Uvjeti korištenja podatkovnih paketa S, M i L

UVJETI KORIŠTENJA PODATKOVNIH PAKETA ZA TELE2 PRETPLATNIKE
važeći za korisnike koji su ih aktivirali od 15.04.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Aktivacijom Tele2 podatkovnog Paketa 100MB, aktivacijom Tele2 podatkovnog Paketa 250MB,
aktivacijom Tele2 podatkovnog Paketa 500MB, aktivacijom Tele2 podatkovnog Paketa 1GB,
aktivacijom Tele2 podatkovnog Paketa 2GB, aktivacijom Tele2 podatkovnog Paketa 3GB odnosno
aktivacijom Tele2 podatkovnog Paketa 5GB (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paketi) Tele2
pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik ili Pretplatnici) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih
paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Privatni i poslovni Pretplatnici, osim Pretplatnika na tarifama u čijim je uvjetima naznačeno drugačije, te
pretplatnika Tele2 Mobilnog interneta, Podatkovne pakete iz ovih Uvjeta korištenja mogu aktivirati od
15. travnja 2014. godine.
3) Novčani iznos mjesečne naknade pojedinog Podatkovnog paketa kao i uključena količina podatkovnog
prometa definirani su službenim Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.
4) Privatni Pretplatnik aktivira paket na sljedeći način:
a) Paket 100MB slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB100 ili putem portala Moj Tele2,
b) Paket 250MB slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB250 ili putem portala Moj Tele2,
c) Paket 500MB slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB500 ili putem portala Moj Tele2,
d) Paket 1GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB1 ili putem portala Moj Tele2,
e) Paket 2GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB2 ili putem portala Moj Tele2,
f) Paket 3GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB3 ili putem portala Moj Tele2, a
g) Paket 5GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB5 ili putem portala Moj Tele2.
Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13880.
5) Poslovni Pretplatnici pakete aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike ili putem portala Moj Tele2, a deaktiviraju slanjem
ključne riječi kako je definirano u točki 9 ovih Uvjeta korištenja.
6) U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti više različitih Podatkovnih paketa dok
višestruka aktivacija istog paketa nije moguća.
7) Mjesečne naknade i pripadna količina podatkovnog prometa pojedinog podatkovnog paketa
obračunavat će se korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije. Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade Podatkovnog paketa
ne prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, obračunsko
razdoblje se definira kao kalendarski mjesec, odnosno razdoblje do 01. do posljednjeg dana u mjesecu.
8) Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je Podatkovni
paket aktiviran. Jednom aktivirani Podatkovni paket ostaje aktiviran dok ga pretplatnik ne deaktivira u
skladu s točkom 9 ovih Uvjeta korištenja.
9) Ukoliko pretplatnik želi deaktivirati Podatkovni paket, isto može učiniti slanjem SMS poruke s ključnom
riječi:
a) STOP100MB za deaktivaciju Paketa 100MB,
b) STOP250MB za deaktivaciju Paketa 250 MB,
c) STOP500MB za deaktivaciju Paketa 500MB,
d) STOP1GB za deaktivaciju Paketa 1GB,
e) STOP2GB za deaktivaciju Paketa 2GB,
f) STOP3GB za deaktivaciju Paketa 3GB,
g) STOP5GB za deaktivaciju Paketa 5GB.
Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13880.
Podatkovni paket će biti deaktiviran na kraju obračunskog razdoblja u kojem je podnesen zahtjev za
deaktivaciju.
10) Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema broju
13880 su besplatne.
11) Nakon što Pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se naplaćuje po
redovnim cijenama utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.
12) Naknada za Podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu
tarife koju Pretplatnik koristi.
13) Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade
Podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim
Cjenikom Tele2.
14) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine podatkovnog prometa šaljući
ključnu riječ MB? na broj 13880.
15) Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
16) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
17) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.