Uvjeti korištenja promocije "Duplo u web shopu"


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Duplo u web shopu" za korisnike tarifa na bonove

1. Nadoplatom Tele2 računa na bonove putem web shopa (https://shop.tele2.hr) u razdoblju od 01.
srpnja do 31. listopada 2010. godine, Tele2 korisnik na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik)
ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja
promotivne ponude "Duplo u web shopu" (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Nadoplatom Tele2 računa na bonove (govornog ili podatkovnog) putem web shopa korisnik
prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. Nadoplata Tele2 računa na bonove putem web shopa podrazumijeva izravnu (automatsku)
nadoplatu Tele2 računa na bonove. Kako bi nadoplatio račun korisnik treba na web stranicama
Tele2 web trgovine upisati mobilni broj koji želi nadoplatiti. Korisnik ima mogućnost izbora
slobodne denominacije bona izmenu 10 i 500 kuna, odnosno izbor izmenu nekoliko standardnih
denominacija. Korisnik je o nadoplati obavješten SMS porukom poslanom na mobilni broj. Prilikom
kupovine Tele2 prepaid bonova račun se ne ispostavlja osim na izričiti zahtjev Korisnika (isprintom)

4. Za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa e-bonom putem Tele2 web shopa, vrijednosti do 25
kuna (uključujući i bonom vrijednosti 25 kuna), korisnik dobiva dvostruku vrijednost bona kojim je
nadoplatio račun. Za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom iznosa većeg od 25 kuna,
korisnik dobiva bonus 25 kuna. Za dobivanje bonusa korisnik može nadoplatiti račun svim
vrijednostima Tele2 bonova (10 – 500 kuna).

5. Korisnik može dobiti dodatne kune isključivo jednom mjesečno bez obzira na broj izvršenih
nadoplata tijekom jednog mjeseca i to za prvu nadoplatu putem web shopa u mjesecu.

6. Korisnici zadržavaju pravo na korištenje pogodnosti bez obzira na aktiviranu tarifu ili promjenu
tarife tijekom promotivnog razdoblja.

7. Dodatni iznos će biti nadoplaćen u roku 24 sata od nadoplate putem web shopa.
8. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja moguće je kombinirati sa drugim
Tele2 promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Korisnici bez obzira na korištenje drugih
promocija imaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi (Uvjeti korištenja web shopa).

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.