Uvjeti korištenja promocije "Prijenos podataka na Tele2 signalu"


1


UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE PRIJENOSA PODATAKA ZA TELE2 PRETPLATNIKE

1. Ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se način i uvjeti pod
kojima Tele2 pretplatnici (dalje u tekstu Korisnici), tijekom promotivnog razdoblja,
ostvaruju pravo na promotivnu cijenu korištenja usluge prijenosa podataka u
nacionalnom prometu.

2. Ovi se Uvjeti korištenja odnose na korištenje prijenosa podataka putem mobilnog
uređaja, te se primjenjuju na sve tarife osim Knock-out tarifa dostupnih za aktivaciju
nakon 24.02.2012., novih Među nama tarifa dostupnih za aktivaciju nakon 30.03.2012.,
te tarifa Revolucija, Smart, Mini 25 i Knock-out surf kao i tarifa za Tele2 mobilni
internet.

3. Korisnik može ostvariti pravo na promotivnu cijenu prijenosa podataka iz ovih Uvjeta
korištenja isključivo putem Tele2 SIM kartice.

4. Tijekom promotivnog razdoblja, počevši od 01.07.2011. godine, Tele2 korisnici
ostvaruju pravo na promotivnu cijenu prijenosa podataka u iznosu od 0,20 kn za 100
kB.

5. Sve ostale Tele2 usluge koje nisu obuhvaćene ovim Uvjetima korištenja obračunavat
će se u skladu sa važećim Tele2 cjenikom.

6. Promotivno razdoblje iz ovih Uvjeta korištenja traje do 31.10.2012. godine.

7. Promet ostvaren u međunarodnom roamingu (izvan RH) obračunavat će se i dalje u
skladu s važećim Tele2 cjenikom, te se na istoga ne primjenjuju promotivne cijene iz
ovih Uvjeta korištenja.

8. Tele2 zadržava pravo poduzeti sve potrebne mjere i korake u slučaju prekomjernog
korištenja usluga i/ili ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada Tele2 mreže
te održavanja kvalitete usluge. O svim koracima i uvjetima eventualnih ograničenja
korištenja Tele2 usluga i/ili ponuda, Tele2 će na primjereni način upoznati korisnika.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja za pretplatnike i Opći uvjeti korištenja
Tele2 pre-paid usluge, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
korisnik koristi.

2

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.