Uvjeti korištenja podatkovnih paketa S, M, L i XL za Tele2 pretplatnike do 01.05.2012.


UVJETI KORIŠTENJA PODATKOVNIH PAKETA „S", „M", "L" I „XL“ ZA TELE2 PRETPLATNIKE

1. Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa S, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa M, aktivacijom
Tele2 podatkovnog paketa L, odnosno aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa XL (u daljnjem
tekstu zajedno: Podatkovni paketi) Tele2 privatni pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik ili
Pretplatnici) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Pretplatnici, osim pretplatnika na tarifama u čijim je uvjetima naznačeno drugačije, te
pretplatnika Tele2 Mobilnog Interneta, Podatkovne pakete mogu aktivirati od 10. travnja 2010.
godine.

3. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket S iznosi 10,00 kn, a u isti je uključena
količina podatkovnog prometa od 50MB.

4. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket M iznosi 25,00 kn, a u isti je uključena
količina podatkovnog prometa od 200MB.

5. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket L iznosi 50,00 kn, a u isti je uključena
količina podatkovnog prometa od 500MB.

6. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XL iznosi 75,00 kn, a u isti je uključena
količina podatkovnog prometa od 1GB.

7. Podatkovni paket S aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB50, Podatkovni paket M
aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB200, Podatkovni paket L slanjem SMS poruke
s ključnom riječi MB500 na kratki broj 880, a Podatkovni paket XL slanjem SMS poruke s ključnom
riječi GB1 na kratki broj 880. U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti samo
jedan Podatkovni paket.

8. Korisniku će u prvom mjesecu korištenja podatkovni paket biti na raspolaganju sukladno danima
korištenja u obračunskom razdoblju, što znači ukoliko paket koristi od 20. u mjesecu, bit će mu na
raspolaganju trećina iznosa podatkovnog paketa, te se naplaćuje proporcionalni iznos mjesečne
naknade za navedeno obračunsko razdoblje. Sljedeći puni mjesec Korisnik ima na raspolaganju
puni iznos podatkovnog paketa.

9. Bez obzira na dan aktivacije, Podatkovni paket se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja
u kojem je Podatkovni paket aktiviran. Jednom aktivirani Podatkovni paket ostaje aktiviran dok ga
pretplatnik ne deaktivira u skladu s točkom 9 ovih Uvjeta korištenja.

10. Ukoliko pretplatnik želi deaktivirati Podatkovni paket, isto može učiniti slanjem SMS poruke s
ključnom riječi MB50 STOP ili ključnom riječi MB50- za deaktivaciju Podatkovnog paketa S,
odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB200 STOP ili ključnom riječi MB200 – za
deaktivaciju Podatkovnog paketa M na broj 880, odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi
MB500 STOP ili ključnom riječi MB500 – za deaktivaciju Podatkovnog paketa L na broj 880,
odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB1 STOP ili ključnom riječi GB – za deaktivaciju
Podatkovnog paketa XL na broj 880. Podatkovni paket će biti deaktiviran na kraju obračunskog
razdoblja u kojem je podnesen zahtjev za deaktivaciju.

11. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke
prema broju 880 su besplatne.

12. Nakon što pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos mjesečne
naknade za korištenje Podatkovnog paketa sukladno točkama 3, 4, 5 i 6 ovih Uvjeta korištenja ili
nakon što Pretplatnik sam deaktivira Podatkovni paket sukladno točki 9 ovih Uvjeta korištenja,
dodatni promet se naplaćuje po redovnim cijenama utvrnenim službenim cjenikom Tele2. Naknada
za Podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju. Neiskorištena količina
podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade Podatkovnog paketa ne prenosi se u
sljedeće obračunsko razdoblje.

13. Podatkovni promet ostvaren u menunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne
naknade Podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrnenima
službenim cjenikom Tele2.

14. Pretplatnik potvrnuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.