Uvjeti korištenja promocije Tele2 i časopisa Story


UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE TELE2 I ČASOPISA STORY


1. Aktivacijom GRATIS Tele2 start paketa, korisnik pristaje na navedene Uvjete korištenja.

2. Dana 09.06.2010. u časopisu Story bit će objavljen/tiskan Tele2 kupon.

3. Korisnik koji do 15.07.2010. donese Tele2 kupon na bilo koje Tele2 ovlašteno prodajno mjesto
može zamijeniti kupon za dva besplatna Tele2 start paketa koji uključuju 25 početnih kuna i
aktiviranu Superfrend tarifu. Kupon će biti moguće zamijeniti do 15.07.2010. ili do isteka zaliha.

4. Korisnik dobiva pravo aktivirati jedan Superfrend broj iz Tele2 mreže u Hrvatskoj s kojim
razgovara za 0,00 kn/minuti uz uspostavu poziva od 0,25 kn/poziv.

5. Za aktivaciju Superfrend broja treba poslati SMS na broj 888 sa sadržajem „Superfrendbroj
095xxxxxxx“ (upisuje se željeni broj, obavezno s predbrojem npr. Superfrendbroj 0951234567).
Korisnik dobiva 500 minuta mjesečno prema navedenom Superfrend broju za cijenu od 20 kuna
mjesečno, a ostali pozivi i usluge naplaćuju se prema cijenama važećim za Superfrend tarifu.

6. Ukoliko korisnik aktivira SIM karticu iz GRATIS Tele2 start paketa do 15.07.2010. ostvaruje
pravo na dobivanje bonus kuna na računu. Za svaku prvu mjesečnu obnovu računa bonom,
korisnik dobiva dodatnih 10 kuna mjesečno tijekom 12 mjeseci.

7. Najmanja obnova računa za dobivanje bonusa iznosi 50 kuna.

8. Za dobivanje bonusa korisnik može obnoviti račun svim vrstama Tele2 bonova (50-500 kuna).

9. Korisnik može dobiti dodatne kune isključivo jednom mjesečno bez obzira na broj izvršenih
nadoplata tijekom jednog mjeseca i to za prvu nadoplatu u mjesecu.

10. Pravo na dodatne kune na računu korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od 12 mjeseci nakon
aktivacije SIM kartice, uz uvjet da tijekom navedenog razdoblja vrši redovne mjesečne nadoplate
korisničkog računa bonom u vrijednosti od minimalno 50 kuna.

11. Svi korisnici koji sudjeluju u navedenoj promociji dobit će dodatne kune na korisnički račun
unutar 48 sati od prve mjesečne nadoplate bonom od minimalno 50 kn.

12. Korisnik može za jedan kupon dobiti dva Tele2 start paketa.

13. Korisnik može na isti OIB preuzeti najviše dva Tele2 start paketa.

14. Prilikom zamjene kupona za Tele2 start paket, registracija je obavezna. Svaka, na ovaj način,
registrirana osoba, može iskoristiti promotivnu ponudu samo jednom.
15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje korisnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.