Uvjeti korištenja Opcije Zero za Tele2 poslovne korisnike


UVJETI KORIŠTENJA OPCIJE ZERO ZA TELE2 POSLOVNE KORISNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom opcije Zero Tele2 poslovni korisnik, prihvaća ove Uvjete korištenja.
2. Opciju Zero mogu aktivirati Tele2 poslovni korisnici koji imaju zasnovan pretplatnički odnos za Knock-
out Business tarifu ili Knock-out Business Team tarifu.
3. Opcija Zero aktivira se pozivom poslovnog korisnika u Tele2 Službu za korisnike ili putem
moj.tele2.hr portala.
4. Opcija Zero omogućuje 1.000 minuta razgovora unutar Hrvatske u obračunskom razdoblju za 0
kn/min prema svim Tele2 korisnicima uz naplatu naknade za uspostavu poziva od 0,25 kuna.
5. Mjesečna naknada za korištenje opcije Zero iznosi 49,00 kn (PDV uključen).
6. Naknada za uspostavu poziva bit će obračunata iz iznosa minimalne mjesečne potrošnje tarifa iz
točke 2 ovih Uvjeta korištenja.
7. Tele2 poslovnim korisnicima opcija Zero ostaje trajno aktivirana, do trenutka deaktivacije. Za
deaktivaciju, poslovni korisnik treba nazvati Tele2 Službu za korisnike ili deaktivirati opciju putem
moj.tele2.hr portala. Opcija će biti deaktivirana u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahtjeva za
deaktivaciju.
8. Tele2 poslovnom korisniku će prvi mjesec aktivacije biti naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
ukoliko je Opciju Zero aktivirao 20-tog u mjesecu, biti će mu naplaćena trećina mjesečne naknade te će
mu biti omogućeno koristiti jednu trećinu od 1.000 minuta. Sljedeći puni mjesec Tele2 poslovni korisnik
plaća punu naknadu, te ima punih 1.000 minuta razgovora.
9. Nakon što Tele2 poslovni korisnik iskoristi besplatni broj minuta uključenih u mjesečnu naknadu, svi
dodatni pozivi prema Tele2 korisnicima naplatit će se po cijenama utvrđenim Tele2 službenim cjenikom.
10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, uvjeti korištenja tarifa iz točke 2 ovih Uvjeta korištenja, kao i drugi Tele2
posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Tele2 poslovni korisnik koristi.
11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Tele2 poslovni korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.