Uvjeti korištenja podatkovnih paketa S, M, L i XL za Tele2 poslovne korisnike od 01.05.2012.


1

UVJETI KORIŠTENJA PODATKOVNIH PAKETA „S", „M", L“ I "XL"
ZA TELE2 POSLOVNE KORISNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa S, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa M, aktivacijom
Tele2 podatkovnog paketa L, odnosno aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa XL (u daljnjem tekstu
zajedno: Podatkovni paketi) poslovni korisnik (u daljnjem tekstu: Poslovni korisnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja podatkovnih paketa.
2. Podatkovni paketi mogu se aktivirati od 1. svibnja 2012. godine.
3. Poslovni korisnici Podatkovne pakete aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika ili putem
poziva Službi za korisnike ili portala Moj Tele2.
4. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket S iznosi 10,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 100 MB.
5. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket M iznosi 25,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 250 MB.
6. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket L iznosi 45,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 500 MB.
7. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XL iznosi 70,00 kn, a u isti je uključena
količina podatkovnog prometa od 1 GB.
8. U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti samo jedan Podatkovni paket.
9. Poslovnom korisniku će u prvom mjesecu korištenja podatkovni paket biti na raspolaganju sukladno
danima korištenja u obračunskom razdoblju, što znači da ukoliko paket koristi od 20. u mjesecu, bit će
mu na raspolaganju trećina iznosa podatkovnog paketa, te se naplaćuje proporcionalni iznos mjesečne
naknade za navedeno obračunsko razdoblje. Sljedeći puni mjesec Poslovni korisnik ima na
raspolaganju puni iznos podatkovnog paketa.
10. Bez obzira na dan aktivacije, Podatkovni paket se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u
kojem je Podatkovni paket aktiviran. Jednom aktivirani Podatkovni paket ostaje aktiviran dok ga
pretplatnik ne deaktivira u skladu s točkom 11 ovih Uvjeta korištenja.
11. Ukoliko Poslovni korisnik želi deaktivirati Podatkovni paket, isto može učiniti slanjem SMS poruke s
ključnom riječi MB100 STOP ili ključnom riječi MB100- za deaktivaciju Podatkovnog paketa S, odnosno
slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB250 STOP ili ključnom riječi MB250- za deaktivaciju
Podatkovnog paketa M na broj 880, odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB500 STOP ili
ključnom riječi MB500- za deaktivaciju Podatkovnog paketa L na broj 880, odnosno slanjem SMS
poruke s ključnom riječi GB1 STOP ili ključnom riječi GB1- za deaktivaciju Podatkovnog paketa XL na
broj 880. Podatkovni paket će biti deaktiviran na kraju obračunskog razdoblja u kojem je podnesen
zahtjev za deaktivaciju.
2

12. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema
broju 880 su besplatne.
13. Nakon što Poslovni korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos mjesečne
naknade za korištenje Podatkovnog paketa sukladno točkama 4, 5, 6 i 7 ovih Uvjeta korištenja ili nakon
što Poslovni korisnik sam deaktivira Podatkovni paket sukladno točki 11 ovih Uvjeta korištenja, dodatni
promet se naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim cjenikom Tele2. Naknada za
Podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju ili mjesečnu naknadu tarife.
Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade Podatkovnog paketa
ne prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.
14. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade
Podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenim službenim
cjenikom Tele2.
15. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
16. Poslovni korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.
17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Poslovni korisnik koristi.
18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.