Uvjeti korištenja promotivne ponude "Duplo"


Uvjeti korištenja promotivne ponude „Duplo“ za korisnike pretplatničkih tarifa i tarifa na bonove


1.Prijenosom broja u Tele2 mrežu i sklapanjem pretplatničkog ugovora, odnosno prijenosom broja i
aktivacijom Tele2 SIM kartice na bonove, u razdoblju od 05. listopada do 26. studenog 2010.
godine, Tele2 pretplatnik, odnosno korisnik bonova (oba u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje
pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne
ponude „Duplo“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici pretplatničkih tarifa iz ovih Uvjeta korištenja potpisivanjem zahtjeva za prijenos broja i
zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa prihvaćaju ove Uvjete korištenja promotivne ponude
„Duplo“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda). Tele2 korisnici bonova prihvaćaju ove Uvjete
korištenja potpisom zahtjeva za prijenos broja.

3. Korisnici Knock-out, Menu nama, Slike i slova i Superfrend pretplatničke tarife ostvaruju pravo
popusta tijekom 12 mjeseci. Popust je dostupan za potrošnju nakon što Korisnik tijekom
odrenenog mjeseca dosegne odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje pretplatničke tarife
koju koristi (iznos od 50 kuna, 100 kuna ili 150 kuna), na način kako slijedi:
• U slučaju da je Korisnik odabrao minimalnu mjesečnu potrošnju pretplatničke tarife u
iznosu 50 kuna, mjesečni popust u iznosu 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog
iznosa minimalne mjesečne potrošnje od 50 kuna
• U slučaju da je Korisnik odabrao minimalnu mjesečnu potrošnju pretplatničke tarife u
iznosu 100 kuna, mjesečni popust u iznosu 100 kuna će mu se početi primjenjivati nakon
potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje od 100 kuna
• U slučaju da je Korisnik odabrao minimalnu mjesečnu potrošnju pretplatničke tarife u
iznosu 150 kuna, mjesečni popust u iznosu 150 kuna će mu se početi primjenjivati nakon
potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje od 150 kuna

4. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, menunarodne pozive, SMS poruke,
prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS parking, MMS
poruke, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije
uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

5. Pravo popusta definirano u točki 3 ovih Uvjeta korištenja Korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od
12 mjeseci. Prvi mjesec u kojem korisnik pretplatničke tarife ostvaruje popust je mjesec u kojem je
Korisnik uspješno završio prijenos broja u Tele2 mrežu. Tele2 pretplatniku će tijekom prvog
mjeseca aktivacije biti dodijeljen popust proporcionalno danima korištenja Promotivne ponude, što
znači ukoliko je uspješno prenio broj 20-tog u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina mjesečnog
popusta. Sljedeći mjesec pretplatniku će biti dodijeljen ukupni iznos mjesečnog popusta, a zadnji
mjesec će primiti preostali iznos popusta proporcionalno danima koji su preostali u mjesecu
aktivacije Promotivne ponude.

6. Tele2 korisnici bonova ostvaruju pravo na bonus kune na računu ukoliko za vrijeme promotivnog
razdoblja prenesu broj u Tele2. Za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom, vrijednosti do
50 kuna (uključujući i bonom vrijednosti 50 kuna), korisnik dobiva dvostruku vrijednost bona kojim
je nadoplatio. Za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom iznosa većeg od 50 kuna, korisnik
dobiva bonus 50 kuna. Za dobivanje bonusa korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2
bonova (1 – 500 kuna), uključujući i nadoplate putem usluge SMS sponzor. Pravo na bonus kune
na računu korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od 12 mjeseci nakon uspješno završenog prijenosa
broja u Tele2.

7. Korisnik može dobiti bonus kune isključivo jednom mjesečno bez obzira na broj izvršenih
nadoplata tijekom jednog mjeseca i to za prvu nadoplatu u mjesecu. Tele2 korisnici bonova dobit
će bonus kune na korisnički račun unutar 48 sati od prve mjesečne nadoplate bonom.

8. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati sa drugim
Tele2 promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti
definirane ovim Uvjetima korištenja.

9. Korisnici zadržavaju pravo na korištenje pogodnosti iz Promotivne ponude promjenom
pretplatničke tarife u neku drugu pretplatničku tarifu (Knock-out, Menu nama, Slike i slova,
Superfrend, Smiley) tijekom razdoblja od 12 mjeseci osim u pretplatničku tarifu Plan 0.

10. Promjenom Osnovne tarife na bonove u neku drugu tarifu na bonove (Knock-out, Menu nama,
Slike i slova, Superfrend, Smiley) tijekom razdoblja od 12 mjeseci pogodnost će biti zadržana.

11. Pogodnost neće biti zadržana prilikom prelaska sa pretplate na bonove i obrnuto.

12. Korisnici koji su prije početka promotivnog razdoblja podnijeli zahtjev za prijenos broja, a isti im
je uspješno završio nakon 05. listopada 2010. godine., ostvaruju pravo na sudjelovanje u
navedenoj Promotivnoj ponudi.

13. Prijavom za prijenos broja putem web obrasca, korisnik pristaje na korištenje danih podataka u
promotivne i informativne svrhe od strane Tele2.

14. Korisnik bonova koji prenese broj i aktivira SIM karticu izmenu 25-og i zadnjeg dana
kalendarskog mjeseca, ulazi u promociju Duplo počevši od prvog dana u sljedećem mjesecu, o
čemu ce biti obaviješten SMS porukom. Od prvog dana novog kalendarskog mjeseca korisnik
može nadoplatiti svoj račun kako bi dobio bonus kune na račun.

15. Svaki korisnik bonova koji uspješno prenese broj u Tele2, ukoliko već ima tri prenesena broja,
za četvrti broj i daljnje brojeve ne ostvaruje pravo na promotivne bonus kune na računu, a početno
stanje na računu iznosit će 1 kunu.

16. Promotivna ponuda koja je predmet ovih Uvjeta korištenja odnosi se na svakog korisnika
bonova, odnosno na telefonski broj (MSISDN) koji se po prvi puta prenese u Tele2.
Ukoliko korisnik prenese isti broj drugi put te nadalje, promocija mu se neće aktivirati.

17. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu pogodnost iz ove promocije
gubi se i novi korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario
prethodni korisnik.

18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.