Uvjeti korištenja promotivne ponude "Duplo" za prijenos broja (do 05.10.2010.)Uvjeti korištenja promotivne ponude „Duplo“ za korisnike pretplatničkih tarifa i tarifa na bonove


1.Prijenosom broja u Tele2 mrežu i sklapanjem pretplatničkog ugovora, odnosno prijenosom broja i
aktivacijom Tele2 SIM kartice na bonove, u razdoblju od 17. travnja do 04. listopada 2010. godine,
Tele2 pretplatnik, odnosno korisnik bonova (oba u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na
pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude
„Duplo“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici pretplatničkih tarifa iz ovih Uvjeta korištenja potpisivanjem zahtjeva za prijenos broja i
zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa prihvaćaju ove Uvjete korištenja promotivne ponude
„Duplo“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda). Tele2 korisnici bonova prihvaćaju ove Uvjete
korištenja potpisom zahtjeva za prijenos broja.

3. Korisnici Knock-out, Među nama, Slike i slova i Superfrend pretplatničke tarife ostvaruju pravo
popusta, ovisno o ostvarenoj potrošnji na način kako slijedi:
• U slučaju stvarno ostvarene potrošnje u iznosu do 49,99 kn, iznos minimalne mjesečne potrošnje
umanjuje se za iznos stvarno ostvarene potrošnje;
• U slučaju stvarno ostvarene potrošnje u iznosu od 50,00 kn do iznosa vrijednosti minimalne
mjesečne potrošnje, iznos minimalne mjesečne potrošnje umanjuje se za 50,00 kn (drugim
riječima, Knock-out korisnik za plaćenih 50 kn, može razgovarati 200 minuta prema svim
nacionalnim mrežama, ne računajući naknadu za uspostavu poziva) tijekom sljedećih 12 mjeseci;
• U slučaju stvarno ostvarene potrošnje u iznosu većem od iznosa vrijednosti minimalne mjesečne
potrošnje, iznos stvarno ostvarene potrošnje umanjuje se za 50,00 kn (drugim riječima, Knock-out
korisnik za plaćenih 50 kn, može razgovarati 200 minuta prema svim nacionalnim mrežama, ne
računajući naknadu za uspostavu poziva) tijekom sljedećih 12 mjeseci.

4. Pravo popusta definirano u prethodnoj točki ovih Uvjeta korištenja Korisnik ostvaruje tijekom
razdoblja od 12 mjeseci, počevši od mjeseca u kojem je ostvaren prvi popust. Popust obuhvaća
pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS poruke, prijenos podataka te
naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS parking, MMS poruke, mPrijevoz te
ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena naknada za
uporabu radijske frekvencije.

5. Prvi mjesec u kojem korisnik Knock-out, Među nama, Slike i slova ili Superfrend pretplatničke
tarife ostvaruje popust nije mjesec aktivacije Promotivne ponude, nego prvi sljedeći puni mjesec,
što u stvarnosti znači – mjesec koji slijedi mjesecu aktivacije Promotivne ponude sukladno točki 2
ovih Uvjeta korištenja.

6. Tele2 korisnici bonova ostvaruju pravo na bonus kune na računu ukoliko za vrijeme promotivnog
razdoblja prenesu broj u Tele2. Za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom, vrijednosti do
50 kuna (uključujući i bonom vrijednosti 50 kuna), korisnik dobiva dvostruku vrijednost bona kojim
je nadoplatio. Za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom iznosa većeg od 50 kuna, korisnik

dobiva bonus 50 kuna. Knock-out korisnik može potrošiti bonus od 50 kuna na razgovore u trajanju
od 200 minuta prema svim nacionalnim mrežama, ne računajući naknadu za uspostavu poziva. Za
dobivanje bonusa korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova (10 – 500 kuna).
Pravo na bonus kune na računu korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od 12 mjeseci nakon prijenosa
broja u Tele2.

7. Korisnik može dobiti bonus kune isključivo jednom mjesečno bez obzira na broj izvršenih
nadoplata tijekom jednog mjeseca i to za prvu nadoplatu u mjesecu. Tele2 korisnici bonova dobit
će bonus kune na korisnički račun unutar 48 sati od prve mjesečne nadoplate bonom.
8. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati sa drugim
Tele2 promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti
definirane ovim Uvjetima korištenja.

9. Korisnici zadržavaju pravo na korištenje pogodnosti iz Promotivne ponude promjenom
pretplatničke tarife u neku drugu pretplatničku tarifu (Knock-out, Među nama, Slike i slova,
Superfrend) tijekom razdoblja od 12 mjeseci osim u pretplatničke tarife Plan 0 i Knock-out surf.)

10. Promjenom Osnovne tarife na bonove u neku drugu tarifu na bonove (Knock-out, Među nama,
Slike i slova, Superfrend, Smiley) tijekom razdoblja od 12 mjeseci pogodnost će biti zadržana.

11. Pogodnost neće biti zadržana prilikom prelaska sa pretplate na bonove i obrnuto.

12. Prijavom za prijenos broja putem web obrasca, korisnik pristaje na korištenje danih podataka u
promotivne i informativne svrhe od strane Tele2.

13. Korisnici koji su prije početka promotivnog razdoblja podnijeli zahtjev za prijenos broja, a isti im
je uspješno završio nakon 17. travnja 2010. godine, ostvaruju pravo na sudjelovanje u navedenoj
Promotivnoj ponudi.

14. Korisnik bonova koji prenese broj i aktivira SIM karticu između 25-og i zadnjeg dana
kalendarskog mjeseca, ulazi u promociju Duplo počevši od prvog dana u sljedećem mjesecu, o
čemu ce biti obaviješten SMS porukom. Od prvog dana novog kalendarskog mjeseca korisnik
može nadoplatiti svoj račun kako bi dobio bonus kune na račun.

15. Svaki korisnik bonova koji uspješno prenese broj u Tele2, ukoliko već ima tri prenesena broja,
za četvrti broj i daljnje brojeve ne ostvaruje pravo na promotivne bonus kune na računu, a početno
stanje na računu iznosit će 1 kunu.

16. Promotivna ponuda koja je predmet ovih Uvjeta korištenja odnosi se na svakog korisnika
bonova, odnosno na telefonski broj (MSISDN) koji se po prvi puta prenese u Tele2.
Ukoliko korisnik prenese isti broj drugi put te nadalje, promocija mu se neće aktivirati.17. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu pogodnost iz ove promocije
gubi se i novi korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario
prethodni korisnik.

18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.