Uvjeti korištenja promotivne ponude Duplo za nove korisnike


UVJETI KORIŠTENJA PROMO PONUDE „DUPLO“ ZA PRETPLATNIKE TELE2 MOBILNOG
INTERNETA

1. Sklapanjem novog pretplatničkog Ugovora ili produljenjem obveznog trajanja postojećeg
pretplatničkog Ugovora za podatkovne tarife Mobilni Internet u razdoblju od 15. travnja 2010.
godine do 26. studenog 2010. godine, Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) ostvaruje
pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude «Duplo» za
pretplatnike Tele2 Mobilnog Interneta (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja). Pretplatnik prihvaća ove
Uvjete korištenja sklapanjem novog, odnosno produljenjem obveznog trajanja postojećeg
pretplatničkog ugovora.

2. Pretplatnici iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja ostvaruju pravo na:
a. Dodatni promet od 500MB za podatkovnu tarifu Mobilni Internet 500MB, odnosno
b. Dodatni promet od 1GB za podatkovne tarife Mobilni Internet 1GB, 3GB ili 5GB.

3. Dodatni promet iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja Pretplatnici će ostvarivati od trenutka
sklapanja novog, odnosno produljenja obveznog trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora za
odgovarajuću podatkovnu tarifu Mobilni Internet do zaključno 26. studenog 2011. godine.

4. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Pretplatnik koristi.

5. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.