Uvjeti korištenja promotivne ponude Knock-out Božić 2009.


Uvjeti korištenja promotivne ponude «Božić 2009» za
korisnike Knock-out pretplatničke tarife i Knock-out tarife
na bonove

1. Sklapanjem ugovora za Knock-out pretplatničku tarifu uz obavezno
trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca, odnosno aktivacijom
Knock-out tarife na bonove, u razdoblju od 23. studenog do 14.
siječnja 2010. godine, Tele2 pretplatnik, odnosno korisnik (oba u
daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i
pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne
ponude «Božić 2009» (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja aktiviraju promotivnu
ponudu «Božić 2009» (dalje u tekstu: Promotivna ponuda) na način
da nakon aktivacije SIM kartice (na način da ostvare prvi poziv ili
pošalju SMS poruku), pošalju SMS sadržaja Bozic09 na broj 884.
Slanjem navedenog SMS-a Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. Cijena SMS poruke iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja
poslane na broj 884 naplaćuje se prema redovnoj cijeni SMS-a u
tarifnom modelu kojeg Korisnik koristi.

4. Korisnici Knock-out pretplatničke tarife ostvaruju pravo popusta,
ovisno o ostvarenoj potrošnji na način kako slijedi:
- U slučaju stvarno ostvarene potrošnje u iznosu do 24,99 kn,
iznos minimalne mjesečne potrošnje umanjuje se za iznos
stvarno ostvarene potrošnje;
- U slučaju stvarno ostvarene potrošnje u iznosu od 25,00 kn
do iznosa vrijednosti minimalne mjesečne potrošnje, iznos
minimalne mjesečne potrošnje umanjuje se za 25,00 kn;
- U slučaju stvarno ostvarene potrošnje u iznosu većem od
iznosa vrijednosti minimalne mjesečne potrošnje, iznos
stvarno ostvarene potrošnje umanjuje se za 25,00 kn.

5. Pravo popusta definirano u prethodnoj točki ovih Uvjeta korištenja
Korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od 12 mjeseci, počevši od
mjeseca u kojem je ostvaren prvi popust. Popust obuhvaća pozive
prema svim mrežama u Hrvatskoj, menunarodne pozive, SMS i
MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a
ne uključuje roaming, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena
naknada za uporabu radijske frekvencije.

6. Prvi mjesec u kojem korisnik Knock-out pretplatničke tarife
ostvaruje popust nije mjesec aktivacije Promotivne ponude, nego
prvi sljedeći puni mjesec, što u stvarnosti znači – mjesec koji slijedi
mjesecu aktivacije Promotivne ponude sukladno točki 2 ovih Uvjeta
korištenja.

7. Korisnici Knock-out tarife na bonove ostvaruju pravo na dodatne
kune na računu i to po 25,00 kn za svaku redovnu mjesečnu
nadoplatu bonom u vrijednosti od minimalno 50,00 kn (time da
dodatne kune može dobiti isključivo jednom mjesečno bez obzira
na broj izvršenih nadoplata tijekom jednog mjeseca). Pravo na
dodatne kune na računu korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od 12
mjeseci, uz uvjet da tijekom navedenog razdoblja vrši redovne
mjesečne nadoplate korisničkog računa bonom u vrijednosti od
minimalno 50,00 kn.

8. Korisnici Knock-out tarife na bonove koji su aktivirali Promotivnu
ponudu sukladno točki 2 ovih Uvjeta korištenja dobit će prvih 25,00
kn na korisnički račun unutar 48 sati od prve nadoplate bonom od
minimalno 50 kn.

9. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije
moguće kombinirati sa drugim Tele2 promotivnim ponudama koje
Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti
definirane ovim Uvjetima korištenja.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja
na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja
Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će
Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice,
email- om ili na drugi primjeren način.