Uvjeti korištenja promotivne ponude Božić 2009 - mobilni internet na bonove


UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE „BOŽIĆ 2009. za
korisnike Tele2 mobilnog interneta na bonove “1. Aktivacijom promotivne ponude BOŽIĆ 2009 za Tele2 korisnike
mobilnog interneta na bonove (dalje u tekstu: Promotivna ponuda)
u razdoblju od 20. studenog 2009. godine do 31. siječnja 2010.
godine, korisnik Tele2 mobilnog interneta na bonove (dalje u tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude BOŽIĆ
2009 za korisnike Tele2 mobilnog interneta na bonove (dalje u
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik aktivira Promotivnu ponudu na način da, tijekom razdoblja
definiranog u točki 1 ovih Uvjeta korištenja, pošalje SMS poruku s
aktivacijskim kodom na broj 884. Cijena takve SMS poruke
naplaćuje se prema redovnoj cijeni SMS-a u tarifi koju Korisnik
koristi.

3. Aktivacijski kod iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja (a bez
kojega nije moguće aktivirati Promotivnu ponudu) nalazi se na
lecima koje Korisnik može preuzeti na prodajnim mjestima
Microline-a, Micronisa i Tehnomaxa, te na internetskim stranicama
www.bug.hr i www.tele2.hr.

4. Korisnici koji aktiviraju Promotivnu ponudu i vrše nadoplatu u
skladu sa točkom 5 ovih Uvjeta korištenja ostvaruju pravo na:

a. Dodatni promet od 500MB ukoliko se radi o Korisniku
Mobilnog internet start paketa, odnosno
b. Dodatni promet od 1GB ukoliko se radi o Korisniku Mobilnog
internet start paketa s USB modemom.

5. Dodatni promet iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja Korisnici
će ostvarivati od trenutka slanja aktivacijske SMS poruke i uz uvjet
nadoplate prepaid računa iznosom od najmanje 100 kuna u svakom
pojedinom 30-dnevnom periodu na sljedeći način:

a. Za Mobile Internet SIM only proizvod Korisnici će dobivati
100MB kroz 5 uzastopnih 30-dnevnih perioda na način da će
se na njihov prepaid račun dodijeliti po 39kn koje odgovaraju
prometu od 100MB;
b. Za Mobile Internet proizvod sa USB modemom Korisnici će
dobivati 100MB kroz 10 uzastopnih 30-dnevnih perioda na
način da će se na njihov prepaid račun dodijeliti po 39kn koje
odgovaraju prometu od 100MB.


6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja
na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja
Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će
Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-
mail-om ili na drugi primjeren način.