Uvjeti korištenja promotivne ponude "Božić 2010"


Uvjeti korištenja promotivne ponude «Božić 2010.» za Tele2 korisnike bonova i Tele2 pretplatnike1. Sklapanjem ugovora za pretplatničke tarife, odnosno aktivacijom Tele2 tarifa na bonove, u
razdoblju od 27. studenog 2010. do 31. siječnja 2011. godine, Tele2 pretplatnik, odnosno korisnik
(oba u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim
ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude «Božić 2010» (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja aktiviraju promotivnu ponudu «Božić 2010» (dalje u
tekstu: Promotivna ponuda) na način da nakon aktivacije SIM kartice (na način da ostvare prvi
poziv ili pošalju SMS poruku), pošalju SMS sadržaja Bozic2010 na broj 884. Slanjem navedenog
SMS-a Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. Korisnici koji su postali Tele2 Korisnici putem prijenosa broja u razdoblju navedenom u točci 1.
Uvjeta korištenja, ne trebaju slati SMS kako bi aktivirali promotivnu ponudu, već samo aktivirati
SIM karticu u navedenom razdoblju.

4. Cijena SMS poruke iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja poslane na broj 884 naplaćuje se
prema redovnoj cijeni SMS-a u tarifnom modelu kojeg Korisnik koristi.

5. Pravo na promociju ostvaruju Korisnici sljedećih pretplatničkih tarifa: Knock out, Slike i slova,
Smiley, Menu nama i Superfrend.

6. Korisnici tarifa iz točke 5. Uvjeta korištenja ostvaruju pravo popusta, ovisno o odabranoj
minimalnoj mjesečnoj potrošnji nakon što Korisnik tijekom odrenenog mjeseca dosegne odabrani
iznos MMP-a (dakle, povrh MMP-a), na način kako slijedi:

• U slučaju da Korisnik ima MMP 50, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 50
• U slučaju da Korisnik ima MMP 100, mjesečni popust od najviše 100 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 100
• U slučaju da Korisnik ima MMP 150, mjesečni popust od najviše 150 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 150
• U slučaju da Korisnik ima MMP 200, mjesečni popust od najviše 200 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 200
• U slučaju da Korisnik ima MMP 300, mjesečni popust od najviše 300 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 300

7. Pravo popusta definirano u prethodnoj točki ovih Uvjeta korištenja Korisnik ostvaruje tijekom
razdoblja od 6 mjeseci, počevši od mjeseca u kojem je ostvaren prvi popust. Tijekom prvog
mjeseca aktivacije Korisniku će bit dodijeljen popust proporcionalno danima korištenja promocije,
što znači ukoliko je uspješno prenio broj 20-tog u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina mjesečnog
popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen ukupni iznos mjesečnog popusta, a zadnji mjesec će
primiti preostali iznos popusta proporcionalno danima koji su preostali u mjesecu aktivacije
promocije.

8. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, menunarodne pozive, SMS i MMS
poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS parking,
mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena
naknada za uporabu radijske frekvencije.

9. Obavezno trajanje ugovora nije obavezno za ostvarivanje mjesečnog popusta.

10. Ukoliko Korisnik tijekom trajanja Promotivne ponude mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, pravo na popust iz Promotivne ponude nastavlja teći i na novoj tarifi do isteka 6
mjeseci, a popust iz Promotivne ponude na novoj tarifi biti će sukladan iznosu minimalne mjesečne
potrošnje nove tarife.

11. Promotivna ponuda prestat će vrijediti u slučaju da Korisnik prijene na prepaid tijekom trajanja
Promotivne ponude.

12. Pravo na promociju ostvaruju Korisnici sljedećih tarifa na bonove: Knock out, Slike i slova,
Smiley, Menu nama i Superfrend. U Božićnu promociju nisu uključeni Korisnici na tarifi Apsolutno
najjeftiniji pozivi. Svi Korisnici koji promijene tarifu u Apsolutno najjeftiniji pozivi, prilikom promjene
tarife izgubit će promotivni benefit.

13. Korisnici tarifa na bonove ostvaruju pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za
svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa u iznosu do 100 kuna, Korisnik će dobiti dvostruku
vrijednost bona kojim je obnovio račun. Za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa u iznosu višem
od 100 kuna, Korisnik će dobiti bonus od 100 kuna na računu. Pravo na dodatne kune na računu
Korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od 6 mjeseci.

14. Ukoliko Korisnik jedan mjesec ne nadoplati svoj račun, taj mjesec neće dobiti bonus kune, ali
taj mu se mjesec broji kao da je bonus kune iskoristio. Sljedeći mjesec opet može nadoplatiti račun
i ostvariti bonus kune i tako sve dok traje razdoblje promocije.

15. Bonus kune će biti dodijeljene 48 sati nakon nadoplate računa bonom.

16. Korisniku bonova koji prenese broj i aktivira SIM karticu izmenu 25-og i zadnjeg dana
kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplatu koju učini
unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata sljedećeg mjeseca.

17. Promotivna ponuda će biti dodijeljena samo Korisnicima koji prvi puta prenesu broj u Tele2.
Ukoliko Korisnik prenese isti broj drugi put te nadalje, Promotivna ponuda mu se neće aktivirati.

18. Promotivna ponuda će biti dodijeljena samo MSISDN-ovima čiji Korisnici prvi puta prenesu u
Tele2. Ukoliko Korisnik prenese isti broj drugi put te nadalje, promocija mu se neće aktivirati.

19. Svaki Korisnik bonova koji uspješno prenese broj u Tele2, ukoliko već ima tri prenesena broja,
za četvrti broj i daljnje brojeve ne ostvaruje pravo na promotivne bonus kune na računu, a početno
stanje na računu iznosit će 1 kunu.

20. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu pogodnost iz ove promocije
gubi se i novi Korisnik ne može nastaviti Koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario
prethodni Korisnik.

21. Prijavom za prijenos broja putem web obrasca, Korisnik pristaje na korištenje danih podataka u
promotivne i informativne svrhe od strane Tele2.

22. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati sa drugim
Tele2 promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti
definirane ovim Uvjetima korištenja.

23. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

24. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.