Uvjeti korištenja podatkovnih paketa S, M, L i XL za Tele2 pretplatnike od 01.05.2012.


UVJETI KORIŠTENJA PODATKOVNIH PAKETA „S", „M", "L" I „XL“ ZA TELE2
PRETPLATNIKE

1. Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa S, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa M,
aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa L, odnosno aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa
XL (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paketi) Tele2 privatni pretplatnik (u daljnjem
tekstu: Pretplatnik ili Pretplatnici) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih paketa (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Podatkovne pakete mogu aktivirati svi Tele2 Pretplatnici, osim pretplatnika na tarifama
u čijim je uvjetima naznačeno drugačije, te osim pretplatnika Tele2 Mobilnog interneta.

3. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket S iznosi 10,00 kn, a u isti je
uključena količina podatkovnog prometa od 100 MB.

4. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket M iznosi 25,00 kn, a u isti je
uključena količina podatkovnog prometa od 250 MB.

5. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket L iznosi 45,00 kn, a u isti je
uključena količina podatkovnog prometa od 500 MB.

6. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XL iznosi 70,00 kn, a u isti je
uključena količina podatkovnog prometa od 1 GB.

7. Podatkovni paket S aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB100 ili putem
portala Moj Tele2,Podatkovni paket M aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi
MB250 ili putem portala Moj Tele2, Podatkovni paket L slanjem SMS poruke s ključnom
riječi MB500 na kratki broj 880 ili putem portala Moj Tele2, a Podatkovni paket XL slanjem
SMS poruke s ključnom riječi GB1 na kratki broj 880 ili putem portala Moj Tele2. U jednom
obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti samo jedan Podatkovni paket.

8. Korisniku će u prvom mjesecu korištenja podatkovni paket biti na raspolaganju sukladno
danima korištenja u obračunskom razdoblju, što znači ukoliko paket koristi od 20. u
mjesecu, bit će mu na raspolaganju trećina iznosa podatkovnog paketa, te se naplaćuje
proporcionalni iznos mjesečne naknade za navedeno obračunsko razdoblje. Sljedeći puni
mjesec Korisnik ima na raspolaganju puni iznos podatkovnog paketa.

9. Bez obzira na dan aktivacije, Podatkovni paket se može koristiti do kraja obračunskog
razdoblja u kojem je Podatkovni paket aktiviran. Jednom aktivirani Podatkovni paket ostaje
aktiviran dok ga pretplatnik ne deaktivira u skladu s točkom 10 ovih Uvjeta korištenja.

10. Ukoliko pretplatnik želi deaktivirati Podatkovni paket, isto može učiniti slanjem SMS
poruke s ključnom riječi MB100 STOP ili ključnom riječi MB100- za deaktivaciju
Podatkovnog paketa S, odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB250 STOP ili
ključnom riječi MB250- za deaktivaciju Podatkovnog paketa M na broj 880, odnosno
slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB500 STOP ili ključnom riječi MB500- za
deaktivaciju Podatkovnog paketa L na broj 880, odnosno slanjem SMS poruke s ključnom
riječi GB1 STOP ili ključnom riječi GB1- za deaktivaciju Podatkovnog paketa XL na broj
880. Podatkovni paket će biti deaktiviran na kraju obračunskog razdoblja u kojem je
podnesen zahtjev za deaktivaciju.

11. Obračunska jedinica za prijenos podataka definirana je službenim cjenikom Tele2.
Poruke prema broju 880 su besplatne.

12. Nakon što pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos
mjesečne naknade za korištenje Podatkovnog paketa sukladno točkama 3, 4, 5 i 6 ovih
Uvjeta korištenja ili nakon što Pretplatnik sam deaktivira Podatkovni paket sukladno točki 9
ovih Uvjeta korištenja, dodatni promet se naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim
službenim cjenikom Tele2. Naknada za Podatkovni paket nije uključena u minimalnu
mjesečnu potrošnju. Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos
mjesečne naknade Podatkovnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.

13. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos
mjesečne naknade Podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim
cijenama utvrđenima službenim cjenikom Tele2.

14. Pretplatnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.