hrvatskoj te podatkovni
prijenos u inozemstvu nije uključen u paket.

4. Za korištenje Opcije Korisnik plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 1,00 kune (PDV
uključen) koja se naplaćuje s njegovog Tele2 računa.

5. Opciju mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 korisnici bonova, osim korisnika tarifnih
modela Mobilni internet, Apsolutno najjeftiniji pozivi i Pričalica, a koji imaju dovoljno
sredstava na Tele2 računu za podmirenje mjesečne naknade iz točke 4. ovih Uvjeta
korištenja, te im trajanje računa ne ističe tijekom sljedećih trideset (30) dana.

6. Opcija se može koristiti trideset (30) kalendarskih dana od dana aktivacije.

7. Opcija će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24
sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.

8. Nakon što Korisnik iskoristi dodijeljeni podatkovni paket iz točke 3. ovih Uvjeta
korištenja, a koji je uključen u iznos mjesečne naknade, preostali podatkovni prijenos će
mu se naplaćivati po cijenama utvrđenim službenim Tele2 cjenikom za tarifni model koji
Korisnik koristi.

9. Neiskorišten podatkovni prijenos iz podatkovnog paketa iz točke 3. ovih Uvjeta
korištenja, poništava se nakon isteka vremenskog perioda od 30 kalendarskih dana od
dana aktivacije.

10. Za aktivaciju Opcije potrebno je poslati SMS poruku sadržaja KUNA na broj 855. SMS
poruke za aktivaciju opcije poslane na broj 855 naplaćuju se prema cjeniku tarife koju
korisnik trenutno koristi.

2

11. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti broj preostalog podatkovnog prijenosa
(iskazanog u megabajtima) na *150#. Iz ponuđenog izbornika treba odabrati 1 za
OPCIJE te dobiva informaciju o preostalom broju megabajta iz podatkovnog paketa i
trajanju paketa.

12. Korisnik može istodobno imati aktivan samo jedan „Podatkovni paket 50MB za 1 kunu“
po jednom pretplatničkom broju.

13. Opciju „Podatkovni paket 50MB za 1 kunu“ moguće je kombinirati s drugim ponudama.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren
način.