Uvjeti korištenja promotivne ponude Mobilni internet za 5 za poslovne korisnike


UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE "MOBILNI INTERNET ZA 5" ZA POSLOVNE
PRETPLATNIKE TELE2 MOBILNOG INTERNETA

1. Sklapanjem novog pretplatničkog ugovora s obveznim trajanjem od 12 mjeseci ili 24 mjeseca ili
ugovaranjem obveznog trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora na 12 mjeseci ili na 24 mjeseca
za podatkovne tarife Mobilni Internet u promotivnom razdoblju od 01. ožujka 2011. do 31. kolovoza
2011., Tele2 poslovni pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na pogodnosti
definirane ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude "Mobilni internet za 5" za pretplatnike
Tele2 Mobilnog Interneta (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja). Pretplatnik prihvaća ove Uvjete
korištenja sklapanjem novog pretplatničkog Ugovora s obveznim trajanjem od 12 mjeseci ili na 24
mjeseca ili ugovaranjem obveznog trajanja postojećeg pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili na
24 mjeseca.

2. Pretplatnici iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja koji sklapaju novi pretplatnički Ugovor s obveznim
trajanjem od 12 mjeseci u promotivnom razdoblju od 01. ožujka 2011. godine do 31. kolovoza
2011. ostvaruju pravo na:
I. dodatni promet od 5GB na tarifi 500 MB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana
aktivacije tarife te sljedeća 2 mjeseca.
II. dodatni promet od 5GB na tarifi 1GB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana aktivacije
tarife te sljedeća 4 mjeseca.
III. dodatni promet od 5GB na tarifi 5GB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana aktivacije
tarife te sljedećih 6 mjeseci.

3. Pretplatnici iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja koji sklapaju novi pretplatnički Ugovor s obveznim
trajanjem od 24 mjeseca u promotivnom razdoblju od 01. ožujka 2011. do 31. kolovoza
2011.ostvaruju pravo na:
I. dodatni promet od 5GB na tarifi 500 MB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana
aktivacije tarife te sljedećih 6 mjeseci.
II. dodatni promet od 5GB na tarifi 1GB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana aktivacije
tarife te sljedećih 9 mjeseci.
III. dodatni promet od 5GB na tarifi 5GB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana aktivacije
tarife te sljedećih 12 mjeseci.

4. Pretplatnici iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja koji ugovore obvezno trajanje postojećeg
pretplatničkog ugovora na 12 mjeseci u promotivnom razdoblju od 01. ožujka 2011. do 31.
kolovoza 2011. ostvaruju pravo na:
I. dodatni promet od 5GB na tarifi 500 MB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana
aktivacije tarife te sljedeća 4 mjeseca.
II. dodatni promet od 5GB na tarifi 1GB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana
aktivacijetarife te sljedećih 6 mjeseci.
III. dodatni promet od 5GB na tarifi 5GB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana
aktivacijetarife te sljedećih 8 mjeseci.

5. Pretplatnici iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja koji ugovore obvezno trajanje postojećeg
pretplatničkog ugovora na 24 mjeseca u promotivnom razdoblju od 01. ožujka 2011. do 31.
kolovoza 2011. ostvaruju pravo na:
I. dodatni promet od 5GB na tarifi 500 MB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana
aktivacije tarife te sljedećih 9 mjeseci.
II. dodatni promet od 5GB na tarifi 1GB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana aktivacije
tarife te sljedećih 12 mjeseci.
III. dodatni promet od 5GB na tarifi 5GB prvi mjesec proporcionalno broju dana od dana aktivacije
tarife te sljedećih 15 mjeseci.

6. Pretplatnici koji prilikom sklapanja ugovora na 24 mjeseca odaberu tarifni model od 500 MB
ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu od 45 kn tokom prvih 12 mjeseci pretplatničkog Ugovora.

7. Pretplatnici koji prilikom sklapanja ugovora na 24 mjeseca odaberu tarifni model od 5 GB
ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu od 145 kn tokom prvih 12 mjeseci pretplatničkog Ugovora.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Pretplatnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.