Uvjeti korištenja promocije "Suradnja sa Svaštarom"


UVJETI KORIŠTENJA
Suradnja sa Svaštarom školskog kalendara 2011.


1. Aktivacijom preuzetog Tele2 start paketa, korisnik pristaje na navedene Uvjete korištenja.

2. Uz svaki primjerak Svaštare školskog kalendara 2011. bit će objavljen/tiskan Tele2 kupon.

3. Korisnik koji u razdoblju 30.08.-31.12.2010. donese Tele2 kupon na bilo koje Tele2 ovlašteno
prodajno mjesto može zamijeniti kupon za besplatni Tele2 start paket koji uključuje 25 početnih
kuna i aktiviranu Superfrend tarifu. Kupon će biti moguće zamijeniti do 31.12.2010. ili do isteka
zaliha, ovisno koji uvjet nastupi ranije.

4. Korisnik dobiva pravo aktivirati jedan Superfrend broj iz Tele2 mreže u Hrvatskoj s kojim
razgovara za 0,00 kn/minuti uz uspostavu poziva od 0,25 kn/poziv, te uz plaćanje naknade iz točke
broj 5 ovih Uvjeta korištenja.

5. Za aktivaciju Superfrend broja treba poslati SMS na broj 888 sa sadržajem „Superfrend
09xxxxxxxx“ (upisuje se željeni broj, obavezno s predbrojem npr. Superfrend 0951234567).
Korisnik dobiva 500 minuta mjesečno prema navedenom Superfrend broju za cijenu od 20 kuna
mjesečno, a ostali pozivi i usluge naplaćuju se prema cijenama važećim za Superfrend tarifu.

6. Ukoliko korisnik aktivira SIM karticu iz preuzetog Tele2 start paketa do 31.12.2010. ostvaruje
pravo na dobivanje bonus kuna na računu. Za svaku prvu mjesečnu obnovu računa bonom,
korisnik dobiva dodatnih 10 kuna mjesečno tijekom 12 mjeseci.

7. Najmanja obnova računa za dobivanje bonusa iznosi 50 kuna.

8. Za dobivanje bonusa korisnik može obnoviti račun svim vrstama Tele2 bonova (50-500 kuna).

9. Korisnik može dobiti dodatne kune isključivo jednom mjesečno bez obzira na broj izvršenih
nadoplata tijekom jednog mjeseca i to za prvu nadoplatu u mjesecu.

10. Svi korisnici koji sudjeluju u navedenoj promociji dobit će dodatne kune na korisnički račun
unutar 48 sati od prve mjesečne nadoplate bonom od minimalno 50 kn.

11. Korisnik može za jedan kupon dobiti jedan Tele2 start paket.

12. Korisnik može na isti OIB preuzeti najviše jedan Tele2 start paket.

13. Prilikom zamjene kupona za Tele2 start paket, registracija je obavezna. Svaka, na ovaj način,
registrirana osoba, može iskoristiti promotivnu ponudu samo jednom. Na ovaj način registrirana
osoba neće ostvariti pravo na promotivnu ponudu za registraciju korisnika na bonove.

14. Ukoliko je korisnik već zamijenio kupon za Tele2 Start paket u promotivnoj akciji sa časopisom
Story ili dnevnim novinama 24sata, ne može ponovno podići Tele2 Start paket na prodajnom
mjestu.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje korisnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.