Uvjeti korištenja pretplatničke tarife Plan 0


UVJETI KORIŠTENJA PRETPLATNIČKE TARIFE PLAN 0

1. Pretplatnička tarifa Plan 0 može se aktivirati od 1.10.2008. godine. Korisnici koji je aktiviraju
mogu je koristiti neograničeno.

2. Pretplatničku tarifu Plan 0 mogu koristiti svi novi Tele2 korisnici.

3. Postojeći Tele2 korisnici mogu migrirati u tarifu Plan 0 ukoliko nemaju obvezno trajanje
ugovornog odnosa. Oni Tele2 pretplatnici koji imaju obvezno trajanje, ne mogu prijeći na Plan 0
sve dok im obvezno razdoblje ugovornog odnosa ne istekne.

4. Pretplatnička tarifa Plan 0 podrazumijeva minimalnu mjesečnu potrošnju od 0 kn kroz cijelo
vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa.

5. Ugovor uz tarifu Plan 0 može se sklopiti s i bez mobilnog urenaja.

6. U slučaju da korisnik sklopi pretplatnički ugovor s mobilnim urenajem, obavezno trajanje
pretplatničkog odnosa iznosi 24 mjeseca.

7. U slučaju da korisnik raskine pretplatnički odnos prije završetka njegovog obveznog trajanja,
obvezuje se jednokratno platiti 50 kn za svaki preostali mjesec do završetka obveznog trajanja
ugovora, a što će mu biti obračunato na posljednjem Tele2 računu.

8. U slučaju da korisnik sklopi pretplatnički ugovor bez mobilnog urenaja, nema obveznog trajanja
ugovornog odnosa.

9. Obvezno trajanje pretplatničkog odnosa produžava se za vrijeme korištenja usluge privremenog
isključenja.

10.Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa, Pretplatnik izjavljuje da je suglasan s
ovim Uvjetima korištenja.

11. Sukladno Pravilniku o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija, svim Tele2
pretplatnicima naplaćuje se Naknada za radijsku frekvenciju u iznosu od 10,00 kn mjesečno. Na
ovaj se iznos ne obračunava PDV.

12.Za sva ostala pitanja vezana uz korištenje telekomunikacijskih usluga Tele2, primijenjuju se
Tele2 Opći uvjeti poslovanja za pretplatnike.

13.Tele2 zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja pretplatničke tarife Plan 0, o čemu će korisnici
biti obaviješteni putem Tele2 web stranice ili na drugi prikladan način.