Uvjeti korištenja promotivne ponude „Obveži se i očekuju te tri pogodnosti“


1

Uvjeti korištenja promotivne ponude
„Obveži se i očekuju te tri pogodnosti“


1. Prihvaćanjem ponude za zasnivanje novog obveznog razdoblja trajanja postojećeg
Tele2 pretplatničkog ugovora sklapanjem ugovora na daljinu sredstvima daljinske
komunikacije (prodajnog poziva), u razdoblju od 03. ožujka 2012. do 31. ožujka 2012.
godine, postojeći Tele2 pretplatnik koji nije pravna osoba te koji pretplatnički odnos
nije zasnovao za potrebe obrta (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na
pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne
ponude „Obveži se i očekuju te tri pogodnosti“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U slučaju sklapanja ugovora iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja, Tele2 će Pretplatniku
poslati Potvrdu prethodne obavijesti, u skladu s posebnim propisom o zaštiti
potrošača. Potpisivanjem Potvrde prethodne obavijesti Pretplatnik prihvaća ove
Uvjete korištenja.

3. Promotivna ponuda „Obveži se i očekuju te tri pogodnosti“ bit će dostupna samo
Pretplatnicima koji će prihvatiti ponudu Tele2 upućenu sredstvima daljinske
komunikacije.

4. Pretplatnici koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i 3. ovih Uvjeta korištenja, uz uvjet
sklapanja ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na razdoblje od 24
mjeseca, ostvaruju sljedeće promotivne pogodnosti:

A) Popust na iznos mjesečnog računa nakon što tijekom određenog mjeseca
dosegnu odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje (dalje u tekstu:
MMP) / mjesečne naknade i to na način:

- Ako Pretplatnik ima MMP u iznosu od 50 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni
popust od najviše 50 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa
MMP-a
- Ako Pretplatnik ima MMP u iznosu od 100 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni
popust od najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog
iznosa MMP-a
- Ako Pretplatnik ima MMP u iznosu od 150 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni
popust od najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog
iznosa MMP-a
- Ako Pretplatnik ima MMP u iznosu od 200 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni
popust od najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog
iznosa MMP-a
- Ako Pretplatnik ima MMP u iznosu od 300 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni
popust od najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog
iznosa MMP-a
2

- Ako Pretplatnik ima MMP u iznosu od 400 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni
popust od najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog
iznosa MMP-a

Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive,
SMS i MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne
uključuje roaming, SMS parking, mPrijevoz i usluge s dodatnom vrijednosti. U
osnovicu za izračun popusta nije uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.B) Paket besplatnih minuta ili besplatnih SMS poruka ili besplatni podatkovni
paket

Prilikom sklapanja ugovora na daljinu, Pretplatnik dobiva mogućnost odabrati paket
besplatnih 25 minuta, paket besplatnih 25 SMS poruka ili besplatan podatkovni paket
od 100MB.

-Paket besplatnih 25 minuta i paket besplatnih 25 SMS poruka moguće je trošiti
prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se
Pretplatnik nalazi na tarifi koja ima naknadu za uspostavu poziva, ista će se
naplaćivati prilikom potrošnje besplatnih minuta uključenih u ovu ponudu.
-Paketi se dodjeljuju mjesečno.
-Pretplatnik može odabrati samo jedan od tri navedena paketa, a jednom
odabrani paket više nije moguće mijenjati.

C) Jednokratni popust u iznosu od 600 kuna prilikom kupovine bilo kojeg
mobilnog uređaja na ovlaštenim Tele2 prodajnim mjestima

Popust se računa u odnosu na regularnu cijenu za privatne pretplatnike na
ovlaštenom Tele2 prodajnom mjestu, a konačni iznos cijene uređaja ne može iznositi
manje od 1,00 kune (PDV uključen). Cijene definirane za kupovinu uređaja putem
web shopa, ili cijene uređaja koji se već nalaze u posebnim ponudama, nisu
referentne za izračun popusta jer je u njih već uključen promotivni popust za kupovinu
uređaja.

5. Tijekom prvog mjeseca aktivacije promotivnih pogodnosti iz točki 4.A) i 4.B),
Pretplatniku će biti dodijeljene pogodnosti proporcionalno danima korištenja
promocije, što znači da, primjerice, ukoliko mu je promotivna ponuda aktivirana 20.
dana u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit
će mu dodijeljen ukupan iznos mjesečnog popusta tj. paketa.

6. Pretplatnik koji je odabrao promotivne pogodnosti iz točke 4.A) ili 4.B) istekom
razdoblja obveznog trajanja ugovora iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja, može prihvatiti
novo razdoblje primanja promotivnih pogodnosti iz točki 4.A) i 4.B) ovih Uvjeta
3

korištenja uz uvjet sklapanja novog ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog
odnosa na razdoblje od 24 mjeseca. Ukoliko Pretplatnik ne sklopi novi Ugovor s
obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa najkasnije u roku od 30 dana po isteku
prethodnog Ugovora o obveznom trajanju pretplatničkog odnosa, Pretplatnik gubi
pravo primanja promotivnih pogodnosti iz ove ponude.

7. Pretplatnik neće moći ostvariti pogodnost kupovine mobilnog uređaja po povoljnijoj
cijeni iz točke 4.C) ovih Uvjeta korištenja sve dok ne zaprimi SMS notifikaciju o
počeku novog obveznog razdoblja trajanja pretplatničkog ugovora i aktivaciji
promotivnih pogodnosti.

8. Promotivnu pogodnost iz točke 4.C) Pretplatnik može ostvariti u roku od 30
kalendarskih dana od dana zaprimanja SMS notifikacije o počeku trajanja obaveznog
pretplatničkog ugovora i aktivaciji promotivnih pogodnosti. Tijekom navedenog
razdoblja od 30 kalendarskih dana, Pretplatnik može ostvariti pravo na povoljniju
kupovinu mobilnog uređaja na bilo kojem ovlaštenom Tele2 prodajnom mjestu.

9. Obvezno trajanje pretplatničkog ugovora i ugovorene promotivne pogodnosti
Pretplatniku će biti aktivirane u roku od 7 radnih dana nakon što Tele2 primi
potpisanu Potvrdu prethodne obavijesti od strane Pretplatnika, a o čemu će
Pretplatnik primiti obavijest SMS porukom.

10. Ukoliko Tele2 ne primi povratnu dokumentaciju u roku od 14 kalendarskih dana od
dana ugovaranja ponude sredstvima daljinske komunikacije, ili Pretplatnik odustane
od sklapanja ugovora te ne želi ostvariti pravo na promotivne pogodnosti, usluga
ugovorena sredstvima daljinske komunikacije se otkazuje te Pretplatnik nastavlja
koristiti Tele2 uslugu bez ugovorene ugovorne obveze i dogovorenih pogodnosti.

11. Pravo na promotivnu ponudu ostvaruju Pretplatnici koji se nalaze na pretplatničkim
tarifama. Ponuda nije dostupna na tarifama Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart
300 s popustom, Tarifa 75 i Revolucija. Ukoliko Pretplatnik tijekom vremenskog
razdoblja za prihvaćanje promotivnih pogodnosti, prijeđe na jednu od navedenih
tarifa, trajno će izgubiti pravo primanja promotivnih pogodnosti.

12. Ukoliko Pretplatnik prijeđe na uslugu na bonove izgubit će pravo primanja navedenih
promotivnih pogodnosti.

13. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i
novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je
ostvario prethodni Pretplatnik.

14. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s
drugim Tele2 promotivnim ponudama ili popustima koje Pretplatnik koristi ili želi
koristiti.

4

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.